Naujienos
Utenos Dauniškio gimnazistai vėl Strasbūre!

Projekto „Mokykla – Europos Parlamento ambasadorė“ ( MEPA) 2017-2018 m. m. laimėtojų komandos iš penkių Lietuvos gimnazijų 2019 m. vasario 15 dieną atstovavo Lietuvai „Euroscola“ dienos renginyje EP Strasbūre. Mūsų gimnazijai atstovavo jaunesnieji projekto ambasadoriai: Domilė Grybauskaitė, Lukas Miškinis, Livija Trakelytė, Darija Tutkutė, Viktorija Vansevičiūtė ir Jonas Klimanskas. Su mumis kartu vyko Kauno „Saulės“, Klaipėdos „Varpo“, Radviliškio Lizdeikos, Kybartų K. Donelaičio gimnazijų mokinių grupės. Šioje kelionėje mezgėsi naujos pažintys, dalintasi idėjomis, išbandyta savitvarda, kurios reikia ilgoje kelionėje. Bet visus vienijo bendras tikslas – diena Europos Parlamente! Mums padarė įspūdį didingas Europos Parlamento pastatas, mus visą laiką lydėjo korektiški EP tarnautojai. Renginys truko visą dieną. Po sveikinimo kalbos Parlamento administratoriai paaiškino apie Europos Parlamento struktūrą, jo darbą, apie pačią Europos Sąjungą. Tarptautinis „Euroscola“ dienos renginys, kuriame dalyvavo apie 430 mokinių iš 22 Europos Sąjungos šalių, vyko plenarinėje Europos Parlamento salėje. Kiek vėliau prasidėjo šalių prisistatymai. Apie Lietuvą, jos grožį visais metų laikais ir žmonių svetingumą buvo patikėta papasakoti mūsų gimnazistams – Domilei ir Lukui. Vėliau EP atstovai atsakė į jaunimo pateiktus klausimus. Nepaisant to, kad mintis reikėjo reikšti užsienio kalba, moksleiviai buvo aktyvūs, noriai diskutavo. Vėliau grupėse kartu su moksleiviais iš kitų ES šalių dalyvavome „Eurogame“ žaidime ir sprendėme užduotis, susijusias su ES. Antroje dienos pusėje mokiniai dirbo grupėse, kuriose įvairių šalių atstovai sprendė socialines ir politines problemas, diskutavo Europos ateities, saugumo ir žmogaus teisių, migracijos ir integracijos, jaunimo užimtumo, aplinkos ir atsinaujinančios energijos, 2019 m. Europos Parlamento rinkimų temomis. Kiekviena iš 6 komandų (frakcijų) privalėjo išsirinkti pirmininką ir sekretorių bei parengti pranešimą diskutuota tema. Po kiekvienos grupės pasisakymo jaunieji europarlamentarai kėlė sudėtingus klausimus, po to balsavo „už“ arba „prieš“. Aktyviausi diskusijų dalyviai šį kartą buvo airiai, kurie žavėjo mokėjimu debatuoti. Mūsų gimnazistai tvirtino, kad anglų kalbos žinios diskusijoms dar nėra tvirtos, o tokie renginiai paskatina grįžus rimčiau mokytis. Darbas frakcijose pagal pasiruoštas temas gimnazistams patiko labiausiai, nes užsimezgė tarptautinės pažintys, atsirado naujų draugų.

1
2
3
4
1/4 
start stop bwd fwd
Skaityti daugiau...
 
Utenos kolegija kviečia į konsultacijas, skirtas dvyliktokams

Nori geriau pasirengti matematikos, anglų kalbos, biologijos ir informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui? Kviečiame nemokamai pakartoti ir pagilinti žinias Utenos kolegijos Įdomiųjų mokslų klubo organizuojamose konsultacijose dvyliktokams.

