Lyderių laikas
2021 m. birželio 15 d. Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacijos

Violeta Develienė, Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2021 birželio 15 ir 17 dienomis virtualioje aplinkoje vyko nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ Utenos kūrybinės komandos konsultacijos, kurias vedė konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas M. Juozaitis. Utenos rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrybinė komanda pasirinko ambicingą Universalaus mokymosi dizaino temą, kuri puoselėja asmenines vaiko pažangos vertybes ir skatina pozityvius pokyčius mokyklose.  Baigiamosiose projekto konsultacijose Utenos kūrybinė komanda išklausė konsultanto įžvalgas apie asmeninio profesinio pokyčio svarbą ir profesinį pokytį mokykloje, metodiškai taikant per  pastaruosius du metus projekte įgytas žinias. Buvo reflektuojama kokių naujų supratimų ir nusiteikimų įgyta projekto „Lyderių laikas 3“ metu, pasidalyta, kokia patirtis teko mokiniams, mokyklų bendruomenėms, įstaigų vadovams ir mokytojams savanoriams.

Utenos rajono savivaldybės pokyčio projektą koordinuojanti Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Vaitiekienė padėkojo projekto „Lyderių laikas 3“ dalyviams ir konsultantui už pasiektus rezultatus, pasidalytas mintis ir bendrystę. Vyko aktyvios diskusijos grupėse, juk pokyčio rezultatai yra puikus pretekstas tolimesnei diskusijai. Aptartas projekto tvarumas, mokytojų savanorių įdirbis, refleksijos nauda ir galimybė augti naudojant Universalaus mokymosi dizaino metodus. Utenos r. savivaldybės pokyčio projektas aprėpė visas ugdymosi grandis, nuo pačių mažiausių iki vyriausių,  pedagogine patirtimi ne kartą dalintasi su šalies ugdymo įstaigomis.

 
Mažais žingsneliais didelių pokyčių link

Violeta Develienė
Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2021 04 23 lyderiu2021 balandžio 23 d. virtualioje aplinkoje vyko nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ Utenos kūrybinės komandos konsultacija. Šį kartą susitikime dalyvavo visų Utenos švietimo ugdymo įstaigų vadovai, kurie išklausė LL3 projekto tyrėjų komandos vadovės Dr. Jūratės Valuckienės įžvalgas apie profesinio kapitalo pokyčio tyrimo rezultatus, savivaldybių komandų veiklų vertinimą ir ugdymo įstaigos vadovo lyderystės raiškos įtaką švietimo bendruomenei. Tyrėja pasidžiaugė, kad Utenos rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrybinė komanda pasirinko ambicingą Universalaus mokymosi dizaino temą, kuri puoselėja asmenines vaiko pažangos vertybes ir skatina pozityvius pokyčius mokyklose. Vėliau vyko diskusijos grupėse, kuriose konsultacijos dalyviai pasidalino įžvalgomis apie projektinių veiklų tyrimą. Konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas M. Juozaitis priminė, kad pokyčio rezultatai yra puiki galimybė žiūrėti į tyrimą ne kaip į verdiktą, bet kaip į pretekstą tolimesnei diskusijai.
Utenos rajono savivaldybės pokyčio projektą koordinuojanti Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Vaitiekienė padėkojo LL3 projekto tyrėjų komandos vadovei Dr. Jūratės Valuckienei už įžvalgas, bendrystę ir pakvietė kūrybinę komandą į antrą konsultacijos dalį, kurios metu buvo svarstomi Kūrybinės komandos Utenai asociacijos, vienijančios Utenos rajono savivaldybės švietimo sektoriaus tobulinimu besirūpinančius asmenis, steigimo klausimai. Konsultacijos metu buvo derinami asociacijos įstatai, struktūra ir valdymas, numatytos tolimesnių susitikimų datos.

 
Regioninis forumas „Kuriame tvarumą neapibrėžtume“

Violeta Develienė,
Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes. Projekto tikslas yra įtvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės.
2021 m. balandžio 8 d. virtualioje aplinkoje vyko projekto LL3 regioninis forumas „Kuriame tvarumą neapibrėžtume“. Forumo tikslas – apžvelgti projekto „Lyderių laikas 3“ rezultatus Anykščių, Jonavos, Joniškio, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio, Raseinių, Širvintų, Švenčionių, Utenos, Zarasų rajonų, Panevėžio, Visagino miestų savivaldybėse, įgyvendinant pokyčio projektus, mokantis neformaliojoje švietimo lyderystės programoje, rengiant Švietimo lyderystės magistrantūros programos ISM vadybos ir ekonomikos universitete baigiamuosius darbus ar dalyvaujant kitose projekto veiklose. Renginį moderavo Radviliškio rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Rita Vaigauskienė ir projekto savivaldybių kuratorė Asta Grinevičienė.

img_20210408_110354
img_20210408_110725
img_20210408_110737
img_20210408_111205
img_20210408_160423
1/5 
start stop bwd fwd
Skaityti daugiau...
 
