Naujienos
Projekto „Ready, Steady, Go to 2020“ partnerių susitikimas Graikijoje

GraikijaUtenos Krašuonos progimnazija įgyvendina tarptautinį ERASMUS+ strateginių partnerysčių projektą „Ready, Steady, Go to 2020“, kurio tikslas - supažindinti mokinius su olimpinėmis vertybėmis ir paskatinti jomis vadovautis kasdieniame gyvenime.

2019 m. lapkričio 17-22 d. progimnazijos delegacija viešėjo Graikijoje – olimpinių žaidynių lopšyje. Drauge su Lenkijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos ir Graikijos delegacijomis buvome šiltai sutikti Chalandri mokykloje. Mokiniai dalyvavo pamokose, o pedagogai turėjo galimybę susipažinti su Graikijos ugdymo sistema. Iškilmingoje atidarymo ceremonijoje stebėjome senovės Graikijos olimpinių žaidynių fragmentus, buvome maloniai nustebinti mokinių šokamais projekto partnerių šalių tautiniais šokiais.

Skaityti daugiau...
 
Utenos „Saulės“ gimnazija šventė 101-jį mokyklos gimtadienį

gimtadieniosou4Gimtadienis – laukiamiausia mūsų gimnazijos šventė, todėl ir švenčiame kasmet vis kitaip. Pernai minėjome 100-metį. Tuomet mokykloje viešėjo daug buvusių mokinių, gerbiamų svečių, vyko gausybė įvairiausių renginių. Šiemet 101-asis gimtadienis, kurį šventėme ramiau, uždariau, tarsi saugioje, didelėje šeimoje. Nors ir ne jubiliejinis gimtadienis, bet vis tiek renginiai netilpo į vieną dieną, tam reikėjo visos 2019 m. lapkričio 18-22 d. savaitės. Mokinių taryba ir administracija planavo renginius taip, kad juose galėtų dalyvauti įvairių pomėgių turintys mokiniai. 

Skaityti daugiau...
 
Panevėžio teritorinės ligonių kasos viktorijos apdovanojimai - Užpalių gimnazijos mokinei

Panevėžio teritorinės ligonių kasos specialistai, prieš kurį laiką viktorinos „Ar viską žinai apie sveikatos draudimą ir ne tik?“ laimėtojų prizus įteikę jų daugiausia pelniusiems Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos mokiniams, šią ir praėjusią savaites viešėjo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Utenos rajono Užpalių gimnazijose.

Užpalių gimnazijoje pravesta pamoka apie privalomąjį sveikatos draudimą visiems vyresniųjų klasių mokiniams. Jiems taip pat surengta momentinė viktorina. Gimnazistų atsakymai ir pasvarstymai ligonių kasos atstovus maloniai nustebino – jauni žmonės suprato ir pritarė PSD sistemos principams.
2019 m.spalio pradžioje organizuotos Panevėžio TLK viktorinos nugalėtojo titulas atiteko Užpalių gimnazijos III klasės mokinei Deimantei Janukėnaitei, kuri vienintelė iš daugiau kaip 300 viktorinos dalyvių surinko didžiausią taškų skaičių – 33 iš 35. Paskatinamieji prizai įteikti dar 3 dalyviams, surinkusiems 30 ir 29 taškus: Užpalių III klasės gimnazisteiSamantai Sidabraitei, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos abiturientei Aurelijai Pitrėnaitei ir III klasės gimnazistei Kamilei Bartkevičiūtei. Padėkos ir paskatinimai skirti ir Užpalių gimnazijos biologijos mokytojai Neringai Šukienei bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Ritai Latvėnienei.

Skaityti daugiau...
 
Utenos švietimo centras, Utenos Vyturių progimnazija: ESFA projektas „Kūrybiškumo erdvė“ ir ERASMUS + projektas „Būrelių karuselė“

5Utenos švietimo centras (pareiškėjas), Utenos rajono savivaldybės administracija (partneris), Neformalaus ugdymo centras (partneris) tęsia iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas NR. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0009 „KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“ projekto „Kūrybiškumo erdvė“ veiklas, kurių tikslas - mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines paslaugas, ugdančias socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų ir jaunimo kūrybiškumą.
Projekto veiklos vyksta Utenos Vyturių progimnazijos, su kuria yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis, patalpose. Čia projekto eigoje įkurti įranga ir priemonėmis aprūpinti trys vaikų užimtumo klubai: Interaktyvusis, Perkusininkų ir Kūrybiškumo.

