Naujienos
Kultūriniai mainai - galimybė ugdyti(s) gimnazijos bendruomenės vertybes

asg

Jau dvidešimt dvejus metus Utenos Adolfo Šapokos gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte ,,Kultūriniai mainai“. Šio projekto partneriai - Chelmo miesto Stefano Černieckio licėjaus (Lenkija) bendruomenės nariai - spalio 17-21 dienomis viešėjo Lietuvoje. Adolfo Šapokos gimnazijos administracijos darbuotojai, projekto vadovė I. Budreikienė bei į projekto veiklas įsitraukę gimnazijos mokytojai ir mokiniai rūpinosi intensyvia viešnagės savaitės kultūrine ir edukacine programa. Į ją buvo įtraukti ne tik informaciniai pranešimai apie Adolfo Šapokos gimnazijos istoriją, tradicijas, ugdymo procesą, bet ir kryptingos, lietuvių etnokultūrai pažinti skirtos veiklos: gimnazijos bibliotekoje eksponuojamos tautodailininkės A. Bražėnaitės-Gančierės raižinių parodos apžiūra, III-ųjų klasių gimnazistų paruoštos muzikinės kompozicijos apie baltų papročius stebėjimas, paskaitos apie baltiškąją kultūrą klausymas, edukacinio filmo „Lietuvių šventės“ peržiūra, dalyvavimas kūrybinėse karpinių dirbtuvėse ,,Pasaulio medis“. Viešnagės dienomis projekto ,,Kultūriniai mainai“ dalyviai - Chelmo licėjaus bei Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomenių nariai - lankėsi Utenos miesto savivaldybėje, Molėtų turizmo bei verslo informacijos centre, dalyvavo edukacinėje išvykoje į Lietuvos etnokosmologijos muziejų.
Tęsiant bendrus projektus su partneriais iš Lenkijos, kitais mokslo metais planuojamas Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių ir mokytojų atsakomasis vizitas - išvyka į Chelmo licėjų.
Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Kultūriniai mainai“ - viena iš galimybių ugdyti(s) Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos 2022-2024 m. strateginiame plane akcentuojamas vertybes: akademiškumą, bendruomeniškumą, pozityvius ir pagarbius santykius, toleranciją bei kūrybiškumą.

Adolfo Šapokos gimnazijos informacija

306670377_1019802462754649_8091145681495609011_n
312449903_1826378664390108_3050870409209384976_n
313289687_702208100840903_5321141464688759809_n
313928339_456886139879852_476965680925697682_n
314026874_1350965425671626_6559871473479869487_n
314354943_1141059813470045_2598437437034423719_n
314363511_1018201136244658_923547506582410299_n
314365698_1442529736157981_3640337358855817132_n
314382963_1102865980425252_2498280572519654423_n
314397591_784644942726220_6286930433810825321_n
314424717_1335991523803788_4191188430697761469_n
01/11 
start stop bwd fwd
 
Utenos Vyturių progimnazijos mokinio sėkmė STEAM konkurse

Utenos Vyturių progimnazijos 5a klasės moksleivis Jonas Neseckas dalyvavo LINPRA (Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija) organizuotame STEAM konkurse.

Konkursui Jonas naudodamas Lego SPIKE robotikos konstruktorių, sukonstravo robotą - šuniuką "Sargį", kuris susipažįsta su aplinka, seka pagaliuką, valgo kaulą, pyksta ir loja ant šukų, glostomas meilinasi, bet jei uždengiamos akys supyksta, o jei niekas su juo nebendrauja, po 30 sekundžių robotukas užmiega. Konkurse pavyko laimėti vieną iš trijų pagrindinių prizų: 200 € „Elektromarkt" čekį.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01/11 
start stop bwd fwd

Vyturių progimnazijos robotikos komandos „Žaibas" atstovai 2022 m. spalio 21 d. vyko atsiimti prizo į parodą "Balttechnika 2022", kuri vyko Vilniuje, LITEXPO parodų rūmuose. Parodoje,  LINPRA stende, Jonas su draugais keletą valandų demonstravo šuniuko veikimą parodos dalyviams ir žiūrovams, kurie liko sužavėti Jono kūriniu. Po projekto pristatymo visa mūsų mokyklos delegacija apžiūrėjo  „Balttechnika 2022" parodoje demonstruojamas naujausias robotikos ir pramonės inžinerines sistemas, išbandė įvairias STEAM veiklas. Planuojame ir ateityje dalyvauti tokiuose konkursuose, garsinti Utenos Vyturių progimnaziją ir Uteną.