Registracija vyks internetu nuo vasario 22 d. iki kovo 10 d. Daugiau informacijos ir registracija https://www.utenos-kolegija.lt/stojantiesiems/idomiuju-mokslu-klubas

2019 02 22

 
Utenos mokykloje-vaikų darželyje „Eglutė“ pedagoginės sklaidos edukacinė diena „VERTINTI. ĮSIVERTINTI. NEVERTINTI?“

12019 m. vasario 19 d. į „Eglutę“ nuo pat ryto rinkosi viešnios – kitų rajonų: Ukmergės, Kėdainių, Radviliškio ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogės, pakviestos susipažinti su šios įstaigos mokytojų darbu, aplinka ir siekiais. Edukacinė diena organizuota kviečiant į įstaigą koleges iš ugdymo įstaigų, kuriose „Eglutės“ pedagogės lankėsi pernai metodinės dienos metu. Šis šalies mokyklų pedagogių vizitas buvo kaip padėka už puikiai praleistą metodinę dieną praėjusiais metais, kuomet mūsų mokytojos domėjosi ir susipažino su kituose rajonuose įgyvendinamais projektais, įkurtomis edukacinėmis erdvėmis ir taikomais aktyvaus mokymosi metodais. Tačiau šį kartą koleges iš kitų mokyklų ir darželių mokė ir džiugino savo patirtimi mūsų įstaigos mokytojos.

Skaityti daugiau...
 
Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ vaikų širdutėse telpa visa Lietuva

img 27432019 m. vasario 16-ąją Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ auklėtiniai, jų mokytojos, padėjėjos ir visi darbuotojai šventėme atverdami mažas ir dideles širdis, pilnas meilės savo Tėvynei. Bendruomeninėje akcijoje „Mažoj širdelėj – Lietuva“ vaikai su tėveliais darė piešinius ir užrašus ant popierinių širdžių, kurias pakabinome ant darželio tvoros. Tai simbolizuoja, kad mes, pedagogai, visi darželio darbuotojai kartu su tėvais ir šeimų nariais saugome ir rūpinamės mažųjų širdelėmis.

Skaityti daugiau...
 
Apie Adolfo Šapokos gimnaziją „Keturių kampų“ metodu

Apie Adolfo Šapokos gimnaziją „Keturių kampų“ metodu

ASG„Keturių kampų“ metodas – tai bendradarbiavimo metodas, leidžiantis pasirinkti ir aptarti tam tikrą temos aspektą. Tokio metodo taikymas, aptariant kai kurias 2018-2019 mokslo metų pirmo pusmečio gimnazijos veiklas, kurios būtent ir susijusios su bendradarbiavimu, skaitytojui gali pasirodyti netikėtas, tačiau esame įsitikinę, kad viskas yra įmanoma ir įdomu. O tai dar kartą įrodo, jog Adolfo Šapokos gimnazijai netrūksta kūrybiškų idėjų, šiuolaikiško požiūrio bei netikėtų sprendimų, kurie maloniai nustebina, panašiai kaip pamokose – įdomu būna tada, kai giliau paanalizuojame medžiagą, kuri pateikta kryptingai, nuosekliai ir suprantamai.

image002Pirmasis aptariamos veiklos aspektas – edukacinių išvykų maršrutai „Adolfo Šapokos gimnazija – ...– “. Dar norėtųsi pridėti du žodžius „Po metų“, kadangi lygiai prieš metus panašia tema buvo publikuojamas straipsnelis (https://www.svietimas.utena.lm.lt/TVS/naujienos/1-naujienos/1937-edukacini-ivyk-marrutai-adolfo-apokos-gimnazija-). Ir visiškai nemanome, kad kartojamės, o priešingai, matome veiklos prasmę, naujų galimybių, nes kaip ir rašėme, kad edukacinių išvykų tikslų yra daug ir įvairių. Ir tada buvome įsitikinę, jog organizuodami tiek daug netradicinių pamokų bei įvairių išvykų prisidedame prie aktyvios, kritiškai mąstančios bei pilietiškos asmenybės ugdymo, ir po metų teigiame, jog tai galimybė sėkmingai derinti tradicinius ir aktyvius ugdymo metodus. Analizuodami edukacinę išvyką, kaip ugdymo metodą, matome, jog išvyka apjungia visas mokymo metodų grupes, t.y. žodinį, vaizdinį ir praktinį metodą, todėl edukacinės veiklos vis labiau sudomina bei skatina jaunų žmonių smalsumą, kūrybiškumą ir aktyvumą. Straipsnelyje pateiksime tik keletą maršrutų iš gausaus 2018-2019 mokslo metų pradžios edukacinių išvykų programų sąrašo.

