Naujienos
Sveikatingumo projekto veiklos Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Gandrelis“

2021 m. rugsėjo 15 dieną startavome su naujo Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SRFSIĮ-2021-1-1302 „Atsigręžk, padėk, galėsiu!“ veiklomis. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2021-06-01, pabaiga – 2023-05-31. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 9378,50 Eur. Projekto tikslas - skatinti Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ bendruomenės narių fizinį aktyvumą, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar negalios, panaudojant įtraukiojo ugdymo metodus.
2021 m. rugsėjo 28-29 dienomis vyko mokymai „Fizinio aktyvumo įvairovė vaikų darželyje“. Mokymus vedė didelę darbo patirtį su vaikais, specifinių žinių ir ugdymo gebėjimų turintys treneriai Aurimas Meidus ir Aurimas Tilindis. Darželio mokytojos ir pagalbos vaikui specialistės įgijo žinių, kurias pritaikys kasdieninėse fizinio aktyvumo veiklose, išmoko naujų fizinio lavinimo būdų, kaip saugiai ir taisyklingai taikyti įvairius pratimus pagal amžiaus grupes ir fizinius pajėgumus projekto įgyvendinimo metu bei pasibaigus projekto laikotarpiui. 2021 m. spalio 7 dieną pagal projekto grafiką vyko futboliuko užsiėmimo veiklos. Fizinio aktyvumo pratybose vaikai atliko pratimus, skatinančius koordinuotai judėti, valdyti kamuolį. Visi stengėsi kuo aktyviau ir išradingiau atlikti pratimus, palaikančius gerą nuotaiką ir teikiančius malonumą judėti gryname ore. Šio ir kitų sveikatingumo projektų veiklose naudojamės vaikams prieinama ir veiksminga aplinka, fiziniam aktyvumui skatinti: darželio teritorija, Utenos Dauniškio gimnazijos stadionu, „Utenio“ stadionu, Dauniškio ežero pakrante ir Vyžuonos parku su laisvalaikio sporto įrengimais.


Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ direktorės pavaduotoja ugdymui Faustina Guntulienė

20210915_145323
20210915_151706
20210915_151959
20210928_123316
20210928_124031
20210929_125240_001
20210929_141153
20210929_141807
20210929_143531
20210929_145202
20210929_155747
20211007_150154
20211007_151355
20211007_151522
20211007_152054
20211007_152507
244596808_898436344142100_7487612428100786727_n
01/17 
start stop bwd fwd
 
Kvietimas dalyvauti respublikiniame projekte „Giminės medis-2021“

2021 gimines medis projektas2021 metais sukanka 100 metų nuo pirmojo valstybės archyvo įkūrimo Lietuvos Respublikoje, todėl svarbu skatinti visuomenę domėtis valstybės praeitimi ir istorija. Kauno tautinės kultūros centras kviečia vaikus, jaunuolius ir jų šeimos narius į simbolinę kelionę po savo protėvių gimtąsias vietas, ir ragina dalyvauti respublikiniame projekte „Giminės medis-2021“, skirtame Archyvų metams.
Tai puiki galimybė tyrinėti giminės istorinį paveldą, genealogiją, tapti šeimos muziejininkais ir metraštininkais, įprasminant ne tik savo namų, bet ir tautos kultūrinę atmintį. Pasidalinkime savo šeimos tradicijomis: užrašykime senelių pasakojimus, prisiminimus apie svarbius giminės įvykius, aprašykime papročius, savas švenčių tradicijas, saugomas relikvijas, pristatykime šeimos medžius, metraščius, nuotraukas.
Kūrybinių darbų siūlomos temos: „Mano šeimos istorija“, „Giminės medis“, „Šeimos relikvija ir fotografija“, „Giminės herbas“.
Registracija į projektą „Giminės medis-2021“ vyksta iki 2021 m. lapkričio 12 d. Google formoje https://forms.gle/S4cZQYYK5xUgfGNTA  
Kūrybinius darbus pateikti iki 2021 m. lapkričio 12 d. elektroniniu būdu
http://ktkc.lt/cat-konkursai/konkursas-gimines-medis-2021/  
Plačiau apie projektą skaityti: http://ktkc.lt/2021/09/30/gimines-medis-2021/  
Informacija:
www.ktkc.lt, metodininkė Jurgita Kilikauskienė, tel.+370 673 29741, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Rengėjas – Kauno tautinės kultūros centras
Partneriai: Kauno apskrities bajorų draugija
Rėmėjai: Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, Giedraičių šeimos labdaros ir paramos fondas
Kauno tautinės kultūros centro informacija

 
Adolfo Šapokos gimnazija nuo rugsėjo iki rugsėjo...

asg

... ir jau 25-erius metus. Ateitis niekada nebūna be praeities, tačiau, nors ir kaip smagu žvalgytis į praeitį, dabartis yra atsispyrimo pagrindas – o kas bus rytoj. Gimnazija gali šiandien drąsiai teigti, jog švenčia ne tik įstaigos jubiliejų, bet ir viziją turinčios bendruomenės sėkmę.