Konkursui pateiktas projekto pristatymas:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 
Klimato kaitos savaitė Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“

2022 m. spalio 24 - 28 dienomis Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ buvo vykdomas respublikinis projektas - klimato kaitos savaitė, kurios tikslas – plėsti žinias apie šiuolaikinius ekologinius iššūkius ir įgalinti save pokyčiams bendruomeniškai kurti kūrybinius darbelius iš antrinių žaliavų.

Ugdytiniai pagilino žinias žiūrėdami filmuką apie klimato kaitą, sužinojo kaip svarbu yra rūšiuoti atliekas, jas panaudoti, prikeliant antram gyvenimui.

Projekte dalyvavo visa darželio bendruomenė: prisidėjo prie akcijos „Atnešk antrinių žaliavų, o mes jas atrasime iš naujo“, darbavosi tvarioje dirbtuvėlėje, kuriant darbelius iš antrinių žaliavų.

Šiuo metu darželio vidaus erdvėse veikia kūrybinių darbelių paroda „Atrask iš naujo“, kurioje eksponuojami darbeliai, sukurti tvariose dirbtuvėlėse ir namuose, padedant tėveliams.

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Rasa Karalienė ir Sandra Akavitienė

550
551
552
553
554
555
556
557
558
1/9 
start stop bwd fwd
 
Kamuolio pasaulyje

2022 m. spalio 21 dieną vyko renginys pagal Utenos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Trijų darželių partnerystė: nauda, sklaida, patirtis“. Projektas inicijuotas trijų Utenos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, siekiant sukurti draugiškus, profesionalius, bendradarbiavimu grįstus trijų darželių bendruomenių santykius. Tikslas: keičiantis profesine patirtimi, pristatant ir aptariant atviras veiklas, dalyvaujant bendruose kūrybiniuose renginiuose, taikyti naujai atrastus ugdymo metodus, priemones, surasti naujus socialinius partnerius bendrų profesinių veiklų įgyvendinimui ir emocinei pedagogų ir ugdytinių savijautai gerinti. Projekto dalyviai: Utenos vaikų lopšelių-darželių „Gandrelis“ ir „Šaltinėlis“ bei Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ vaikų komandos. Renginys organizuotas orientacinių varžybų principu, todėl vaikams reikėjo surasti nufotografuotas vietas ir atlikti užduotis keliaujant nuo darželio kiemo iki Dauniškio ežero pakrantės pontoninio tilto. Vaikai žaidė futbolą, bandė mesti kamuolį į aukštai esantį krepšį, minė mįslę, beržynėlyje apibėgo 10 beržų, tinklinio aikštelėje permetė didelį oranžinį kamuolį per virvę, piešė kamuolius, pailsėjo ant suoliukų, kur ant stogelio tupi varnos, matė voverytes ir paliko joms maisto, pažaidė žaidimą su kubais, kuriuos sutartinai reikėjo užkabinti ir uždėti vieną ant kito, o paskutinėje stotelėje gėrė arbatą. Projekto veiklų sumanytojos ir organizatorės: socialinė pedagogė Rūta Paukštienė ir specialioji pedagogė Ligita Arbočienė. Visus lydėjo gera nuotaika ir pasitenkinimas atliekama veikla.

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ direktorės pavaduotoja ugdymui Faustina Guntulienė

20221021_100406
20221021_101037
20221021_101110
20221021_101217
20221021_102057
20221021_102438
20221021_102959
20221021_103257
20221021_103418
20221021_103547
20221021_105129
20221021_110131
20221021_111911
20221021_112017
01/14 
start stop bwd fwd
 
Praktinės pilietiškumo ir solidarumo pamokos

ASG2022 10 11 asg solidarumoAktualiausia pastarųjų mėnesių tema – Rusijos karas prieš Ukrainą. Įtemptai geopolitinei situacijai esant pasaulio dėmesio centre, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija jai dėmesio skiria viso ugdymo(si) proceso metu. Aktualios temos klasių valandėlių metu, integruotos pamokos, skirtos geriau pažinti Ukrainos istoriją, kalbą ir literatūrą, ir išskirtinė palaikymo iniciatyva - XXVI abiturientų laidos nupirktos ir nuo agresoriaus besiginančiai šaliai perduotos karinės apsauginės liemenės – padeda ugdyti(s) solidarumą bei pilietiškumą.
Šiais mokslo metais Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje tęsiamos Ukrainą palaikančios akcijos, gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvauja Utenos kraštotyros muziejaus ir jo padalinio Utenos laisvės kovų muziejaus įgyvendinamo Lietuvos kultūros tarybos ir Utenos savivaldybės finansuojamame projekto „Tegyvuoja laisva Ukraina!“ renginiuose. Aktyviai dalyvaudami kryptingose ugdymo proceso bei projekto veiklose, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomenės nariai išreiškia palaikymą Ukrainai.