Skaityti daugiau...
 
Utenos Vyturių progimnazija tarptautinių ERASMUS+ projektų sūkuryje

2019 02 1 vyturiuUtenos Vyturių progimnazijoje tęsiamos ilgametės tarptautinių projektų rašymo ir įgyvendinimo tradicijos. 2018 metais, atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės poreikius, veiklos plano ir strateginio plano tikslus ir uždavinius, buvo parengti nauji projektai, pateiktos paraiškos ir gautas finansavimas (bendra projektų vertė yra 46.000 Eur) dviems naujiems tarptautiniams ERASMUS+ projektams:
1. Projektas „Iššūkis“ („Challenge-Engage, Investigate, Act“, 2018-1-ES01-KA229-050407_5). Projekto trukmė – 2 metai (2018-2020 m.).
Projekte dalyvaujančios šalys: Ispanija (koordinatorė), Lenkija, Bulgarija, Rumunija, Turkija ir Lietuva. Projektas orientuotas į 6-12 metų mokinių bei mokytojų skaitmeninės kompetencijos, komunikavimo užsienio kalba, mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo įgūdžių ugdymą. Didžiausias dėmesys skiriamas tarpdalykiniam integruotam (STEM, CLIL) mokymui(si), robotikai, patyriminiam mokymuisi, projektinėms veikloms bei informacinių technologijų naudojimui, jas tikslingai ir saikingai integruojant į ugdymo turinį. Mokinių ugdymui naudojamos programos Classdojo, Quizlet, Quizizz, Socrative, Kahoot, Pic Collage, Auto Collage , Padlet, Symbaloo, eduka.KLASĖ, Story jumper, Prezi, PowerPoint, Ecilpse Crossword, Jeapardy, MS Photo Story, leidžiančios mokymą daryti patrauklesnį, aiškesnį ir įtaigesnį.

Skaityti daugiau...
 
Utenos Dauniškio gimnazijoje – nacionalinis „Makaronų tiltai 2019” čempionatas!

2019 m. vasario 8 d. Utenos Dauniškio gimnazijoje vyko nacionalinio čempionato „Makaronų tiltai 2019” atrankos turnyras. Šiame turnyre varžėsi 15 moksleivių komandų, 60 dalyvių iš Utenos Dauniškio gimnazijos. Per 45 minutes mokiniai turėjo iš pakelio spagečių makaronų ir 4 plastilino gabalėlių sukonstruoti kuo stipresnį tiltą. Tiltai buvo pasverti, o tilto centre buvo palaipsniui kabinami svoriai iki tol, kol tiltas subyrėdavo. Tiltų atsparumą vertino VGTU Statybos technologijų ir vadybos katedros doc. dr. Gintautas Ambrasas.

Utenos Dauniškio gimnazistai iškovojo pergales: trečią vietą III A klasės gimnazistai Lukas Laurinavičius, Matas Kavaliauskas, Tadas Mikužis, Karolis Ilčiukas (jų pastatytas tiltas išlaikė 1,5 kg. Apkrovą), antrą vietą IIIA klasės gimnazistai Džiugas Pumputis, Matas Siniauskas, III D Nojus Baškys, Juozas Petrovas (jų pastatytas tiltas išlaikė 1,7 kg apkrovą), o pirmą vietą III D klasės gimnazistai Adomas Deveikis, Augustinas Maniušis, Kamilė Jakimavičiūtė, Martynas Šeikis (jų pastatytas tiltas išlaikė 3 kg apkrovą). Pirmos vietos laimėtojai dalyvaus Lietuvos čempionato moksleivių finale Vilniuje.

