Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis PDF Spausdinti El. paštas
Nuo 2020 m. spalio mėn. 1 d. vėl kviečiame Utenos rajono savivaldybės mokytojus dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo  veiklose.
Švietimo teikėjams  naujų  programų akreditacijai ir  mokinių registracijai parengta atmintinė (veiklos žingsniai ir datos).
Informaciją Utenos rajono savivaldybėje teikia  Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Vaitiekienė,  te. 8 389 64057, e.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 

 

2019 m. sausio 16 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-87 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikimo reikalavimus nustatymo ir programų atitikties galiojimo pratęsimo“

 

2018 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-696 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas (doc formatu)

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKIMO SUTARTIS. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 3 priedas (doc formatu)

 

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2020 M. SPALIO - GRUODŽIO MĖN.

 

1 Žingsnis: Užsiregistruoti į švietimo registrus

  • Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR (pačiam, per , elektroninė forma) tiems, kurie teikia naujas programas. Užregistravęs naują programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei (2 Žingsnis).

              2 Žingsnis: Nauji parengtų programų teikėjai pateikia paraišką (su programa) savivaldybei.

  • Naujiems teikėjams pateikti savivaldybei užpildytą NVŠ programos paraišką iki 2020 m. rugsėjo 15 d. (225 kab. Virginija Vaitiekienei arba ). Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl Teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams.
  • Tie, kurie jau vykdė NVŠ veiklas ir rašė paraiškas – programas, galima jas pakoreguoti. Jei pakeisite pavadinimą, reiks naujo kodo ir akreditacijos. Atnaujintas paraiškas su programomis pateikti KTPRR iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Jas reikia atneškite į Savivaldybės 225 kab. akreditacijai.
  • Primenu, kad jau baigiasi visų savivaldybėje dabar vykdomų NVŠ programų akreditacija. Nuo 2021 m. sausio reiks visiems akredituoti ar pratęsti akreditaciją programoms.

3 Žingsnis: Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

  • Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos į programą.
  • Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis (pagal praėjusių metų sutarčių su tėvais formas). Iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 16.00 val . fiksuosime 2020 m. II pusmetį norinčių lankyti vaikų, su kurių tėvais sudarytos sutartys, sąrašus, galima juos pažymėti Mokinių registre.

4 Žingsnis:Pasirašyti sutartį su savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą

  • Pasirašyti su savivaldybe NVŠ lėšų skyrimo sutartį (pagal Mokinių registre fiksuotų vaikų skaičių 2020 m. rugsėjo 25 d..)
  • Parengiamas NVŠ veiklos grafikas ir iki programos pradžios (kur, kada), prikabinamas KTPRR prie vykdomos programos.
  • Atnešate iki2020 m. rugsėjo 28 d. verslo liudijimų ir patalpų nuomos sutarties kopiją.
  • NVŠ teikėjas pradeda vykdyti NVŠ programą spalio mėnesį.