2021 m. kovo 18 d. projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių bendradarbiavimo renginys

2021 03 lyderių laikasVioleta Develienė
2021 m. kovo 18 d. virtualioje erdvėje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių bendradarbiavimo renginys, kuriame dalyvavo Anykščių rajono, Panevėžio miesto ir Utenos rajono savivaldybių kūrybinių komandų nariai. Renginį moderavo savivaldybių kuratorė Olivija Saranienė. Susitikimo dalyviai konferencijos metu pasakojo apie savo savivaldybėse įgyvendinamus pokyčio projektų rezultatus, pristatė įveiktą kelią vykdant projekto veiklas. Sveikinimo žodį pedagogams tarė Mokyklų tobulinimo centro projektų vadovė, švietimo ekspertė Eglė Pranskūnienė, projekto kuratoriai.
Kūrybinių komandų pranešimai atspindėjo projekto „Lyderių laikas 3“ idėjų tvarumo ir tęstinumo galimybes savivaldybėse. Anykštėnai dalijosi Viešintų pagrindinės mokyklos sėkmės formule, kurią atrado stiprindami mokinių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo formas. Didžioji dalis mokinių tėvų aktyvūs, kartu su visa mokyklos bendruomene prisiimantys iššūkius ir ieškantys kūrybinių sprendimų. Šiuolaikinis besikeičiantis pasaulis, tėvų ir vaikų lūkesčiai, gebėjimai ir jų įvairovė kviečia mokytojus ieškoti sprendimų vaikų pažinimui ir nuostatų kaitai.

Skaityti daugiau...
 
Projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys „Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys gimnazijose“

Lyderių laikasVioleta Develienė, Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2021 m. vasario 17 d. nuotoliniu būdu vyko projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys „Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys gimnazijose“. Renginį moderuojanti Utenos Dauniškio gimnazijos direktorė Asta Skeirienė pasidžiaugė, kad prie klausytojų tiesiogiai prisijungė per šimtą dalyvių. Numatyta trijų valandų programa neprailgo, nes tarp Utenos Saulės gimnazijos, Adolfo Šapokos gimnazijos ir Dauniškio gimnazijos pedagogų pranešimų vyko karštos diskusijos, buvo atsakoma į kolegų klausimus. Antra lyderystės renginio dalis numatyta po savaitės.
Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Vaitiekienė sveikindama renginio organizatorius ir dalyvius pasidžiaugė, kad šalyje su įvairiais siekiais projekte „Lyderių laikas 3“ startavo 15 savivaldybių. Utenos pedagogai pasirinko Universalaus mokymosi dizaino (toliau UMD) kryptį, kurios pagrindu dabar ir vykdomos projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos Utenos rajono ugdymo įstaigose. Visose ugdymo įstaigose yra mokytojų savanorių, kurie išbando UMD ir savo patirtimis mielai dalijasi su kolegomis. Ikimokyklinukai, pradinukai pasidalijimo renginį jau organizavo, kovo mėnesį numatytas ir pagrindinių mokyklų lyderystės renginys.

Skaityti daugiau...
 
2021 m. vasario 11 d. Nuotolinis kūrybinės komandos susitikimas

2021 02 11Violeta Develienė, Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2021 m. vasario 11 d. Utenos rajono savivaldybės Kūrybinė komanda organizavo nuotolinį ugdymo įstaigų lyderių, dalyvaujančių įgyvendinant nacionalinį projektą „Lyderių laikas 3“ pasitarimą, kurį moderavo konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas M. Juozaitis. Šiuo nacionaliniu projektu siekiama tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, paskatinti pokyčius švietimo įstaigose, siekiant mokinių mokymosi pažangos. Lektorius drauge su Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų lyderiais aptarė tarpinstitucines veiklas: vaiko pažangą, mokytojų kompetencijas, vadovų kompetencijas, universalaus mokymo dizaino idėjas.

Skaityti daugiau...
 
„Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija

Violeta Develienė, Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2020 m. gruodžio 15 dieną nuotoliniu būdu vyko nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ uteniškių kūrybinės komandos susitikimas.
Konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas M. Juozaitis drauge su Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų lyderiais aptarė šių mokslo metų kūrybinės komandos veiklos planą, naujų platformų patirtis, kolegiškos pagalbos, kuria galima pasidalinti per virtualias priemones, įrankius. Konsultacijos metu buvo nuosekliai apžvelgta projekto eiga ugdymo įstaigose, pasidalinta mintimis apie pedagogų savanorystę, siekiant kokybinio pokyčio, mokinių pažangos vertinimą, motyvaciją ir nuotolinio mokymo iššūkius.
Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Virginija Vaitiekienė pakvietė kūrybinę komandą vasario mėnesį į virtualų pasitarimą dėl universalaus ugdymo dizaino, kuriame po švietimo lyderių teiktų ataskaitų bus galima įvertinti Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto pažangą, pasidalinti refleksijomis. Nors dėl karantino sustabdyta įprastinė ugdymo įstaigų veikla, prie kompiuterių ir kitų mobiliųjų įrenginių nuotoliniu būdu vyksta pokyčiai. Susitikimo dalyviai padėkojo konsultantui Aurimas M. Juozaičiui ir Utenos švietimo centro direktorei Vitalijai Bujanauskienei už naudingus patarimus ir palaikymą veiklose, pasidalino naudingomis nuorodomis, kurios gali padėti ugdyti kūrybiškumą, palinkėjo vieni kitiems gražių ateinančių švenčių.

image007
image009
image007
image009
1/2 
start stop bwd fwd
 
Nuotolinė stažuotė Estijoje

logo lyderiu laikas

Violeta Develienė, Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2020 m. lapkričio 26–27 d. Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Virginija Vaitiekienė pakvietė Utenos kūrybinę projekto „Lyderių laikas 3“ komandą nuotoliniu būdu aplankyti Estijos mokyklas. Stažuotę „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“ organizavo projektas „Lyderių laikas 3“ drauge su partneriu „Kiveda“, joje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės švietimo lyderiai.

Vienas svarbiausių „Lyderių laikas 3“ projekto tikslų – bendradarbiavimo stiprinimas ir patirčių pasidalijimas, tad stažuotės metu pasiūlyta daug įdomių pranešimų, skatinančių veikti kartu ir bendradarbiaujant stiprinti mokinių mokėjimo mokytis gebėjimus. Stažuotės metu buvo galima susipažinti su Estijos švietimo ypatumais, pagrindinėmis ugdymo kryptimis, pranešimuose buvo kalbama apie mokinių gerovės puoselėjimą, ugdymo šaltinių skaitmenizaciją, pasirinkimo galimybių didinimą, buvo pateikiama pavyzdžių. Estai atsisako visko, kas neprisideda prie mokinių mokymosi sėkmės, o tik kelia bereikalingą įtampą bendruomenei. Nelikę vadovų rotacijos, patikrinimų, sumažėjęs ataskaitų poreikis. Labiausiai nuo mūsų skiriasi gimnazijų samprata: mokiniams pamokų lankymas nėra privalomas, nes jie gali rinktis modulius, kuriuos siūlo visos Estijos gimnazijos, neformaliojo ugdymo mokyklos, universitetai, svarbu, kad susirinktų reikiamą modulių skaičių. Gimnazistai traktuojami beveik kaip universitetų studentai, yra atsakingi už savo mokymąsi ir turintys didžiules pasirinkimo galimybes. Ryškus mokytojo, kaip vadovo autoritetas bei švietimo bendruomenės pagarba, pasitikėjimas dirbančiais.

LL3 pokyčio projektas net ir pandemijos metu yra unikalus ir suteikiantis galimybę pritaikyti įvairius kūrybinius gebėjimus, pasidalinti patirtimi su kolegomis. Stažuotės metu dalyviai dalijosi ne tik praktiniais patarimais, idėjomis bet ir šypsenomis.

 