Adolfo Šapokos gimnazijos informacija

 
Renginių planai 2022 m. spalio mėn.

Utenos švietimo centro renginių planas 2022 m. spalio mėn. >>>

 

 
Utenos Aukštakalnio progimnazija tęsia „Kokybės krepšelio“ veiklas

Aukštakalnio progimnazija nuo 2022 m. vasario mėnesio dalyvauja „Kokybės krepšelio“ projekte. Mokykla išsikėlė tikslą: Pasiekimų gerinimas ir ugdymo proceso tobulinimas atsižvelgiant į mokinių skirtybes ir poreikius.
1 uždavinys. Stiprinti mokinių pažinimą kuriant mokytojų bendradarbiavimo kultūrą.
2 uždavinys. Teikti mokiniams savalaikę ir įvairiapusę pagalbą plečiant mokymosi aplinkų ir būdų įvairovę.
Didžioji dalis veiklų planuotos 2022-2023 m. m., o 2022 m. vasario-birželio mėnesiais vykdyti pirkimai ir pasiruošimas pagrindiniam šių mokslo metų veiklų įgyvendinimui. Dalis veiklų, vykusių jau pirmąjį projekto pusmetį (daugiausiai pradinio ugdymo skyriuje), buvo sėkmingos ir leido tinkamai susiplanuoti kitų mokslo metų veiklas.

2
3
4
6
8
9
11
22
111
1/9 
start stop bwd fwd
Skaityti daugiau...
 
Startuoja nauja programos „eTwinning” platforma

e twinningPrograma „eTwinning“, pradėta įgyvendinti 2005 m., skaičiuoja 17-uosius metus. Programa iki šiol turėjo savo platformą, kurios struktūra keletą kartų keitėsi. 2022 m. rugsėjo 30 d. senoji „eTwinning“ platformą pakeitė šių metų gegužės mėnesį Europos Komisijos platformos „School Education Gateway“ (Mokyklų švietimo vartai) ir „eTwinning“, kurios sujungtos į vieną platformą, pavadintą „European School Education Platform“ (Europos mokyklų švietimo platformą) ir visas turinys bei paslaugos atsidūrė bendroje platformoje. Jau yra įdiegtos pagrindinės „eTwinning“ funkcijos, skirtos naujų „eTwinning“ dalyvių registracijai ir projektų vykdymui. Papildomos funkcijos ir naujas turinys šiuo metu diegiamas. Šiuo metu „European School Education Platform“, kurios adresas https://school-education.ec.europa.eu/ jau yra ta nauja vieta Jūsų „eTwinning“ projektams.
Utenos rajone nuolatiniai programos „eTwinning” dalyviai buvo ir vis dar yra Utenos Dauniškio gimnazijos pedagogai, kurie vykdo ne vieną projektą per metus ir kasmet pelno Nacionalinio kokybės ženklelio apdovanojimus. 2022 metai buvo kaip niekada dosnūs – net 5 NKŽ buvo skirti Utenos Dauniškio gimnazijos pedagogėms - didelę patirtį šioje programoje turinčiai pedagogei, IT mokytojai metodininkei Giedrei Sudniutei už projektus „A fun programmer“ ir „Šventinė Europa" (mokytoja Giedrė Sudniūtė veiklą programoje „eTwinning” prasidėjo 2005 metais, kaip ambasadorė ir yra gavusi 2 Europinius ir 5 NKŽ apdovanojimus) ir mokytojai Loretai Tarvydienei už tris projektus „Ateiviai iš kosmoso”, „Žiemos perlai“ ir „Lengvasvoriai balionai su radio ryšiu”. Šie projektai taip pat pelnė Mokinio kokybės ženklelį ir gavo banerį už kokybišką projektų įgyvendinimą.
Kviečiame visus dalyvius, registravusius projektus senoje „eTwinning” platformos versijoje, toliau tęsti veiklas. Visi esami nariai jau gali jungtis naujoje platformoje „European School Education Platform“, kurios adresas https://school-education.ec.europa.eu/ ir tai gali padaryti ne kurdami naują profilį, bet prisijungdami („Login“) naudojant EU Login paskyrą, kurios el. paštas turi būti toks pat, kokiu buvo registruojamasi senojoje platformoje. O jei kils klausimų - Jums visada padės ir pakonsultuos „eTwinning” ambasadorės.