Apie mūsų gimnazijos, kaip organizacijos, sėkmę lemiančius veiksnius esu rašęs ir kalbėjęs ne kartą, nes visus šiuos metus būdama atvira visuomenei ir teikdama tekstinį bei fotografinį savo veiklos atspindį, gimnazijos bendruomenė siekia parodyti tikras emocijas, nuotaikas bei kasdienio mokyklinio gyvenimo akimirkas. Gimnazijoje ir toliau sėkmingai įgyvendinamas išsikeltas tikslas – mokinio gerovė, tiek emocinė, tiek akademinė, tiek socialinė, todėl galiu teigti, jog kiekvieną dieną ieškome aukso vidurio tarp emocinio komforto ir akademiškumo.

Visada kolegoms linkiu emocinio nuoširdumo, susitelkimo, stengtis siekti asmeninės bei darbinės laisvės, nes tai pagrindiniai varomieji motyvai, skatinantys nuomonių įvairumą ir saviraišką. Sveikintina, kad Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomenė turi galbūt išskirtinę nuomonę, bet svarbiausia, geba susitarti, vadinasi, paliekama terpė veikiančiam, kuriančiam žmogui. Tikros emocijos bei potyriai kuria gimnazijos dvasią, o tradicijų puoselėjimas ir asmeninė atsakomybė veda į priekį.

Tad baigdamas apie gimnaziją išsakytas mintis noriu perfrazuoti posakį, jog norėdamas eiti sėkmingai – eik su Adolfo Šapokos gimnazija.

                                                                            

Direktorius Saulius Brasiūnas

 
Tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ dalyvauja ir Utenos rajono savivaldybės ugdymo įstaigos

zipio draugai logoLietuvos ugdymo įstaigos kuria visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, siekia išgyvendinti patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančias programas. Viena iš jų – tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa bendromis pedagogų ir programos vykdytojų pastangomis įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000-ųjų. Joje yra dalyvavę daugiau nei 266 tūkst. vaikų, programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 6,2 tūkst. pedagogų. Programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Utenos apskrities ugdymo įstaigos dalyvauja programoje „Zipio draugai“ nuo 2004-ųjų metų. Joje dalyvavo daugiau nei 9,7 tūkst. apskrities vaikų, darbui programoje yra parengti 232 pedagogai.

Utenos apskrities ugdymo įstaigų vadovai bei pedagogai vertina programos „Zipio draugai“ teikiamas galimybes vaiko emocinių ir elgesio problemų prevencijai bei klasės ir mokyklos mikroklimatui gerinti, tad jie aktyviai dalyvauja programoje. Ateinančiais mokslo metais Utenos apskrityje programoje dalyvaus 33 pedagogai, 564 vaikai iš 16 ugdymo įstaigų. 2021–2022 m. m. programoje „Zipio draugai” dalyvauja šios Utenos rajono savivaldybės ugdymo įstaigos: Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“, Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“.

2021–2022 mokslo metais vyks atskiri kvalifikacijos tobulinimo seminarai Utenos apskrities pedagogams, įgijusiems programos „Zipio draugai“ kvalifikaciją ankstesniais metais. Juose pedagogai įgis žinių ir gebėjimų taikyti programą „Zipio draugai“ dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Šiuose seminaruose dalyvaus ir Utenos apskrities pedagogai.

Programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių įstaigų ir pedagogų sąrašus, naujai į programas įsitraukusių pedagogų seminarų datas ir kitą su programomis susijusią informaciją rasite internetinėje svetainėje www.vaikolabui.lt.

Informaciją parengė VšĮ „Vaiko labui“

 
Su programa „eTwinning”

e twinning Programa „eTwinning“ jau skaičiuoja 17–uosius veiklos metus. Šiandien programoje „eTwinning” dalyvauja 958 228 mokytojų iš 43 šalių. Šioje programoje dalyvauja ir 11490 Lietuvos mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų, kurie šiuo metu vykdo net 1991 projektą! Dalyvaujančių mokytojų ir mokyklų skaičius padidėjo du kartus, lyginant su 2019 metais. Kad programa sėkmingai ir kokybiškai vykdoma Lietuvoje, rodo tokie skaičiai: iš 549 pateiktų paraiškų Nacionaliniam kokybės ženklelio adovanojimui, teigiamai įvertintos 424 Nacionalinio kokybės ženklelio paraiškos.