 
Projekto „Lyderių laikas 3“ dalyvių nuotolinė stažuotė Suomijoje

logo lyderiu laikasVioleta Develienė
Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2020 m. lapkričio 16–17 d. Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Virginija Vaitiekienė pakvietė kūrybinę projekto „Lyderių laikas 3“ komandą nuotoliniu būdu aplankyti Suomijos mokyklas.
Pirmą stažuotės dieną buvo kalbama apie šio meto aktualijas: kaip organizuojamas ugdymas pandemijos metu, kokios taikomos nuotolinio ar mišriojo ugdymo strategijos. Pasak švietimo ekspertės Suvi Westling, Suomijoje žmonės jaučiasi saugūs, į pandemiją žiūri ne tik kaip į užgriuvusią nelaimę, bet ir kaip į naują galimybę daug ko išmokti. Ne paslaptis, kad daugelis buvo pasyvūs IT vartotojai, o situacija padiktavo, kad reikia atsirinkti mokinių ugdymui tinkamiausius įrankius. Kadangi mokyklos ir mokytojai turi labai daug autonomijos, tai jų taikytos strategijos buvo labai įvairios ir tos pačios, kaip ir Lietuvoje: elektroniniai dienynai, įvairios mokyklų platformos, moduliai. Suomijos švietimo ministerija pasiūlė švietimo bendruomenei būti kūrybiškiems ir laikytis trijų paprastų principų: pasirūpinti, kad su kiekvienu vaiku mokykla susisiektų bent vieną kartą per dieną, nusiraminti dėl akademinių pasiekimų ir laikytis ugdymo turinio gairių, tačiau daugiau dėmesio skirti mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ugdymui, ieškant alternatyvių būdų mokinių kompetencijoms atskleisti, skatinti jų kūrybiškumą, rasti būdų, kaip teikti grįžtamąjį ryšį ir individualizuotą mokymosi pagalbą. Pabrėžiama, kad šiuo metu svarbiausias dalykas yra mokinių, lygiai kaip ir visų žmonių gerovė, psichologinis stabilumas. Karantino laikotarpiu metu išsikeltas pagrindinis tikslas – ugdyti mokinių sąmoningą požiūrį į mokymąsi, gebėjimą prisiimti asmeninę atsakomybę.

 
Utenos rajono savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos stažuotė

2020 10 02 stazuote2020 m. spalio 1–2 dienomis Kauno miesto ir Prienų rajono ugdymo įstaigose stažavosi Utenos rajono savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinė komanda. Daugiau informacijos apie stažuotę

 

 
Utenos švietimo centre rinkosi projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinė komanda

2020 09 25 lyderiu laikasVioleta Develienė

2020 m. rugsėjo 25 dieną Utenos švietimo centre vyko nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos susitikimas. Konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas M. Juozaitis drauge su Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovais aptarė šių mokslo metų kūrybinės komandos veiklos planą.

Susitikimo metu buvo apžvelgta projekto eiga, prisiminti nuveikti darbai, įvertintas veiklos planas ir atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, numatyti būsimi darbai. Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Virginija Vaitiekienė pakvietė kūrybinę komandą padiskutuoti apie iššūkius, su kuriais ugdymo įstaigose susiduriama, siekiant kokybinio pokyčio.

Apie tai, kad šių dienų kontekste išryškėjo svarbūs technologiniai ir bendradarbiavimo aspektai, siekiant prisidėti prie lyderystės vadybos formavimo ir lyderystės programų kūrimo Lietuvos švietimo sistemoje, kalbėjo Švietimo aprūpinimo centro specialistė, projekto LL3 savivaldybių kuratorė Olivija Saranienė. Kuratorė pasidalino įspūdžiais po apsilankymo Anykščiuose, Panevėžyje ir pasidžiaugė, kad susitikimų metu jaučiamas pedagogų entuziazmas, motyvacija.

Kūrybinė komanda pasiūlė veiklų įvairovę Utenos ugdymo įstaigose ir rajone, dėl siekiamo pokyčio numatė publikuoti struktūrizuotą metodinę medžiagą Utenos švietimo centro internetinėje svetainėje. Tai bus puiki pedagoginė pagalba siekiantiems geresnės emocinės aplinkos ir ugdymo pažangos.

 
Utenos rajono savivaldybėje startuoja projektas „Lyderių laikas 3"

2019 lyderiu laikas2019 m. sausio 23 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje lankėsi nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3" vadovai, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja Rasa Šnipienė ir projekto administratorė Olivija Saranienė. Jos susitiko su savivaldybės ir švietimo įstaigų atstovais, aptarė būsimas projekto veiklas. Viešnios patikino, kad atvyko į savivaldybę, kuri yra inovatyvi ir viena iš šalies švietimo bendruomenei gerai žinomų bei pavyzdžiu esančių savivaldybių. „Kad taip yra, rodo kitų rajonų savivaldybių kūrybinių komandų narių noras stažuotis Utenos rajono savivaldybėje", – sakė viešnios.

Projektas „Lyderių laikas 3" Utenos rajono savivaldybėje startuoja 2019 m. pradžioje. Projektas – tai nacionalinė iniciatyva, kuri siekia Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.
„Lyderių laikas 3" yra projektų „Lyderių laikas" ir „Lyderių laikas 2" tęsinys. Pirmajame projekto etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, antrajame etape (2011–2015 m.) jie buvo išbandyti 15-oje Lietuvos savivaldybių. Trečiajame etape (2017–2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Pirmajam srautui priklausančios savivaldybės jau baigė gryninti pokyčio projekto temas, įsibėgėja ir kitos veiklos.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Anksten 1 2 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 2