Skaityti daugiau...
 
Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai

2019 m. lapkričio 19 d. Utenos rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos:

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
  • Lempos (turint tik lempų atliekas, važiuojama atsižvelgiant į jų kiekį);
  • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
  • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos.
Skaityti daugiau...
 
Įžvalgos apie Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje dirbančių žmonių iniciatyvumo bei lyderystės apraiškas

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijaPasak Platono, žmogiškosios dorybės yra keturios: išmintis, teisingumas, drąsa ir susivaldymas. Šios dorybės yra likusiųjų pagrindas. Pavyzdžiui, išmintis padeda priimti teisingus sprendimus; drąsa – ištesėti, kas užsibrėžta, ir atlaikyti bet kokį spaudimą; susivaldymas – palenkti emocijas ir jų energiją panaudoti vykdant savąją misiją; teisingumas – deramai elgtis su kiekvienu žmogumi. Nuolat praktikuojamos kiekviena jų išplečia žmogaus galimybes, galima sakyti, iki doros lyderystės, kada yra gerbiamas prigimtinis žmogaus orumas, ypač tų, kurie dalyvauja įgyvendindami tą pačią misiją. Tačiau kartais kyla diskusijų, ar švietimo įstaigose sudaromos palankios sąlygos iniciatyvos-lyderystės raiškai ir kokie veiksniai tai lemia.

Viena svarbiausių iniciatyvos-lyderystės plėtros mokykloje prielaidų, mano nuomone, yra kiekvieno asmens kūrybingumas, nes kūrybingi žmonės pasižymi veiklos motyvacija ir jiems didžiausias veiklos atlyginimas yra galimybė kurti. Todėl galime daryti prielaidą, jog Adolfo Šapokos gimnazija įdomi ir įvairiapusė tiek, kiek įdomūs bei kūrybingi joje dirbantys žmonės. Beje, mūsų gimnazijos bendruomenės nariai ne tik turi galimybių parodyti savo idėjas, iniciatyvas, kūrybišką mąstymą, bet skatinami nuolat tobulėti. Didžiausia dalis mūsų gimnazijos mokytojų turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, vadinasi, mokytojui-lyderiui tobulėjimas yra vienas svarbiausių prioritetų. Iš to galima daryti išvadą, jog gimnazijos mokytojams būdingos teigiamos nuostatos dėl nuolatinio mokymosi: mokytojai žino, kokias mokymosi strategijas naudoti, kaip pasiekti profesionalumo, kaip stebėti kiekvieno mokinio pažangą, geba analizuoti savo veiklą, lyginti rezultatus su užsibrėžtais tikslais, surinkti mokymosi rezultatus patvirtinančius įrodymus, diskusinius klausimus priimti kaip iššūkius ir kt., o tai sietina su bendradarbiavimo, patirtinio mokymosi bei lyderystės potencialu. Žinoma, yra atvejų, kada mokytojai dėl įvairių priežasčių nedrįsta imtis formaliojo lyderio vaidmens komandoje, tačiau mūsų gimnazijos mokytojų veiklos įsivertinimo analizė leidžia teigti, jog jie pasitiki savo jėgomis ir žino, kad gebės pasiekti gerų rezultatų dirbdami individuliai.

Skaityti daugiau...
 
2019 m. lapkričio 6 d. Viešoji konsultacija „Sėkmingam ugdymo proceso įgyvendinimui“ Utenos „Saulės“ gimnazijoje

2019 m. lapkričio 6 dieną Utenos „Saulės“ gimnazijoje vyko LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuota viešoji konsultacija „Sėkmingam ugdymo proceso įgyvendinimui“. Renginio tikslas – aptarti ugdymo organizavimo iššūkius, kylančius įgyvendinant bendruosius ugdymo planus. Susirinkusius Utenos rajono ir aplinkinių savivaldybių švietimo padalinių specialistus, mokyklų administracijos atstovus pasveikino Jolanta Urbanovič, švietimo, mokslo ir sporto viceministrė. Konsultacijoje pranešimus skaitė Nacionalinės Švietimo agentūros Pasiekimų patikrinimo ir užduočių rengimo skyriaus vedėja Asta Ranonytė, ŠMSM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Valavičiūtė, ŠMSM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Audronė Šuminienė, NŠA Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkė Monika Bilotienė.

