Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis PDF Spausdinti El. paštas

Nuo 2021 m. vasario 1 d.  įgyvendinamos  akredituotos Neformaliojo vaikų švietimo  programos Utenos rajono savivaldybėje.  Kviečiame mokinius ir jų tėvus  susisiekti  su Neformaliojo vaikų švietimo  programų teikėjais  dėl  sąlygų, sutarčių sudarymo ir programų lankymo.

Neformaliojo vaikų švietimo programos Utenos rajono savivaldybėje

Informaciją Utenos rajono savivaldybėje teikia  Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Vaitiekienė,  te. 8 389 64057, e.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 

 

2018 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-696 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas (doc formatu)

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKIMO SUTARTIS. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 3 priedas (doc formatu)

 

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2021 M. VASARIO - GEGUŽĖS MĖN.

 

1 žingsnis: Užsiregistruoti į švietimo registrus (NAUJIEMS  TEIKĖJAMS)

·         Nauji teikėjai užsiregistruoja kaip švietimo teikėjai  į ŠMIR (per savivaldybę, kurioje teikėjas registruotas, www.smir.smm.lt, elektroninė forma). Laisvasis mokytojas registruojasi tik per savivaldybę. Juridiniams asmenims taip pat rekomenduojama registruotis per savivaldybę.

·         Užregistruoti savo NVŠ programą į Neformaliojo švietimo  programų registre (toliau- NŠPR) (pačiam, per elektroninė forma) tiems, kurie yra teikia naujas programas.  Užregistravęs naują programą, teikėjas gauna NŠPR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei (2 Žingsnis).

 

2 žingsnis:  Naujų, atnaujintų  arba teikiamų akreditacijos pratęsimui programų teikėjai  pateikia  paraišką su programa  savivaldybei.

·          Pateikti savivaldybei, kurioje vykdys programą užpildytą NVŠ programos paraišką iki  2021 m. sausio  18 d. (225 kab. Virginija Vaitiekienei arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ). Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl Teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams arba akreditacijos pratesimo.

·         Tie, kurie  jau vykdė NVŠ veiklas ir rašė paraiškas – programas, kurios dar akredituotos iki  2021-12-31, galima jas pakoreguoti. Neužmirškite pakoregavę paspausti klavišą- „Registruoti“. Jei pakeisite pavadinimą, reiks naujo kodo  ir akreditacijos. Atnaujintas paraiškas su programomis pateikti NŠPR iki 2021 m. sausio 18 d. Jas reikia atnešti į Savivaldybės 225 kab. akreditacijai.

 

3 žingsnis: Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

·         Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos į programą.  

·        Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis (naudoti tik patvirtintą vieningą sutarčių formą ir tik pilnai užpildytą kompiuteriu). Norinčių  lankyti vaikų, su kurių tėvais sudarytos sutartys, sąrašus, galima pažymėti Mokinių registre. Tai būtina atlikti iki 2021 m.  sausio 26 d. 17.00 val.

·        Iki 2021 m. sausio  27 d. atnešti/ atsiųsti  į Savivaldybės 225 kab.  patalpų nuomos sutartis ir verslo liudijimus  (Būtina)

 

4 žingsnis: Pasirašyti sutartį su savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą

·         Pasirašyti su savivaldybe  NVŠ lėšų skyrimo sutartį (pagal  Mokinių registre  fiksuotų vaikų skaičių).

·         Parengiamas NVŠ veiklos grafikas ir  programos pradžios (kur, kada), prikabinamas NŠPR prie vykdomos programos.

 

Teikėjas  pradeda vykdyti NVŠ programą  vasario mėnesį. 

·         Nauji teikėjai užsiregistruoja kaip švietimo teikėjai  į ŠMIR (per savivaldybę, kurioje teikėjas registruotas, www.smir.smm.lt, elektroninė forma). Laisvasis mokytojas registruojasi tik per savivaldybę. Juridiniams asmenims taip pat rekomenduojama registruotis per savivaldybę.

·         Užregistruoti savo NVŠ programą į Neformaliojo švietimo  programų registre (toliau- NŠPR) (pačiam, per elektroninė forma) tiems, kurie yra teikia naujas programas. Užregistravęs naują programą, teikėjas gauna NŠPR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei (2 Žingsnis).