Projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys „Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys gimnazijose“

Lyderių laikasVioleta Develienė, Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2021 m. vasario 17 d. nuotoliniu būdu vyko projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys „Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys gimnazijose“. Renginį moderuojanti Utenos Dauniškio gimnazijos direktorė Asta Skeirienė pasidžiaugė, kad prie klausytojų tiesiogiai prisijungė per šimtą dalyvių. Numatyta trijų valandų programa neprailgo, nes tarp Utenos Saulės gimnazijos, Adolfo Šapokos gimnazijos ir Dauniškio gimnazijos pedagogų pranešimų vyko karštos diskusijos, buvo atsakoma į kolegų klausimus. Antra lyderystės renginio dalis numatyta po savaitės.
Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Vaitiekienė sveikindama renginio organizatorius ir dalyvius pasidžiaugė, kad šalyje su įvairiais siekiais projekte „Lyderių laikas 3“ startavo 15 savivaldybių. Utenos pedagogai pasirinko Universalaus mokymosi dizaino (toliau UMD) kryptį, kurios pagrindu dabar ir vykdomos projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos Utenos rajono ugdymo įstaigose. Visose ugdymo įstaigose yra mokytojų savanorių, kurie išbando UMD ir savo patirtimis mielai dalijasi su kolegomis. Ikimokyklinukai, pradinukai pasidalijimo renginį jau organizavo, kovo mėnesį numatytas ir pagrindinių mokyklų lyderystės renginys.


Pranešimą „Nuotolinio mokymo (si) iššūkiai UMD taikymo kontekste“ pristatė Utenos „Saulės“ gimnazijos dailės ir anglų kalbos mokytojos Daina Usevičienė ir Giedrė Balytė-Clarke. Mokytoja Giedrė akcentavo grįžtamojo ryšio svarbą pamokoje, kalbėjo apie iššūkius siekiant abipusio ryšio dirbant nuotoliniu būdu. Pasak pedagogės UMD metodikos naudojimas parodė, kad maži žingsneliai gali tapti didelio žygio pradžia. Dailės mokytoja Daina pasidžiaugė mokinių darbų originalumu, laisvumu, nes individualūs pokalbiai duoda puikių rezultatų pasirenkant pamokos priemones, numatant procesą ir išraiškos būdus.
Pranešimą apie UMD strategijos taikymą neformaliojo ugdymo veikloje pristatė Utenos regioninio profesinio mokymo centro komanda. „Renginio (Kalėdų šventės) organizavimas nuotoliniu būdu“ patirtis analizavo lietuvių kalbos mokytoja Daiva Šereikienė. Mokytoja pasidalijo, kaip organizuojant Kalėdinį renginį nuotoliniu būdu, šventė pakliuvo į netikėtus rėmus. Veiklų įvairovę bekontakčiu būdu pademonstruoti buvo pakankamai sudėtinga, bet viskas pavyko puikiai, kuo galima įsitikinti patyrinėjus Utenos regioninio profesinio mokymo centro tinklapį ir socialinę Facebook paskyrą. Mokiniai rinkosi šventės turinį ir formą, iki Kalėdų sutelktinai paviešinti kalėdiniai sveikinimai, siurprizai, eilės, valgių receptai, dekoravimo subtilybės, 8 mokomieji ir sveikinimo filmukai.
Utenos Dauniškio gimnazijos istorijos vyr. mokytoja Snieguolė Taraškevičienė analizavo UMD strategijos elementų taikymą istorijos pamokose. Pasak mokytojos ypač svarbus emocinio ryšio užmezgimas, mokinių įtraukimas į veikos planavimą, įsivertinimą, svarbi ir galimybių gausa pasirinkti būdus numatytam tikslui pasiekti. Mokinių ugdymo (si) sėkmės pokyčio liudijimas –100 procentų išlaikyti valstybiniai istorijos egzaminai.

img_20210217_091400
img_20210217_091811
img_20210217_092226
img_20210217_092315
img_20210217_092419
img_20210217_092421
img_20210217_092527
img_20210217_092621
img_20210217_093425
img_20210217_094052
img_20210217_094203
img_20210217_095526
img_20210217_095635
img_20210217_095719
img_20210217_100318
img_20210217_100412
img_20210217_104754
img_20210217_105437
img_20210217_110003
img_20210217_110039
img_20210217_110316
img_20210217_111047
img_20210217_111544
img_20210217_112051
img_20210217_112737
img_20210217_113504
01/26 
start stop bwd fwd

Utenos Dauniškio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Inga Tutkienė pristatė pranešimą „UMD strategijos elementų taikymas rašymo užduotyje“. Pasak Ingos, mokiniai noriai išbando UMD užduotis, kuriomis paįvairinamos pamokos. Tai gali būti ne tik rašinys, bet ir komiksas ar teminis video. Mokytojų tikslas pamatyti kiekvieną mokinį ir atliepti į jo mokymosi ir bendravimo poreikius, šalinti kūrybiškumo kliūtis ir barjerus.
Utenos Dauniškio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Renata Bakanienė pristatė pranešimą „UMD elementai, naudoti pamokų cikle analizuojant archetipines temas“. Pasak pranešėjos pamokos užduotys dažnai orientuotos ne tik į akademines žinias, bet ugdo daug bendrųjų kompetencijų, tokių kaip laiko planavimas, atsakomybė, sprendimų priėmimas, argumentų išsakymas, informacijos ieškojimas, apdorojimas ir viešasis kalbėjimas.
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos technologijų ir fizinio ugdymo mokytojos Aureolė Maračinskienė ir Birutė Siliūnienė pristatė pranešimą „Integruotos technologijų ir fizinio ugdymo pamokos „Sveika mityba ir fizinis aktyvumas“ taikant UMD strategiją“. Pedagogės akcentavo, kad mokiniai puikiai geba įsivertinti savo darbą, rinkdamiesi veiklas ir idėjas pasižymi išmone bei siekia estetikos pateikdami rezultatus koliažuose. Mokiniai parodo, ką moka geriausiai, pastebi ne tik save, bet ir gamtos, aplinkos grožį, kūno ir valios galimybes. Mokytojos palinkėjo visiems renginio dalyviams atrasti mokinių pristatytą pažintinį 7 km. Ąžuolijos taką, atsipalaiduoti ir susitelkti į pažinimo procesą, o ne į rezultatą.
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos fizikos mokytojas ekspertas Stasys Kirdeikis pristatė pranešimą apie nuotolinę fizikos pamoką taikant UMD strategiją „Reostatai buityje“. Pasak pedagogo mokiniams tikrai patinka patiems pasirinkti veiklą, tik vienas minusas, kad mokytojai ruošdamiesi pamokai turi sugaišti tris kartus daugiau laiko, kad galėtų pasiūlyti iš ko rinktis. Pamokos pabaigoje siūloma trumpa refleksija mokiniams, kuri atliekama apklausos forma.
Pasibaigus pranešimams vyko pedagogų diskusijų grupėse refleksija. Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Vaitiekienė renginio aptarimo metu padėkojo trims svarbioms grupėms – gausiai pedagogų bendruomenei, kurie dalyvavo kaip klausytojai, pranešimų autoriams ir gimnazijų vadovams, kurie puikiai jautė mokytojų pulsą ir entuziastingai palaikė vieni kitus. Reformos yra nenutraukiamas procesas, akivaizdu, kad pedagogų laukia nauji kūrybiškumo etapai, pažinimo džiaugsmai ir mokymosi motyvacijos paieškos.