Naujienos
Vyžuonų mokyklos 155-ies metų jubiliejaus šventė „Mums sparnai kaip paukščiui duoti“

dsc 0168Gyvenimas be mokyklos neįsivaizduojamas. Mokiniai visada yra lyginami su gimtąjį lizdą paliekančiais paukščiais, kurie jau užaugę, kuriems darosi ankšta, kurių svajonės laukia palankaus momento. Iš Vyžuonų mokyklos daug mokinių paukščiais išskrido, 155 pavasariai juos palydėjo.

2019 m. birželio 8 d. išskridę paukštukai, buvę mokiniai, jų mokytojai susirinko į Vyžuonų kultūros centro salę paminėti garbingą 155 – ąjį mokyklos jubiliejų. Kaip paukščio giesmė nuskambėjo mokyklos himnas. Tikrai tie metai vis lekia, gyvenimus keičia, čiurlena Vyžuona ramiai... 

Skaityti daugiau...
 
Utenos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vyresniojo amžiaus jaunųjų talentų festivalis „Mažieji čiurlioniukai 2019“

2019 m. birželio 5 dieną M. K. Čiurlionio muzikos garsų lydimi vaikų piešiniuose skraidė įvairiaspalviai drugeliai. Tradiciniame, šiemet skaičiuojančiame penktus metus, Utenos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vyresniojo amžiaus jaunųjų talentų festivalyje „Mažieji čiurlioniukai 2019“ Utenos meno mokyklos Dailės skyriuje tvyravo meniška nuotaika. Renginį organizavo Utenos vaikų lopšelio–darželio „Gandrelis“ meninio ugdymo mokytojos Laisvida Pakenienė ir Ingrida Navikienė. Dalyvavo komandos po 3 vaikus iš Utenos vaikų lopšelių-darželių: „Gandrelis“ (mokytoja Elena Zabukienė) „Pasaka“ (mokytoja Sigita Jakutavičienė), „Šaltinėlis“ (mokytoja Dalė Pranskūnienė), „Voveraitė“ (mokytoja Jolanta Patalauskienė), „Želmenėlis“ (mokytoja Rita Sriubienė). Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ mergaitės pradžiugino šokiais, kuriuos išmokė mokytoja Inga Ivanauskienė. Vaikai turėjo galimybę pasinerti į M. K. Čiurlionio kūrybą, prie jos prisiliesti, pažinti, ir, jos įkvėpti, sukurti savo drugelių pievą. Vaikų sukurti darbai bus eksponuojami Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

20190605_100306
20190605_100638
20190605_100957
20190605_101237
20190605_101736
20190605_101854
20190605_102907
20190605_103205
20190605_104025
20190605_104507
20190605_104706
01/11 
start stop bwd fwd
 
ERASMUS+ projekto „CHALLENGE - ENGAGE, INVESTIGATE, ACT“ dalyvių susitikimas Utenos Vyturių progimnazijoje

ERASMUS+ PROJEKTO „CHALLENGE - ENGAGE, INVESTIGATE, ACT“ DALYVIŲ SUSITIKIMAS UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOJE.

2019 m. gegužės 26 d. į Uteną sugužėjo 17 mokinukų ir 11 mokytojų iš penkių užsienio šalių: Ispanijos, Lenkijos, Turkijos, Bulgarijos ir Rumunijos.
Gegužės 27d. Utenos Vyturių progimnazijos bendruomenė pasitiko svečius mokyklos vadovų ir projekto koordinatorių sveikinimais, liaudiškomis mokytojų A. Šimonelienės ir A. Guobužienės vadovaujamo etnografinio ansamblio dainomis, 4a klasės skudutininkų melodijomis bei spektakliu, kurį paruošė 7a klasės mokiniai su bibliotekos vedėja D. Slavinskienė. Lydimi mūsų mokyklos aktyviai į projekto veiklas įsitraukusių 5a klasės mokinukų svečiai apžiūrėjo mokyklos erdves. Svečiai susipažino su robotikos, kūrybiškumo, muzikiniu ir interaktyviuoju klubais. Į virtualios realybės išbandymus ir interaktyvių grindų užduotis įsitraukė ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Projekto dalyviai ir Vyturių mokyklos 7a bei 8a klasės mokiniai dalyvavo fizikos pamokoje, kurią vedė fizikos mokytoja R.Datkūnienė, Dalyviai praktinių užduočių metu tyrinėjo šviesos lūžį akies lęšyje, vaizdų susidarymą tinklainėje ir atspindį kaip šviesa patenka į akį. Antroje dienos pusėje svečiai susipažino su tradiciniais lietuviškais patielais bei lavino anglų kalbos ir komandinio darbo įgūdžius smagiai bendraudami boulingo klube, lydimi mokytojų L. Vaitiekėno, R. Paukštienės, E. Ramelienės ir A. Savicko.

