2021 m. vasario 11 d. Nuotolinis kūrybinės komandos susitikimas

2021 02 11Violeta Develienė, Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

2021 m. vasario 11 d. Utenos rajono savivaldybės Kūrybinė komanda organizavo nuotolinį ugdymo įstaigų lyderių, dalyvaujančių įgyvendinant nacionalinį projektą „Lyderių laikas 3“ pasitarimą, kurį moderavo konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas M. Juozaitis. Šiuo nacionaliniu projektu siekiama tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, paskatinti pokyčius švietimo įstaigose, siekiant mokinių mokymosi pažangos. Lektorius drauge su Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų lyderiais aptarė tarpinstitucines veiklas: vaiko pažangą, mokytojų kompetencijas, vadovų kompetencijas, universalaus mokymo dizaino idėjas.


Pasitarta dėl 2021 m. vasario 17 d. vyksiančio projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginio „Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys gimnazijose“, pasidalinta įžvalgomis dėl „Lyderių laikas 3“ projekto veiklų pristatymo miesto vadovams bei trijų savivaldybių konferencijos, kuri vyks kovo mėnesį. Utenos rajono savivaldybės Kūrybinė komanda savo veiklas planuoja taip, kad jos padėtų stiprinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją bei skatintų mokinių, mokytojų ir savanorių bendradarbiavimą. Mokyklų vadovai pristatė savo įstaigose vykdomas veiklas, kalbėjo apie pedagogų pasirinktus metodus. Konsultacijos metu buvo apžvelgta projekto eiga Utenos ugdymo įstaigose. Projekto veiklos skatina ieškoti naujovių, taikyti jas pamokose ir kitoje veikloje, vykdyti integruotas veiklas.
Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Virginija Vaitiekienė pakvietė švietimo lyderius skatinti pedagogus naudotis kolegiškos pagalbos įrankiais: Utenos švietimo centro svetainėje pradėjo veikti įskiepis, kuriame galima rasti nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ projekto medžiagą https://www.usc.utena.lm.lt/index.php/25-uncategorised/197-ll3.
Utenos konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas M. Juozaitis. apibendrindamas lyderių pasitarimą akcentavo, kad geriausia projekto tęstinumo forma yra sisteminė veiklų refleksija, ypač reikia atkreipti dėmesį į reguliarumą. Kuo dažniau reflektuojama apie pamokas, gautas iš naujų veiklų, tuo labiau įsimenamas pamokos sėkmės modulis, kuriamos naujos tradicijos.