Utenos Aukštakalnio progimnazija pradeda įgyvendinti „Kokybės krepšelio“ projekto veiklas

Kokybės krepšelis

Utenos Aukštakalnio progimnazija 2021 m. lapkričio 19 d. su Utenos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001.

Progimnazija parengė 2022-2023 m. mokyklos veiklos tobulinimo planą, kurio pagrindinis tikslas – pasiekimų gerinimas ir ugdymo proceso tobulinimas, atsižvelgiant į mokinių skirtybes ir poreikius.

Išsikelti uždaviniai:

   1.  Stiprinti mokinių pažinimą, kuriant mokytojų bendradarbiavimo kultūrą.

   2.  Teikti mokiniams savalaikę ir įvairiapusę pagalbą, plečiant mokymosi aplinkų ir būdų įvairovę.

„Kokybės krepšelio“ projekto veiklos pradedamos įgyvendinti 2022 m. vasario 1 dieną.

Utenos Aukštakalnio progimnazijos informacija

 

laisvos vietos

logo lyderiu laikas 

vokas