Sveikiname ir nugalėtojus, ir tuos, kurie dalyvavo atrankos turnyre!

Po čempionato mokiniai teigė, kad to­kia veikla ugdo jų kūrybiškumą, komandinį darbą, suteikia inžine­ri­nių žinių pa­grin­dų.

                                        Loreta Tarvydienė, Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos mokytoja

1
2
3
5
7
8
9
10
1/8 
start stop bwd fwd
 
Parašyk laišką partizanui! Laisvės kovų muziejus kviečia dalyvauti projekte

2019 02 laiškas partizanui

 
2019 m. vasario 7 d. Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

2019 m. vasario 7 d. vyko Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Buvo aptarti aktualūs klausimai: planavimas, vadovų veiklos ataskaita ir užduotys kitiems metams, prasidedančio Utenos rajono savivaldybėje projekto „Lyderių laikas 3” veikos, duomenų apsauga ir parengiamieji Regiono švietimo parodos darbai ir kt. 

Pranešimas >>>

 
2019 m. vasario 1 d. Meninio skaitymo konkursas Aukštakalnio progimnazijoje

12019 m. vasario 1 d. Utenos Aukštakalnio progimnazijoje vyko meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas, kuriame dalyvavo 11 mokinių iš Utenos Rapolo Šaltenio, Vyturių ir Aukštakalnio progimnazijų ir Adolfo Šapokos, Dauniškio, Užpalių ir „Saulės“ gimnazijų. Komisijai tikrai nebuvo lengva išrinkti pačius geriausius skaitovus į regioninį turą, nes visi skaitė puikiai. Ir vis dėlto nuspręsta:

5-8 klasių grupėje
Mindaugas Baliukevičius (Vyturių progimnazija, 8 kl.; parengė mokyt. Regina Bernotienė) – 1 vieta,
Laurynas Maigys (Rapolo Šaltenio progimnazija, 7 kl.; mokyt. Rita Panavienė) – 2 vieta,
Liepa Mameniškytė (Aukštakalnio progimnazija, 8 kl.; mokyt. L. Meidienė) – 2 vieta,
Rugilė Navikaitė (Vyturių progimnazija, 8 kl.; mokyt. Regina Bernotienė) – 3 vieta,
Emilija Tarvydaitė (Užpalių gimnazija, 5 kl.; mokyt. Regina Stukienė) – 3 vieta,
Kamilė Azarovaitė (Užpalių gimnazija, 5 kl.; mokyt. Regina Stukienė) – 3 vieta.

Skaityti daugiau...
 
Renginių planai 2019 m. vasario mėn.

Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus renginių planas 2019 m. vasario mėn. >>> 

Utenos švietimo centro renginių planas 2019 m. vasario mėn. >>>

 
2019 m. sausio 30 d. Utenos rajono pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencija „Senų daiktų istorijos“

KonferencijaJaunosios kartos meninio-kultūrinio ugdymo (si) procese svarbią reikšmę turi tautos šaknų, tradicijų, kūrybos pažinimas ir suvokimas. Taip formuojama tautinė savimonė. Siekiant, kad mokiniai gerbtų supančią aplinką ir tautos kultūrinį palikimą, stiprintų šeimos, giminės ryšius, plėstų istorines ir etnokultūrines žinias, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus mokytojos Asta Bazarovienė ir Edita Kazokienė 2019 m. sausio 30 d. organizavo Utenos rajono pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferenciją „Senų daiktų istorijos“. Pranešimus skaitė trylika mokinių iš penkių Utenos miesto švietimo įstaigų: Aukštakalnio pradinės mokyklos, Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus, vaikų mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“, mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“, Vyturių progimnazijos.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 8 iš 102