Naujienos
„Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija

Violeta Develienė, Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2020 m. gruodžio 15 dieną nuotoliniu būdu vyko nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ uteniškių kūrybinės komandos susitikimas.
Konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas M. Juozaitis drauge su Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų lyderiais aptarė šių mokslo metų kūrybinės komandos veiklos planą, naujų platformų patirtis, kolegiškos pagalbos, kuria galima pasidalinti per virtualias priemones, įrankius. Konsultacijos metu buvo nuosekliai apžvelgta projekto eiga ugdymo įstaigose, pasidalinta mintimis apie pedagogų savanorystę, siekiant kokybinio pokyčio, mokinių pažangos vertinimą, motyvaciją ir nuotolinio mokymo iššūkius.
Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Virginija Vaitiekienė pakvietė kūrybinę komandą vasario mėnesį į virtualų pasitarimą dėl universalaus ugdymo dizaino, kuriame po švietimo lyderių teiktų ataskaitų bus galima įvertinti Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto pažangą, pasidalinti refleksijomis. Nors dėl karantino sustabdyta įprastinė ugdymo įstaigų veikla, prie kompiuterių ir kitų mobiliųjų įrenginių nuotoliniu būdu vyksta pokyčiai. Susitikimo dalyviai padėkojo konsultantui Aurimas M. Juozaičiui ir Utenos švietimo centro direktorei Vitalijai Bujanauskienei už naudingus patarimus ir palaikymą veiklose, pasidalino naudingomis nuorodomis, kurios gali padėti ugdyti kūrybiškumą, palinkėjo vieni kitiems gražių ateinančių švenčių.

image007
image009
image007
image009
1/2 
start stop bwd fwd
 
Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino sprendimus dėl metų mokytojo premijos skyrimo ir gabių Utenos rajono mokinių apdovanojimo tvarkų

Utenos rajono savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 17 d. vykusiame posėdyje patvirtino sprendimus Nr. TS-326 Dėl Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Nr. TS-327 Dėl Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tikslas – įvertinti Utenos rajono mokyklose dirbančių mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų, dirbančių pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, profesinės veiklos rezultatus už reikšmingus metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai.

Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo tikslas – įvertinti ir skatinti gabius Utenos rajono savivaldybės mokyklose besimokančius mokinius, per vienerius mokslo metus pasiekusius puikių rezultatų akademinėje, meno, technikos veiklose (išskyrus sporto sritį), gavusius valstybinių brandos egzaminų (mokymosi pasiekimų patikrinimas baigus dalyko vidurinio ugdymo programą) 100 balų įvertinimus, mokinius, gavusius brandos atestatą su pagyrimu.

 
2020 m. gruodžio 9 d. interaktyvus užsiėmimas su Jurgiu Didžiuliu Utenos Dauniškio gimnazijoje

Utenos Dauniškio gimnazija priklauso „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ bendruomenei, todėl gruodžio 9 d. turėjo puikią galimybę prisijungti prie interaktyvaus užsiėmimo su Jurgiu Didžiuliu ir taip jau septintąjį kartą paminėti Tarptautinę antikorupcijos dieną, kuri gimnazistus įtraukė į virtualią šventę.

Sąžiningumo mokyklų tinklas“ - neformalus tinklas, kurio tikslas – suteikti Lietuvos mokykloms, puoselėjančioms sąžiningumo ir skaidrumo vertybes kasdieniame mokinių gyvenime, galimybę lengviau planuoti ir įgyvendinti sąžiningumo iniciatyvas, surasti bendraminčius bei dalintis geraisiais pavyzdžiais. Šis tinklas sukurtas  „Transparency International“ iniciatyva.