2
3
4
5
6
7
8
1/7 
start stop bwd fwd
Skaityti daugiau...
 
Dauniškio gimnazijos antrokai tradicinėje išvykoje „Atrask ir pažink Lietuvos pajūrį“

201 m. rugsėjo  9-10 dienomis Dauniškio gimnazijos geografijos mokytoja Ligita Pelikšienė pakvietė gimnazijos antrokus į tradicinę išvyką „Atrask ir pažink Lietuvos pajūrį“. Išvykoje buvo svarbus ne tik pažinimas, bet ir tarpusavio bendravimas po ilgo nuotolinio mokymo bei buvimas gamtoje. Pirmą dieną, atvykę į Kuršių Neriją, mokiniai aplankė kormoranų koloniją, Naglių gamtinį rezervatą, kurio taku eidami gėrėjosi stulbinančio grožio Pilkosiomis ir Baltosiomis kopomis. O keliaudami per Parnidžio Kopą, susipažino su Kuršių marių susiformavimu, aplankė J.P. Sartro skulptūrą „Prieš vėją“. Gaivaus  jūros vėjo įkvėpė Mėlynosios vėliavos Nidos pakrantėje. Vėliau mokiniai grožėjosi  vėtrungėmis, žvejų  nameliais, mariomis.

Antra išvykos diena prasidėjo Palangoje, kur ant Birutės kalno lietuvių kalbos mokytoja  Daiva Katinienė pravedė literatūros pamoką. Mokiniai susipažino su Birutės kalno istorija, Maironio kūrybinėmis sąsajomis su Palanga. Poeto eilėraščius skaitė ir mokytojos, ir mokiniai. Vėliau visų tradiciškai laukė jūra, Palangos tiltas ir, aišku, garsioji J. Basanavičiaus gatvė. Paskutinis išvykos lankytinas  objektas - Olando kepurės draustinis. Čia mokiniai susipažino su lietuviškuoju abraziniu jūros krantu. Apie visus geografinius objektus įdomiai pasakojo mokytoja Ligita Pelikšienė. O išvykos metu pokalbiai vyko ir rusų kalba, nes mokinius lydėjo ir  rusų kalbos mokytoja Zina Kasakovskaja.

Visi grįžo kupini naujų įspūdžių ir geros nuotakos. O ir oras buvo puikus. Mokytojos džiaugiasi savo mokiniais, nes jie buvo draugiški, žingeidūs, drausmingi. Visi keliavę įsitikino, kad galima mokytis ne tik klasėje, bet  išvykoje, kitose erdvėse.

1
2
3
4
1/4 
start stop bwd fwd
 
2021 m. pranešimas „Utenos švietimo būklė“

2021-08-26 PRANEŠIMAS. LR Švietimo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vyriausioji patarėja dr. Rita Dukynaitė „UTENOS ŠVIETIMO BŪKLĖ“

 
Informacija apie programinės įrangos licencijas švietimo įstaigoms

Informacija švietimo įstaigoms apie Microsoft licencijas ir antivirusinės programinės įrangos licencijas: http://licencijos.ipc.lt/

 
VšĮ American English School anglų kalbos stovykla Utenos miesto mokiniams

amesVšĮ American English School, Utenos filialas vykdydamas projektą „Eco English only 7-13 metų vaikams“, finansuojamą Utenos rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis, 2021 metų birželio 21 - liepos 2 dienomis organizavo dviejų savaičių anglų kalbos stovyklą Utenos miesto mokiniams. Stovyklos metu mokiniai lavino kalbines kompetencijas, plėtė žodyną apie laisvalaikio veiklas lauke, gamtą, rūšiavimą, ekologiją, mus supančią aplinką, planetas, gyvūniją, sveiką gyvenseną, virusus. Mokiniai praturtino žodyną, tobulino kalbėjimo bei klausymo įgūdžius, žiūrėjo video įrašus, mokėsi dirbti porose ir grupėse, lavinokomandinio darbo įgūdžius, atliko projektus bei kūrybines užduotis gamtoje.

Dauguma ugdymo(si) veiklų vyko lauke, kurių metu mokiniai žaidė judriuosius ir aktyvius kalbą lavinančius žaidimus, atliko gamtines užduotis, stebėjo gamtą.