1
3
8
1/3 
start stop bwd fwd
Skaityti daugiau...
 
STEAM ugdymo srities iniciatyva (temų ciklas apie Adolfo Šapokos gimnazijos veiklų kryptingumą)

Adolfo Šapokos gimnazija2019 metais komplektuodama 3-čias klases Utenos Adolfo Šapokos gimnazija mokiniams siūlo patrauklias ugdymo kryptis: mokymąsi VGTU mobilioje grupėje (eksperimento (chemija, fizika) technologija, robotikos elementai); mokymąsi STEAM mobilioje grupėje (eksperimento (chemija, biologija) technologija, lotynų kalba); mokymąsi socialinių-humanitarinių mokslų mobilioje grupėje (debatai anglų ir lietuvių kalba, pilietinė praktika, vertimo modulis, kūrybiniai darbai, vokiečių, prancūzų, italų kalbos). Siūlydama šiuos pasirinkimus gimnazija atkuria pusiausvyrą tarp technologijų ir socialinių-humanitarinių mokslų, kai ugdyme akcentuojama ir techninė kūryba, ir kūrybiškumas, t.y. skirtingų mokomųjų dalykų derinimas. Dirbdama šia kryptimi gimnazija toliau tęsia gabiųjų vaikų ugdymo programos įgyvendinimą, plėtoja ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas, skatina inovatyvias mokinių ir mokytojų STEAM iniciatyvas, kaip antai praktinį sąmoningumą, kai tikslieji mokymo(si) dalykai gali būti pritaikomi kasdieniame gyvenime. Įvairūs moksliniai eksperimentai, praktiniai darbai bei tyrimai atliekami gimnazijoje įrengtose edukacinėse erdvėse, gamtos mokslų laboratorijose. Dalį bandymų mokiniai atlieka Vilniaus Gedimino technikos universitete, Kauno technologijos universitete, Utenos kolegijoje, o tai skatina bendradarbiavimą su akademiniais, socialiniais partneriais.

Skaityti daugiau...
 
2019 m. gegužės 23 d. Išmanusis Utenos regiono mokyklų konkursas „Rack your brain“

img 04092019 m. gegužės 23 dieną vyko išmanusis Utenos regiono mokyklų konkursas „Rack your brain“, organizuotas Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos IT mokytojos Jolitos Kraujalienės ir anglų k. mokytojos Jolantos Gasiūnienės. Konkurse dalyvavo Utenos Rapolo Šaltenio, Krašuonos, Vyturių progimnazijų 5-7 klasių komandos bei Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos komanda. Konkurso tikslai buvo: skatinti mokinius kūrybiškai ir tikslingai naudoti IKT bei tobulinti mokinių anglų kalbos žinias ir kalbėjimo įgūdžius.

Skaityti daugiau...
 
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija – nacionalinio projekto „Olimpinė karta“ dalyvė (temų ciklas apie Adolfo Šapokos gimnazijos veiklų kryptingumą)

ASGolimpine karta

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija jau nuo 2008 metų dalyvauja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto inicijuotame projekte „Olimpinė karta“. Į klausimus, kaip gimnazijos bendruomenei jau 10 metų pavyksta sėkmingai įgyvendinti projekto veiklas, atsakė projekto koordinatorė, kūno kultūros mokytoja Aldona Leipuvienė.

Trumpai apžvelkite šio projekto 2018 m. veiklas? 2018 m. įgyvendindama tęstinį projektą gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo sportiniuose renginiuose: „Olimpinė diena“, protmūšis „Olimpinio judėjimo pažinimas šimtmečio keliu“, Judrumo savaitė, kalėdinio krepšinio turnyras, žygis su baidarėmis ir kt. Sėkmingas projekto veiklų įgyvendinimas ne tik formavo teigiamą jaunimo požiūrį į judrumą bei fizinį aktyvumą, bet ir skatino pilietinę iniciatyvą, nes projekto veiklos buvo skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, taip pat projekto veiklos skleidė ekologinio ugdymo idėjas, o olimpinės idėjos buvo integruojamos į kitus mokomuosius dalykus.
Kaip projektas skatina fizinį aktyvumą? Kadangi projektas tęsiasi ne vienerius metus, gimnazijoje sėkmingai formuojama aktyvaus laisvalaikio kultūra, t.y. jaunimą sportuoti motyvuoja sportui palanki infrastruktūra, teigiamas bendruomenės požiūris. Jauno žmogaus aktyvumui didelę įtaką daro rodomas pavyzdys, nes mokytojo aktyvumas, iniciatyvumas bei fizinio aktyvumo patirtis rodo vertybines nuostatas, kurios ir veikia fizinę, emocinę ir psichologinę gimnazistų savijautą, sukuria sveiko gyvenimo pagrindus bei supažindina su aktyviomis laisvalaikio formomis.

