Naujienos
Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ vaikų širdutėse telpa visa Lietuva

img 27432019 m. vasario 16-ąją Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ auklėtiniai, jų mokytojos, padėjėjos ir visi darbuotojai šventėme atverdami mažas ir dideles širdis, pilnas meilės savo Tėvynei. Bendruomeninėje akcijoje „Mažoj širdelėj – Lietuva“ vaikai su tėveliais darė piešinius ir užrašus ant popierinių širdžių, kurias pakabinome ant darželio tvoros. Tai simbolizuoja, kad mes, pedagogai, visi darželio darbuotojai kartu su tėvais ir šeimų nariais saugome ir rūpinamės mažųjų širdelėmis.

Skaityti daugiau...
 
Apie Adolfo Šapokos gimnaziją „Keturių kampų“ metodu

Apie Adolfo Šapokos gimnaziją „Keturių kampų“ metodu

ASG„Keturių kampų“ metodas – tai bendradarbiavimo metodas, leidžiantis pasirinkti ir aptarti tam tikrą temos aspektą. Tokio metodo taikymas, aptariant kai kurias 2018-2019 mokslo metų pirmo pusmečio gimnazijos veiklas, kurios būtent ir susijusios su bendradarbiavimu, skaitytojui gali pasirodyti netikėtas, tačiau esame įsitikinę, kad viskas yra įmanoma ir įdomu. O tai dar kartą įrodo, jog Adolfo Šapokos gimnazijai netrūksta kūrybiškų idėjų, šiuolaikiško požiūrio bei netikėtų sprendimų, kurie maloniai nustebina, panašiai kaip pamokose – įdomu būna tada, kai giliau paanalizuojame medžiagą, kuri pateikta kryptingai, nuosekliai ir suprantamai.

image002Pirmasis aptariamos veiklos aspektas – edukacinių išvykų maršrutai „Adolfo Šapokos gimnazija – ...– “. Dar norėtųsi pridėti du žodžius „Po metų“, kadangi lygiai prieš metus panašia tema buvo publikuojamas straipsnelis (https://www.svietimas.utena.lm.lt/TVS/naujienos/1-naujienos/1937-edukacini-ivyk-marrutai-adolfo-apokos-gimnazija-). Ir visiškai nemanome, kad kartojamės, o priešingai, matome veiklos prasmę, naujų galimybių, nes kaip ir rašėme, kad edukacinių išvykų tikslų yra daug ir įvairių. Ir tada buvome įsitikinę, jog organizuodami tiek daug netradicinių pamokų bei įvairių išvykų prisidedame prie aktyvios, kritiškai mąstančios bei pilietiškos asmenybės ugdymo, ir po metų teigiame, jog tai galimybė sėkmingai derinti tradicinius ir aktyvius ugdymo metodus. Analizuodami edukacinę išvyką, kaip ugdymo metodą, matome, jog išvyka apjungia visas mokymo metodų grupes, t.y. žodinį, vaizdinį ir praktinį metodą, todėl edukacinės veiklos vis labiau sudomina bei skatina jaunų žmonių smalsumą, kūrybiškumą ir aktyvumą. Straipsnelyje pateiksime tik keletą maršrutų iš gausaus 2018-2019 mokslo metų pradžios edukacinių išvykų programų sąrašo.

Skaityti daugiau...
 
Utenos Vyturių progimnazija tarptautinių ERASMUS+ projektų sūkuryje

2019 02 1 vyturiuUtenos Vyturių progimnazijoje tęsiamos ilgametės tarptautinių projektų rašymo ir įgyvendinimo tradicijos. 2018 metais, atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės poreikius, veiklos plano ir strateginio plano tikslus ir uždavinius, buvo parengti nauji projektai, pateiktos paraiškos ir gautas finansavimas (bendra projektų vertė yra 46.000 Eur) dviems naujiems tarptautiniams ERASMUS+ projektams:
1. Projektas „Iššūkis“ („Challenge-Engage, Investigate, Act“, 2018-1-ES01-KA229-050407_5). Projekto trukmė – 2 metai (2018-2020 m.).
Projekte dalyvaujančios šalys: Ispanija (koordinatorė), Lenkija, Bulgarija, Rumunija, Turkija ir Lietuva. Projektas orientuotas į 6-12 metų mokinių bei mokytojų skaitmeninės kompetencijos, komunikavimo užsienio kalba, mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo įgūdžių ugdymą. Didžiausias dėmesys skiriamas tarpdalykiniam integruotam (STEM, CLIL) mokymui(si), robotikai, patyriminiam mokymuisi, projektinėms veikloms bei informacinių technologijų naudojimui, jas tikslingai ir saikingai integruojant į ugdymo turinį. Mokinių ugdymui naudojamos programos Classdojo, Quizlet, Quizizz, Socrative, Kahoot, Pic Collage, Auto Collage , Padlet, Symbaloo, eduka.KLASĖ, Story jumper, Prezi, PowerPoint, Ecilpse Crossword, Jeapardy, MS Photo Story, leidžiančios mokymą daryti patrauklesnį, aiškesnį ir įtaigesnį.