Dėkojame Utenos rajono savivaldybės administracijai už projekto „Eco English Only 7-13 metų vaikams“ projekto finansavimą. 

2021_08_ames_stovykla
2021_08_ames_stovykla1
2021_08_ames_stovykla
2021_08_ames_stovykla1
1/2 
start stop bwd fwd
 
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro stovykla

2021 08 stovyklaUtenos šeimos ir vaiko gerovės centras vykdydamas projektą „Sveikata – geriausia vaikui dovana‘‘, finansuojamą Utenos rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis, 2021 metų rugpjūčio 2 – 6 dienomis globotiniams organizavo 5 dienų stovyklą. Vaikai turiningai laiką leido stovyklaudami kaimo turizmo sodyboje „Alaušynė“, adresu: Salų viensėdis, Daugailių seniūnija, Utenos r. Stovykla buvo puiki galimybė vaikams smagiai ir turiningai leisti vasaros atostogas: grūdinti organizmą, plaukti, sportuoti, rinkti vaistažoles, uogas, gaminti sveikuolišką maistą, eiti į žygius, stebėti gamtą, augaliją, lavinti gebėjimus bendrauti su bendraamžiais ir kt. Stovykloje vaikai įgijo praktinių veiklos įgūdžių, galimybes išbandyti skirtingas veiklas ir per jas geriau pažinti save ir draugus. Stovyklaudami prie Alaušo ežero vaikai žvejojo, plaukiojo vandens dviračiais, irklentėmis, valtimis, grožėjosi apylinkėmis plaukiodami proginiu laivu, maudėsi baseine, ežere, sportavo, apsilankė prie Krokulės šaltinio. Dalyvavo edukacinėse veiklose, mokymuose. Stovyklautojus aplankė svečiai: ugniagesiai – gelbėtojai, sveiko maisto mitybos specialistė, vyko muzikos terapijos užsiėmimai, futbolo varžybos ir kt. Dienos prabėgo greitai, tačiau stovykloje patirti vasaros įspūdžiai vaikams pasiliks ilgam.

Dėkojame Utenos rajono savivaldybės administracijai už projekto „Sveikata – geriausia vaikui dovana finansavimą“.

Socialinė darbuotoja Grita Bernotienė

 
„Lietuvos draudimas“ tęsia „Apsaugok mane“ tradicijas: rugsėjį Utenos rajone visi moksleiviai bus apdrausti

DraudimasViena ilgiausiai šalyje gyvuojančių socialinės atsakomybės akcijų – saugaus eismo iniciatyva „Apsaugok mane“ kasmet, kiekvieną rugsėjį, draudžia visus moksleivius nuo nelaimių keliuose. Šios akcijos metu didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ kartu su Utenos rajono savivaldybe rugsėjį kviečia pasirūpinti moksleivių saugumu keliuose: visi moksleiviai bus apdrausti, o savivaldybė savo ruožtu kviečia kiekvieną gyventoją atkreipti dėmesį į vaikų saugumą.
Vaikų saugumas – kiekvieno gyventojo rankose
Kiekvienas rugsėjis – laikas, kuomet eismas tampa intensyvesnis, o vaikų, skubančių į mokyklas ar būrelius – daugėja. Šiemet, po dar vienų neeilinių mokslo metų, dalis moksleivių grįš į ugdymo įstaigas. Raginame visus tėvelius savo vaikams prieš naujus mokslo metus priminti elementarius, bet kartais gyvybiškai svarbius dalykus – kaip tinkamai pereiti perėją be šviesoforo, kodėl negalima eiti per gatvę degant geltonam ir raudonam šviesoforo signalui, kaip teisingai vestis dviratį per perėją. Tai gali padėti vaikui reikiamu metu priimti teisingą sprendimą.

Skaityti daugiau...
 
Utenos rajono sporto strategijos rengimo koordinacinės darbo grupės posėdis

2021 08 03 sportoŠ. m. rugpjūčio 3 d. vyko Utenos rajono sporto strategijos rengimo koordinacinės darbo grupės, sudarytos 2021 m. balandžio 23 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-467 „Dėl koordinacinės grupės sudarymo“, posėdis.
Posėdyje dalyvavo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Artūras Gimžauskas, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Danutė Aželytė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė, Utenos daugiafunkcio sporto centro direktorius Alvydas Surgautas. Utenos rajono sporto strategijos 2022-2030 metams gaires ir prioritetus pristatė VšĮ „Konsultavimas.lt" projektų koordinatorė Evelina Valaitytė.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 4 iš 99