Nuotolinė stažuotė Estijoje

logo lyderiu laikas

Violeta Develienė, Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2020 m. lapkričio 26–27 d. Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Virginija Vaitiekienė pakvietė Utenos kūrybinę projekto „Lyderių laikas 3“ komandą nuotoliniu būdu aplankyti Estijos mokyklas. Stažuotę „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“ organizavo projektas „Lyderių laikas 3“ drauge su partneriu „Kiveda“, joje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės švietimo lyderiai.

Vienas svarbiausių „Lyderių laikas 3“ projekto tikslų – bendradarbiavimo stiprinimas ir patirčių pasidalijimas, tad stažuotės metu pasiūlyta daug įdomių pranešimų, skatinančių veikti kartu ir bendradarbiaujant stiprinti mokinių mokėjimo mokytis gebėjimus. Stažuotės metu buvo galima susipažinti su Estijos švietimo ypatumais, pagrindinėmis ugdymo kryptimis, pranešimuose buvo kalbama apie mokinių gerovės puoselėjimą, ugdymo šaltinių skaitmenizaciją, pasirinkimo galimybių didinimą, buvo pateikiama pavyzdžių. Estai atsisako visko, kas neprisideda prie mokinių mokymosi sėkmės, o tik kelia bereikalingą įtampą bendruomenei. Nelikę vadovų rotacijos, patikrinimų, sumažėjęs ataskaitų poreikis. Labiausiai nuo mūsų skiriasi gimnazijų samprata: mokiniams pamokų lankymas nėra privalomas, nes jie gali rinktis modulius, kuriuos siūlo visos Estijos gimnazijos, neformaliojo ugdymo mokyklos, universitetai, svarbu, kad susirinktų reikiamą modulių skaičių. Gimnazistai traktuojami beveik kaip universitetų studentai, yra atsakingi už savo mokymąsi ir turintys didžiules pasirinkimo galimybes. Ryškus mokytojo, kaip vadovo autoritetas bei švietimo bendruomenės pagarba, pasitikėjimas dirbančiais.

LL3 pokyčio projektas net ir pandemijos metu yra unikalus ir suteikiantis galimybę pritaikyti įvairius kūrybinius gebėjimus, pasidalinti patirtimi su kolegomis. Stažuotės metu dalyviai dalijosi ne tik praktiniais patarimais, idėjomis bet ir šypsenomis.