1
3
1
3
1/2 
start stop bwd fwd

Utenos Dauniškio gimnazijos informacija

 
NUO...IKI Adolfo Šapokos gimnazijos. Lapkritis

asgNUOgimnazijoje įgyvendinamo STEAM modelio pristatymo respublikiniame seminare „STEAM pamokos vertybių sistemos formavimas: mokinys kaip proceso ir rezultato indikatorius“, kurį organizavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus; gimnazistės G. Karvelytės (mokyt. G. Tūzienė) laimėjimo Vilniaus Gedimino technikos universiteto skelbtame respublikinio moksleivių ekonomikos žaidimo „Bosas ne basas 2020“ esė konkurse; 3-4 klasių gimnazistų komandos „Progresas“ užimtos prizinės vietos Valstybinės mokesčių inspekcijos organizuotoje viktorinoje „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ (mokyt. N. Pakalnienė);

<...>

 

asgIKI dalyvavimo nuotolinėse pamokose bendradarbiaujant su Vilniaus Vadybos ir ekonomikos universitetu bei įgyvendinant programą „Ugdymas karjerai“; mokinių dalyvavimo nuotolinėje Utenos kolegijos organizuotoje pamokoje apie įvairių amžių ir socialinių grupių žmonių verslumo ugdymo galimybes; gimnazijos antrokų dalyvavimo Tarptautinėje vaikų draugystės iniciatyvoje „Matau tave“; dalyvavimo parodomuosiuose debatuose: „Nuotolinis mokymas turėtų būti sugrąžintas į bendrojo lavinimo mokyklas“; internetinės gimnazijos moksleivių fotografijų parodos „Gatvės fotografija“ atidarymo; bendradarbiavimo su Rapolo Šaltenio progimnazija bei organizuoto žygio „Džiaugsmas judėti“.

Ir visa tai atsakingai saugant save ir kitus.

Daugiau informacijos gimnazijos interneto svetainėje www.asg.utena.lm.lt
                                                                                                                

Adolfo Šapokos gimnazijos informacija

 
Nuotolinė stažuotė Estijoje

logo lyderiu laikas

Violeta Develienė, Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2020 m. lapkričio 26–27 d. Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Virginija Vaitiekienė pakvietė Utenos kūrybinę projekto „Lyderių laikas 3“ komandą nuotoliniu būdu aplankyti Estijos mokyklas. Stažuotę „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“ organizavo projektas „Lyderių laikas 3“ drauge su partneriu „Kiveda“, joje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės švietimo lyderiai.

Vienas svarbiausių „Lyderių laikas 3“ projekto tikslų – bendradarbiavimo stiprinimas ir patirčių pasidalijimas, tad stažuotės metu pasiūlyta daug įdomių pranešimų, skatinančių veikti kartu ir bendradarbiaujant stiprinti mokinių mokėjimo mokytis gebėjimus. Stažuotės metu buvo galima susipažinti su Estijos švietimo ypatumais, pagrindinėmis ugdymo kryptimis, pranešimuose buvo kalbama apie mokinių gerovės puoselėjimą, ugdymo šaltinių skaitmenizaciją, pasirinkimo galimybių didinimą, buvo pateikiama pavyzdžių. Estai atsisako visko, kas neprisideda prie mokinių mokymosi sėkmės, o tik kelia bereikalingą įtampą bendruomenei. Nelikę vadovų rotacijos, patikrinimų, sumažėjęs ataskaitų poreikis. Labiausiai nuo mūsų skiriasi gimnazijų samprata: mokiniams pamokų lankymas nėra privalomas, nes jie gali rinktis modulius, kuriuos siūlo visos Estijos gimnazijos, neformaliojo ugdymo mokyklos, universitetai, svarbu, kad susirinktų reikiamą modulių skaičių. Gimnazistai traktuojami beveik kaip universitetų studentai, yra atsakingi už savo mokymąsi ir turintys didžiules pasirinkimo galimybes. Ryškus mokytojo, kaip vadovo autoritetas bei švietimo bendruomenės pagarba, pasitikėjimas dirbančiais.

LL3 pokyčio projektas net ir pandemijos metu yra unikalus ir suteikiantis galimybę pritaikyti įvairius kūrybinius gebėjimus, pasidalinti patirtimi su kolegomis. Stažuotės metu dalyviai dalijosi ne tik praktiniais patarimais, idėjomis bet ir šypsenomis.