Skaityti daugiau...
 
Utenos Dauniškio gimnazijoje – nacionalinis „Makaronų tiltai 2019” čempionatas!

2019 m. vasario 8 d. Utenos Dauniškio gimnazijoje vyko nacionalinio čempionato „Makaronų tiltai 2019” atrankos turnyras. Šiame turnyre varžėsi 15 moksleivių komandų, 60 dalyvių iš Utenos Dauniškio gimnazijos. Per 45 minutes mokiniai turėjo iš pakelio spagečių makaronų ir 4 plastilino gabalėlių sukonstruoti kuo stipresnį tiltą. Tiltai buvo pasverti, o tilto centre buvo palaipsniui kabinami svoriai iki tol, kol tiltas subyrėdavo. Tiltų atsparumą vertino VGTU Statybos technologijų ir vadybos katedros doc. dr. Gintautas Ambrasas.

Utenos Dauniškio gimnazistai iškovojo pergales: trečią vietą III A klasės gimnazistai Lukas Laurinavičius, Matas Kavaliauskas, Tadas Mikužis, Karolis Ilčiukas (jų pastatytas tiltas išlaikė 1,5 kg. Apkrovą), antrą vietą IIIA klasės gimnazistai Džiugas Pumputis, Matas Siniauskas, III D Nojus Baškys, Juozas Petrovas (jų pastatytas tiltas išlaikė 1,7 kg apkrovą), o pirmą vietą III D klasės gimnazistai Adomas Deveikis, Augustinas Maniušis, Kamilė Jakimavičiūtė, Martynas Šeikis (jų pastatytas tiltas išlaikė 3 kg apkrovą). Pirmos vietos laimėtojai dalyvaus Lietuvos čempionato moksleivių finale Vilniuje.

Sveikiname ir nugalėtojus, ir tuos, kurie dalyvavo atrankos turnyre!

Po čempionato mokiniai teigė, kad to­kia veikla ugdo jų kūrybiškumą, komandinį darbą, suteikia inžine­ri­nių žinių pa­grin­dų.

                                        Loreta Tarvydienė, Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos mokytoja

1
2
3
5
7
8
9
10
1/8 
start stop bwd fwd
 
Parašyk laišką partizanui! Laisvės kovų muziejus kviečia dalyvauti projekte

2019 02 laiškas partizanui

 
2019 m. vasario 7 d. Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

2019 m. vasario 7 d. vyko Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Buvo aptarti aktualūs klausimai: planavimas, vadovų veiklos ataskaita ir užduotys kitiems metams, prasidedančio Utenos rajono savivaldybėje projekto „Lyderių laikas 3” veikos, duomenų apsauga ir parengiamieji Regiono švietimo parodos darbai ir kt. 

Pranešimas >>>

 
2019 m. vasario 1 d. Meninio skaitymo konkursas Aukštakalnio progimnazijoje

12019 m. vasario 1 d. Utenos Aukštakalnio progimnazijoje vyko meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas, kuriame dalyvavo 11 mokinių iš Utenos Rapolo Šaltenio, Vyturių ir Aukštakalnio progimnazijų ir Adolfo Šapokos, Dauniškio, Užpalių ir „Saulės“ gimnazijų. Komisijai tikrai nebuvo lengva išrinkti pačius geriausius skaitovus į regioninį turą, nes visi skaitė puikiai. Ir vis dėlto nuspręsta:

5-8 klasių grupėje
Mindaugas Baliukevičius (Vyturių progimnazija, 8 kl.; parengė mokyt. Regina Bernotienė) – 1 vieta,
Laurynas Maigys (Rapolo Šaltenio progimnazija, 7 kl.; mokyt. Rita Panavienė) – 2 vieta,
Liepa Mameniškytė (Aukštakalnio progimnazija, 8 kl.; mokyt. L. Meidienė) – 2 vieta,
Rugilė Navikaitė (Vyturių progimnazija, 8 kl.; mokyt. Regina Bernotienė) – 3 vieta,
Emilija Tarvydaitė (Užpalių gimnazija, 5 kl.; mokyt. Regina Stukienė) – 3 vieta,
Kamilė Azarovaitė (Užpalių gimnazija, 5 kl.; mokyt. Regina Stukienė) – 3 vieta.

Skaityti daugiau...
 
2019 m. sausio 30 d. Utenos rajono pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencija „Senų daiktų istorijos“

KonferencijaJaunosios kartos meninio-kultūrinio ugdymo (si) procese svarbią reikšmę turi tautos šaknų, tradicijų, kūrybos pažinimas ir suvokimas. Taip formuojama tautinė savimonė. Siekiant, kad mokiniai gerbtų supančią aplinką ir tautos kultūrinį palikimą, stiprintų šeimos, giminės ryšius, plėstų istorines ir etnokultūrines žinias, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus mokytojos Asta Bazarovienė ir Edita Kazokienė 2019 m. sausio 30 d. organizavo Utenos rajono pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferenciją „Senų daiktų istorijos“. Pranešimus skaitė trylika mokinių iš penkių Utenos miesto švietimo įstaigų: Aukštakalnio pradinės mokyklos, Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus, vaikų mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“, mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“, Vyturių progimnazijos.