Loreta Tarvydienė, programos „eTwinning” ambasadorė

 
Iš tarptautinio bendradarbiavimo veiklos sugrįžus

2022 m. metų rugsėjo 13-16 dienomis Utenos „Saulės“ gimnazijos direktorė Nijolė Zabukienė dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo organizuotoje tarptautinio bendradarbiavimo veikloje „ Projektų kūrimas ir bendradarbiavimas siekiant paremti pabėgėlius ir vietos bendruomenę“ (“ Development of projects and cooperation to support refugees and local communities“) . Utenos „Saulės“ gimnazijos bendruomenei tai labai svarbi tema, nes nuo kovo mėnesio priimame iš Ukrainos atvykusius mokinius ir siekiame jiems, jų šeimoms ir mums visiems sukurti kuo palankesnes mokymosi, adaptacijos ir gyvenimo mūsų šalyje sąlygas. Kaip priimti pabėgėlius, kaip mokyti jų vaikus, kaip kuo efektyviau spręsti jų problemas – pagrindiniai susitikimo metu nagrinėti klausimai. Patirtimi dalinosi Latvijos mokyklų ir Rezeknės savivaldybės darbuotojai, Ispanijos ir Švedijos atstovai. Ir nors Rytų Europos šalių pabėgėliai dažniausiai yra ukrainiečiai, o pietų šalys susiduria su pabėgėliais iš Afrikos – problemų ir rūpesčių spektras labai panašus. Šis susitikimas dar svarbus ir tuo, kad buvo sudarytos sąlygos susirasti būsimų Erasmus+ projektų partnerius bei aptarti bazinius būsimų projektų elementus. Susitikimą Rygoje lydėjo puiki ir darbinga nuotaika, geranoriški dalyviai iš daugelio ES šalių, rūpestingų šeimininkų dėmesys.

Utenos „Saulės“ gimnazijos informacija

098a0095
098a0269
098a0095
098a0269
1/2 
start stop bwd fwd

 
2022 m. vaikų vasaros poilsio stovyklos Utenos rajone

2022 m. vasarą Utenos rajono  vaikų vasaros poilsio stovyklų organizatorių jau nebegąsdino nežinomybė dėl karantino apribojimų, planuojant vaikų užimtumą vasaros atostogų metu. Šiemet džiugino vaikų vasaros poilsio stovyklų organizatorių aktyvumas, siūlant vaikams daugiau ir įdomesnių veiklų įvairiose stovyklose. Utenos rajono savivaldybei pateikta 30 organizatorių paraiškų vaikų vasaros poilsiui organizuoti. Finansuota 18 projektų. Šią vasarą pirmą kartą vaikų vasaros poilsio stovyklą organizavo žirginio sporto klubas „Utenos žirgynas“. Stovyklos metu vaikai supažindinti su etnokultūra, mokėsi groti įvairiais muzikos instrumentais ir, žinoma, rūpintis žirgais ir jodinėti. Tiek nauji, tiek ir jau ne pirmus metus šioje srityje dirbantys vaikų vasaros stovyklų organizatoriai šiemet vaikams pasiūlė įdomių ir kiek neįprastų veiklų -  asociacija „Erelgymas“ vaikams organizavo fitneso užsiėmimus bei anglų kalbos pamokėles, kurių metu vaikai stiprino ne tik fizinius, bet ir anglų kalbos įgūdžius. Antrus metus vykusioje Echo Dance-Gymnastics studijos dienos stovykloje vaikai aktyviai ilsėjosi, šokdami ir sportuodami, mokydamiesi gatvės šokio ir gimnastikos meno, užsiimami įvairiausiomis kūrybinėmis veiklomis. Anot organizatorių, visi užsiėmimai parinkti taip, kad būtų tinkami įvairaus amžiaus vaikams ir juos sudomintų - stovyklos metu buvo organizuojamos maudynės, iškylos, judrieji žaidimai. Stovykloje dirbo kviestiniai treneriai, kurie dalinosi savo patirtimi, mokydami šokti gatvės šokius.