 

 
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

InformacijaUtenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai prašo tėvų ir kitų suaugusiųjų atkreipti dėmesį, karantino metu ugdymosi procesui visoje šalyje vykstant virtualioje erdvėje ir vaikams daugiau laiko praleidžiant prie kompiuterių padidėja rizika jiems patirti patyčias.
Mielieji tėveliai, kontroliuokite savo vaikus, būkite dėmesingi jiems, rūpinkitės savo vaikų saugumu, kalbėkite su vaikais apie pačių vaikų tinkamą elgesį internete ir kaip išvengti tykančių pavojų jame. Pastebėję asmenų daromus pažeidimus ar nusikalstamas veikas, praneškite policijai skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

 
Projekto „Lyderių laikas 3“ dalyvių nuotolinė stažuotė Suomijoje

logo lyderiu laikasVioleta Develienė
Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2020 m. lapkričio 16–17 d. Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Virginija Vaitiekienė pakvietė kūrybinę projekto „Lyderių laikas 3“ komandą nuotoliniu būdu aplankyti Suomijos mokyklas.
Pirmą stažuotės dieną buvo kalbama apie šio meto aktualijas: kaip organizuojamas ugdymas pandemijos metu, kokios taikomos nuotolinio ar mišriojo ugdymo strategijos. Pasak švietimo ekspertės Suvi Westling, Suomijoje žmonės jaučiasi saugūs, į pandemiją žiūri ne tik kaip į užgriuvusią nelaimę, bet ir kaip į naują galimybę daug ko išmokti. Ne paslaptis, kad daugelis buvo pasyvūs IT vartotojai, o situacija padiktavo, kad reikia atsirinkti mokinių ugdymui tinkamiausius įrankius. Kadangi mokyklos ir mokytojai turi labai daug autonomijos, tai jų taikytos strategijos buvo labai įvairios ir tos pačios, kaip ir Lietuvoje: elektroniniai dienynai, įvairios mokyklų platformos, moduliai. Suomijos švietimo ministerija pasiūlė švietimo bendruomenei būti kūrybiškiems ir laikytis trijų paprastų principų: pasirūpinti, kad su kiekvienu vaiku mokykla susisiektų bent vieną kartą per dieną, nusiraminti dėl akademinių pasiekimų ir laikytis ugdymo turinio gairių, tačiau daugiau dėmesio skirti mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ugdymui, ieškant alternatyvių būdų mokinių kompetencijoms atskleisti, skatinti jų kūrybiškumą, rasti būdų, kaip teikti grįžtamąjį ryšį ir individualizuotą mokymosi pagalbą. Pabrėžiama, kad šiuo metu svarbiausias dalykas yra mokinių, lygiai kaip ir visų žmonių gerovė, psichologinis stabilumas. Karantino laikotarpiu metu išsikeltas pagrindinis tikslas – ugdyti mokinių sąmoningą požiūrį į mokymąsi, gebėjimą prisiimti asmeninę atsakomybę.

 
Rekomendacijos, skirtos mokinių psichikos sveikatos stiprinimui COVID-19 pandemijos metu

Vilniaus universiteto mokslininkų parengtas tyrimais paremtos rekomendacijos, skirtos mokinių psichikos sveikatos stiprinimui COVID-19 pandemijos metu

rekomendacijos mokiniams covid

 
Tarp respublikinės tradicinės viktorinos „Ar viską žinai apie sveikatos draudimą ir ne tik?“ prizininkų - Utenos r. Užpalių gimnazijos mokinė

tlkPanevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) viktorinos nugalėtojų atrankos komisija jau išrinko 2020 m. spalio 5–18 dienomis vykusios tradicinės viktorinos „Ar viską žinai apie sveikatos draudimą ir ne tik?“ nugalėtojus ir paskatinamųjų prizų laimėtojus. Nugalėtojais tapo 10 dalyvių, o paskatinamuosius prizus šįmet laimėjo 20 mokinių, 5 pedagogai ir 2 visuomenės sveikatos specialistai.
Viktorinos nugalėtojais tapo gimnazistai iš Panevėžio Juozo Balčikonio, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio ir Panevėžio 5-osios gimnazijų. Paskatinamieji prizai skirti dviejų pastarųjų mokyklų, Rokiškio rajono Obelių ir Utenos rajono Užpalių gimnazijų mokiniams.
„Smagu, kad jaunų žmonių entuziazmas ir noras pasitikrinti žinias, išsiaiškinti daugiau apie privalomąjį sveikatos draudimą (PSD) nemažėja – šįmet ir vėl daugiau kaip 300 mokinių iš 17 Panevėžio ir Utenos apskričių mokyklų (Panevėžio ir Visagino miestų, Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Ignalinos, Utenos ir Zarasų rajonų savivaldybių) atsakė į internete organizuotos viktorinos klausimus. Itin aktyviai nebe pirmus metus viktorinoje dalyvavo Panevėžio 5-osios ir Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijų mokiniai. Iš pirmosios mokyklos sulaukta rekordinio 207 dalyvių skaičiaus“, – pastebi Panevėžio TLK Administravimo skyriaus vedėja Asta Levickienė ir džiaugiasi, kad Panevėžio TLK veiklos zonoje neabejotinai daugėja apie PSD žinančio jaunimo.