Skaityti daugiau...
 
2019 m. gegužės 22 d. Utenos rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui išvyka

2019 m. gegužės 22 dieną Kaune Prano Daunio ugdymo centre lankėsi Utenos rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui. Metodinės išvykos „Ugdymo proceso organizavimas, atliepiant individualius vaikų gebėjimus ir poreikius“ metu centro darbuotojai papasakojo, kaip dirbama su vaikais, kuriems pripažintas autizmas, kokiomis individualiomis priemonėmis padedama jiems socializuotis, integruotis į visuomenę. Psichologė Toma Malvicė supažindino su centro ikimokyklinio ugdymo skyriaus materialine technine baze, paslaugų įvairove, dirbančiais pedagogais. Direktorė Raimonda Juknevičienė pasakojo kaip ugdant tinkamais ir patikrintais metodais, prieinamu lygiu ir tempu saugioje, įprastoje aplinkoje, tenkinami individualūs poreikiai, atsižvelgiant į asmenybei būdingą pasaulio suvokimą. Centro pedagogai dalinosi darbo patirtimi įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo programas bei teikiant kokybiškas švietimo, medicinines, konsultacines ir kitas paslaugas.

Pavaduotojai lankėsi eksperimentinėje laboratorijoje „Pelkių mokykla“ VDU mokslo ir studijų centre.

20190522_100510
20190522_101400
20190522_101508
20190522_105923
20190522_115106
20190522_121539
20190522_124329
20190522_141350
20190522_142510
20190522_142802
01/10 
start stop bwd fwd
 
#MEPALietuva „Europos savaitės 2019“ atgarsiai

„Europos savaitė 2019“ gimnazijoje vainikavo 2018 -2019 m.m. gimnazijos MEPA ambasadorių veiklas. Nors renginiai, susitikimai, protų kovos, skirtos Europos temoms, vyko visus mokslo metus, tačiau šią savaitę dirbome integruodami Europos temas į įvairių dalykų pamokas. Per savaitę mokytojai pravedė apie 70 integruotų pamokų I- IV klasės mokiniams. Visada norisi jau trečius metus organizuojamą Europos savaitę atnaujinti.
„Europos savaitė 2019“ gimnazijoje vainikavo 2018 -2019 m.m. gimnazijos MEPA ambasadorių veiklas. Nors renginiai, susitikimai, protų kovos, skirtos Europos temoms, vyko visus mokslo metus, tačiau šią savaitę dirbome integruodami Europos temas į įvairių dalykų pamokas. Per savaitę mokytojai pravedė apie 70 integruotų pamokų I- IV klasės mokiniams. Visada norisi jau trečius metus organizuojamą Europos savaitę atnaujinti.
Kadangi gimnazijoje vis daugiau aktyvių, pilietiškų gimnazistų, kurie dalyvauja ir miesto, ir net respublikos visuomeniniame gyvenime, sumanėme, kad daugumą veiklų organizuos patys mokiniai.

1
img_20190509_103141
img_20190509_131120
img_20190510_124432
1/4 
start stop bwd fwd
Skaityti daugiau...
 