2488
2489
img_8899
img_8900
img_8902
1/5 
start stop bwd fwd

Skaityti daugiau...
 
Sugrįžus iš didžiausio Europoje gamtos mokslų festivalio „Science on Stage 2019”

1„Science on Stage Europe“ #SonS2019 yra STEM mokytojų tinklas, kurio tikslas - keistis geriausios praktikos mokymo idėjomis. Pagrindinis tikslas yra patobulinti STEM mokymą, remiant pedagogų profesinį tobulėjimą ir augimą. Skleisdami novatoriškas mokymo koncepcijas tarp Europos gamtos mokslų mokytojų, sudaroma galimybė, kad kuo daugiau mokinių/studentų įgytų įgūdžių, reikalingų ateičiai, skatinama juos mąstyti apie mokslo, IKT ar inžinerijos karjerą.

Nuo 2000 m. „Science on Stage“ šiuo metu turi apie 100 000 mokytojų ir dėstytojų daugiau nei 30 šalių.

Skaityti daugiau...
 
Renginių planai 2019 m. lapkričio mėn.

Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus renginių planas 2019 m. lapkričio mėn. >>>

 

Utenos švietimo centro renginių planas 2019 m. lapkričio mėn. >>>

 
Respublikinė muzikos šventė „Auksinis rudenėlis“

dsc019922019 m. spalio 23 d. Utenos vaikų lopšelyje–darželyje „Voveraitė“ vyko respublikinė muzikos šventė „Auksinis rudenėlis“. Ši šventė įstaigoje jau tapo tradicine, ji organizuojama eilę metų.

Šiais metais į muzikos šventę susirinko ikimokyklinukai iš Utenos rajono ikimokyklinių įstaigų, Visagino bei Zarasų.

Šventę pradėjo Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ mokytojų vokalinis ansamblis „Džiaugsmas“. „Auksiniame rudenėlyje“ dainavo jaunieji dainininkai iš Utenos vaikų lopšelių–darželių „Pasaka“, „Saulutė“, „Voveraitė“, „Želmenėlis“, mokyklų–vaikų darželių „Eglutė“, „Varpelis“, Visagino vaikų lopšelių–darželių „Ąžuoliukas“ ir „Auksinis raktelis“ bei Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos.

Skaityti daugiau...
 
„Auksinė krivūlė“ „Už aukštus ugdymo rezultatus siekiant mokinių pasiekimų tolygumo“ Utenos rajono savivaldybei

2019 10 11 „Už aukštus ugdymo rezultatus siekiant mokinių pasiekimų tolygumo“

Sveikiname Utenos rajono savivaldybės švietimo bendruomenę su „Auksinės krivūlės 2019“ apdovanojimu. 2019 m. spalio 11 d. „Auksinės krivūlės 2019“ apdovanojimų ceremonijoje, vykusioje Vilniuje, Compensa koncertų salėje Utenos rajono savivaldybei įteiktas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  apdovanojimas „Už aukštus ugdymo rezultatus siekiant mokinių pasiekimų tolygumo“ Tai jau šeštoji Auksinė krivūlė, kuria apdovanota Utenos rajono savivaldybė. Šis įvertinimas - visos Utenos rajono švietimo bendruomenės nuopelnas ir ilgamečio, nuoseklaus ir nuoširdaus jos darbo rezultatas.  

 
Kviečiame dalyvauti Lietuvos gimnazijų integruotame istorijos ir technologijų konkurse „Verčiu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo puslapius"

2020 metais kovo 11-ą dieną minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Norėdami prisiminti ir paminėti Lietuvos kelią į laisvę ir įtraukti visas Lietuvos gimnazijas, mokytojus, mokinius, kviečiame dalyvauti Lietuvos gimnazijų integruotame istorijos ir technologijų konkurse „Verčiu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo puslapius".

Konkursą organizuoja – Vilniaus Žirmūnų gimnazija. Konkurso iniciatoriai: LR Seimo narys istorikas, humanitarinių mokslų daktaras A. Gumuliauskas,  LR Seimo Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.

Daugiau informacijos rasite čia:

https://www.lmnsc.lt/naujiena/vilniaus-zirmunu-gimnazija-kviecia-dalyvauti-konkurse-verciu-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-puslapius/

 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 5 iš 104