4
editos
giedriaus
sudeikiai
sudeikiai 1
1/5 
start stop bwd fwd
Skaityti daugiau...
 
2022 m. rugsėjo–spalio mėn. Lietuvių kalbos instituto edukacinė paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“
2022 09 10 paliesk lietuviu kalba2022 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Utenos kraštotyros muziejuje (Utenio a. 3, Utena) eksponuojama Lietuvių kalbos instituto edukacinė paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Paroda, skirta žaismingai pristatyti svarbiausius lituanistikos ir kalbotyros pasiekimus, supažindinti su lietuvių kalbos istorija, skatinti pasididžiavimą lietuvių kalba, atskleisti jos išskirtinumą ir vietą pasaulio kalbų kontekste bei pristatyti lietuvių kalbą užsieniečiams.
Ekspoziciją sudaro unikalūs, interaktyvūs eksponatai – kalbos žaislai, leidžiantys kiekvienam paliesti kalbą rankomis ir pačiam pajusti jos savitumą. Interaktyvus indoeuropiečių kalbų medis – tai eksponatas (kuriame kalbų šeimos – tai medžiai, o kalbos – vaisiai), leidžiantis iš arčiau susipažinti su gausia indoeuropiečių kalbų įvairove, suteikiantis galimybę pačiam atrasti kalbų ryšius ir panašumus, atskleidžiantis, kurios šeimos kalbomis pasaulyje kalbama daugiausia, kurios kalbos jau yra išnykusios, kaip šiame kontekste atrodo lietuvių kalba. Šviečiantys eksponatai (akis ir musė), kuriais žaidžiama dėlionės principu, leidžia pažinti lietuviškų žodžių atitikmenis kitose pasaulio kalbose, kalbų genetinę bendrystę ir bendrą kilmę. Simbolinis žodynas – šviečiantis eksponatas su atverčiamais žodžiais – pristato pasirinktų žodžių kilmę, t. y. ar jie buvo paveldėti, pasiskolinti iš kaimynų, sukurti žymių asmenybių. Parodą taip pat sudaro interaktyvi lietuvių kalbos abėcėlė – kiekvienos lietuviškos raidės antspaudai su jų kilmės aprašais (lotyniškos, čekiškos, originalios lietuviškos, pagal lenkų analogiją pasidarytos raidės), atspindinčiais tautos kultūrinę raidą ir istoriją. Magnetinis žemėlapis su žodžiais leidžia dėlioti ir pamatyti, kokius žodžius lietuviai paskolino kitoms kalboms (estų, rusų, baltarusių, ukrainiečių, latvių, vokiečių). Apie kiekvieną eksponatą išsamiai pasakoja pastatomi stendai.
Nors ši edukacinė paroda parengta žaidimo principu, ji patiks ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Atvykite į Utenos kraštotyros muziejų ir palieskite lietuvių kalbą rankomis!
Norintiems apsilankyti su grupe - reikalinga išankstinė registracija:
el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , tel. (8 389) 61 637.
 
Išankstines sutartis dėl darbo po studijų sudarę būsimi mokytojai gali gauti 500 Eur per mėnesį stipendijas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena apie galimybę pedagogikos baigiamųjų kursų ir profesinių studijų studentams sudaryti išankstinę įsidarbinimo mokytoju sutartį su savivaldybe ar mokykla. Sutartis pasirašiusiems būsimiems pedagogams valstybė kas mėnesį mokės 506 Eur stipendijas.
Kas gali gauti tikslinę stipendiją?
Tikslinė stipendija gali būti skiriama tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems labiausiai trūkstamų specializacijų studentams, sudariusiems išankstinę sutartį dėl įsidarbinimo ir įsipareigojusiems baigus studijas dirbti pagal įgytą kvalifikaciją ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį ne mažiau kaip 0,7 etato.
Stipendija gali būti skiriama šiems studentams:
- paskutinio kurso pirmosios pakopos pedagogikos studijų programų studentams,
- paskutinio kurso pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį,
-pedagoginių profesinių studijų studentams.
Stipendija skiriama studijuojantiems tose pedagogikos srityse, kurių mokytojų stygius yra ar netolimoje ateityje bus didesnis. Tai pradinio ugdymo pedagogika, specialioji pedagogika, matematika, lietuvių kalba ir literatūra, fizika, chemija, biologija, technologijos, istorija, geografija.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 99