Kviečiame prisijungti prie Visuotinės tylos minutės!
tylos minute
Birželio 14-ąją - Gedulo ir vilties dieną - 11:59 Lietuvoje skelbiama VISUOTINĖ TYLOS M1NUTĖ. Visa Lietuva sustos tam, kad pagerbtume tautiečius nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų.
Ar kada teko susimąstyti, kokia trumpa, bet taip pat ir prasminga gali būti 1 minutė? Jei visa Lietuva  akimirkai sustotų ir tą 1 minutę paklausytų tylos išsaugotume dešimčių tūkstančių tautiečių, patyrusių tremtį ir kalinimus, likimus, istorijas ir atminimą. Sugrąžintume juos namo ir sukurtume ateitį jų istorijai. Vos per 1 minutę!
Prie projekto  „Misija Sibiras" jau trečius metus įgyvendinamos iniciatyvos, skirtos Gedulo ir vilties dienai paminėti, gali prisijungti kiekvienas, kad ir kur bebūtų! Todėl kviečiame tapti iniciatyvos dalimi ir kartu su savo kolegomis prisidėti prie vieningiausios tylos, kuri kada nors buvo Lietuvoje. Kviečiame registruotis ir tapti iniciatyvos dalimi www.tylosminute.lt, kur bus galima rasti visas, prie iniciatyvos prisijungusias, įstaigas, parsisiųsti garso įrašą, skirtą Visuotinei tylos minutei bei vizualiką, kurią galima naudoti savo socialiniuose tinkluose ir taip parodyti, jog prisijungiate prie Visuotinės tylos minutės. 
Kurkime tradicijas kartu! 
Kontaktai pasiteiravimui: Aistė Eidukaitytė,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , +37069377292. 
 
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas nr. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0009 „KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“

logoProjekte „Kūrybiškumo erdvė" dalyvauja trys Utenos miesto įstaigos: Utenos švietimo centras (pareiškėjas), Utenos rajono savivaldybės administracija, Neformalaus ugdymo centras.

Projekto tikslas - mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines paslaugas ugdančias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo kūrybiškumą .

Projekto tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys vaikai ir jaunimas.

1
2
3
4
6
8
1/6 
start stop bwd fwd

Skaityti daugiau...
 
LR Prezidentė pasveikino „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ nugalėtojus

2019 05 08

2019 m. balandžio 26 dieną  Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su televizijos žinių viktorinos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ nugalėtojais. Priėmime dalyvavo „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ penktokų finalo nugalėtoja Utenos Krašuonos progimnazijos 5a klasės mokinė Justė Bernotaitė. Susitikimo metu šalies vadovė pasveikino geriausius žinių viktorinos nugalėtojus, įteikė padėkas ir dovanėles, papasakojo apie valstybės vadovo darbą, supažindino su Prezidento rūmų reprezentacinėmis salėmis, savo darbo kabinetu. Konkurso nugalėtojai aplankė rūmų parką ir ten 2014 metais šalies vadovės ir „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ pasodintą ąžuoliuką.

Džiaugiamės, didžiuojamės ir sveikiname Justę su pergale!

Istorijos mokytoja Dalia Dindienė

 
Dienos stovyklėlės Utenos Vyturių progimnazijoje

2018 - 2020 m. Utenos švietimo centras vykdo ESF projektą „Kūrybiškumo erdvė“. Vykdant projektą 2019 metų balandžio 24-26 dienomis (per mokinių pavasario atostogas) Utenos Vyturių progimnazijoje dviems 1 -5 klasių mokinių, patiriančių vienokią ar kitokią socialinę atskirtį, grupėms buvo organizuotos trijų dienų stovyklėlės, kuriose dalyvavo per trisdešimt Vyturių progimnazijos mokinukų (filmas apie stovyklos akimirkas https://youtu.be/7yZWPYfOkxA).

Stovyklų vadovams Editai Ramelienei ir Linui Vaitiekėnui, bei projekto koordinatorei Ramunei Sabaliauskienei talkino projekte dalyvaujančios savanorės. Stovyklėlių metu vaikai darė kūrybinius darbus, pynė draugystės apyrankes, susipažino su tapymo ant vandens EBRU technika, su lauktuvėmis keliavo į gyvūnų prieglaudą, lankėsi G. Mazuro keramikos studijoje, Meno mokyklos dailės skyriuje, sužinojo, kas yra pašto menas, išsiuntė atvirlaiškį mamai, taip pat vyko robotikos užsiėmimai. Mokiniai išbandė virtualios realybės akinius, interaktyvias grindis, atliko įvairias interaktyvias užduotis, fotografavo. Vaikai žaidė smagius žaidimus, rytais mušė būgnus, linksmai mėtė kamuolį su spalvotu parašiutu, pėstute keliavo į biblioteką, ten konstravo, atliko užduotis su planšetėmis. Stovyklautojai smagiai ir turiningai praleido laiką. Džiugu, kad vaikams stovyklėlės labai patiko, malonu, kad sulaukėme gražių atsiliepimų iš tėvelių.

1
2
3
4
1/4 
start stop bwd fwd
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 7 iš 109