Skaityti daugiau...
 
2019 m. sausio 18 d. - kovo 15 d. dailininkės Irenos Meištaitės piešinių paroda „Kokia graži tėvynė“ Utenos „Saulės“ gimnazijoje

2019 01 18 meistaite2019 m. sausio 18 d. 13 val. dailininkės Irenos Meištaitės piešinių parodos „Kokia graži tėvynė“ atidarymas Utenos „Saulės“ gimnazijoje (K. Ladygos g. 18, Utena). Paroda bus eksponuojama iki 2019 m. kovo 15 d.
Irena Meštaitė gimė 1947 m. gruodžio 1 d. Svėdasuose (Anykščių r.). 1966 m. baigė Utenos I vidurinę mokyklą (dabar Utenos „Saulės“ gimnazija). Pirmasis dailės mokytojas – Vytautas Petronis. Mokėsi ir Utenos dailės mokykloje. 1971 m. baigė Lietuvos dailės institutą (dabar - Vilniaus dailės akademija). Dailininkė dalyvauja grupinėse parodose – Lietuvoje, Baltijos šalyse, tarptautinėse parodose. Taip pat rengia personalines akvarelių parodas įvairiuose Lietuvos miestuose. Irena Meištaitė - įvairių leidyklų dailininkė iliustratorė, iliustravo ir spaudai parengė keliolika knygų. I. Meištaitės darbų galima rasti ne tik Lietuvos muziejuose, bet ir Austrijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Liuksemburge, Kanadoje, Prancūzijoje bei Vokietijoje. I. Meištaitė yra Vilniaus menininkų klubo „Plekšnė” ir Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

 
Naujii metai - naujos pergalės

Utenos Aukštakalnio progimnazijos kolektyvai, vadovaujami muzikos mokytojos Linos Gaižauskienės, 2019 metų sezoną pradėjo įspūdingai. 2019 m. sausio 6 dieną, Vilniaus Rotušėje, vyko tarptautinis vaikų ir jaunimo vokalo konkursas CHRISTMAS TALENT LEAGUE, kuriame „Žiburiukai” pelnė II-ąją vietą, o „Šaltinėlis” ne tik I-ąją vietą, bet ir nominuotas „Kalėdiškiausia grupe" bei apdovanotas konkurso taure.

49604304_2819065171651954_1758147899159478272_n
49711520_2819064408318697_1371365912103354368_n
49723867_2819065011651970_7253362072522588160_n
49775700_2819065324985272_8380246042272071680_n
49776621_2820715811486890_1106961149766664192_o
49810383_2819064718318666_1735518296297439232_n
49834078_2819064301652041_8916550903352262656_n
49895470_2819064858318652_7036402778817691648_n
50003303_2819065388318599_7046626080882425856_n
1/9 
start stop bwd fwd
 
Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyriaus projekto Erasmus+ ,,Kodėl mes bendradarbiaujame?“ partnerių susitikimas Ispanijoje

logo projekto erasmusUtenos r. Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyrius dalyvauja švietimo mainų paramos fondo finansuojamame Erasmus+ projekte ,,Kodėl mes bendradarbiaujame?'' (Why we matter). Projekto dalyvės trys Europos šalys: Lietuva, Ispanija ir Bulgarija. Šio projekto tikslas - atskleisti panašias ugdymo galimybes ir didmiesčių, ir mažų miestelių mokiniams.

Paskutinėmis 2018 metų dienomis, gruodžio 10-16 d., vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Ispanijoje, Ademuze, jame dalyvavo ir Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyriaus atstovai. Mokyklos projekto koordinatorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Morozovienė ir anglų kalbos mokytoja Ingrida Šinkūnienė kartu su moksleivių komanda: Rugilė Diržytė (8 kl.), Gabrielė Matulionytė (8 kl.), Martynas Ilčiukas (7 kl.), Paulius Baravykas 9 (kl.). Šiai kelionei džiaugsmingai ruošėsi: kruopščiai rinko informaciją apie Vyžuonų bendruomenės veiklas, mokinių užimtumą neformaliojo ugdymo veiklose, kūrė pristatymus, logotipą, gamino suvenyrus, kurie geriausiai atspindėtų Vyžuonas ir Lietuvą Ispanijos ir Bulgarijos moksleiviams.

48356313_2261571287461992_9039225889564393472_n
48422802_557437091387585_6851781706928619520_n
48960148_364050427722800_7167390773015478272_n
49017733_280493742819224_3201737912592891904_n
49294864_283668962352694_1701194077308977152_n
img_3144
1/6 
start stop bwd fwd
Skaityti daugiau...
 
Sveikiname!

2019

 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 9 iš 108