Skaityti daugiau...
 
NUO...IKI Adolfo Šapokos gimnazijos. Spalis

asgNUO įteikto aukščiausio Lietuvos matematikų draugijos apdovanojimo gimnazijos mokytojai-ekspertei Alvydai Ambraškienei, dalyvavimo Utenos laisvės kovų muziejaus renginyje „Partizaniškas pavakarys“, filmavimosi laidoje „Lietuvos mokyklų žaidynės“ ir tinklinio rungtynių su gimnazijoje viešėjusiu dainininku Vidu Bareikiu, dalyvavimo virtualaus biudžeto išbandyme...

<...>

 

asgIKI gimnazijos kasmetinio sporto renginio „Mano klasės estafetė“, gimnazistės F. Klyvytės kūrybinių darbų parodos, atvirų ir integruotų pamokų ciklo bibliotekoje, įvairių veiklų, skirtų LR Konstitucijos bei Molekulės dienoms paminėti.

Ir visa tai atsakingai saugant save ir kitus.

Daugiau informacijos gimnazijos interneto svetainėje www.asg.utena.lm.lt
                                                                                                                

Adolfo Šapokos gimnazijos informacija

 
LR Konstitucijos egzaminas Utenos Dauniškio gimnazijoje

Utenos Dauniškio gimnazijos antrokai ir ketvirtokai dalyvavo LR Konstitucijos egzamine. Šiais mokslo metais jis vyko internete. Geriausiai užduotis atliko 4b mokinė Mykolė Labuckaitė ir 2a mokinys Naglis Bražėnas.
Mes, istorijos mokytojos, didžiuojamės mokiniais, pasirenkančiais istorijos, Tarptautinių santykių studijas, 2018 m. LR Konstitucijos egzamino antros vietos laimėtoja respublikoje 4a mokine Gerda Pakietūraite. Mūsų gimnazistai auga atsakingais valstybės piliečiais, domisi istorija ir politologija, dalyvauja įvairiose veiklose ir projektuose. 4a klasės mokinė Austina Tarvydaitė yra Jaunimo Europos komandos narė, Baltųjų pirštinių komandos Utenos raj. savivaldybėje koordinatorė. Kasmet mūsų mokiniai dalyvauja Jaunųjų politologų mokyklos organizuojamuose veiklose. 4a mokinė Andrė Treinytė prieš penkerius metus prisijungė prie Lietuvos liberalaus jaunimo organizacijos, kadenciją buvo Utenos liberalaus jaunimo pirmininkė, o šiuo metu savo miestui atstovauja visos Lietuvos Liberalaus jaunimo taryboje. Ji prisijungė ir prie jaunimo iniciatyvos ,,Žinau, ką renku'', kur kartu su Gerda Pakietūraite ir Emilija Ingaunyte organizavo debatus prieš kiekvienus rinkimus Lietuvoje, savanoriavo steigiant Sąjūdį prieš Astravo atominę elektrinę ir tapo sąjūdžio nare. Aktyvūs visuomenininkai, renginių organizatoriai yra ketvirtokai Ernestas Maknys, Martinas Clarke, Edvinas Kairionis. Pilietiški ir kūrybingi mokinių savivaldos nariai. Gimnazija savo mokiniams padeda užaugti kūrybingais, visuomeniškais, laisvais žmonėmis valstybėje.

sam_5700
sam_5701
sam_5700
sam_5701
1/2 
start stop bwd fwd
 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 7 iš 99