Dar viena Vyturių progimnazijos bendruomenės tarptautinė patirtis - dvišalis Comenius mokyklinių partnerysčių projektas „Mus vienija kalbos, kultūros ir rūpestis žaliąja planeta"

Video pamoka 1-lietuvių pasakaSTARTAS:
Rugsėjo mėnesį mokyklos apsikeitė informacija apie savo miestą ir rajoną (nuotraukomis, skaidrių pristatymais)
Spalio 4 d. įvyko pirmoji integruota lietuvių, rumunų ir anglų kalbų video pamoka, kurią 5b klasės mokiniams vedė anglų kalbos mokytoja Ramunė Sabaliauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja Regina Bernotienė. Video pamokos metu penktokai sekė ir vaidybiniais elementais inscenizavo lietuvių liaudies pasaką „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių", o rumunų mokiniai pristatė savo liaudies pasaką. Naudodamiesi Skype programa, mokiniai ir mokytojai susipažino, klausėsi vieni kitų sekamų pasakų, stebėjo vieni kitus ir džiaugėsi: juk kaip smagu mokytis kartu!
Spalio 18 dieną vyks antroji video pamoka, kurios metu abiejų šalių vaikai prisimins anglų kalbos abėcėlę, vieni kitiems pristatys lietuviškas bei rumuniškas pačių darytas abėcėles( abėcėlių darymas yra integruotas į technologijų pamokas – mokiniai siuvinėja abiejų šalių abėcėles)

Projekto dalyviai: Vyturių progimnazija, Utena, Lietuva, Scoala gimnaziala „Vasile Lucaciu", Carei, Rumunija
Projekto trukmė: 2013 – 2015
Mobilumai: Trukmė – 12 dienų

2014 balandis. Projekto dalyvių susitikimas Carei mieste, Rumunijoje (vyksta 21 mokinys ir 6 mokytojai Vyturių progimnazijos mokytojai)
Video pamoka 2 -lietuvių pasaka2015 gegužė. Projekto dalyvių susitikimas Utenos mieste, Lietuvoje ( atvyksta 20 mokinių,
ir 6 „Vasile Lucaciu" mokyklos mokytojai)
Partnerystės idėja:
Pagrindinė partnerystės idėja yra didinti partnerystėje dalyvaujančių moksleivių motyvaciją mokytis užsienio kalbų (bendra projekto kalba bus anglų, tačiau dvejus metus mokiniai mokysis Lietuvių ir Rumunų kalbų) , suteikiant šiam procesui daugiau patrauklumo, pastūmėti abiejų šalių jaunimą harmoningam santykiui su gamta ir visuomene. Bendrai dirbdami abiejų šalių jaunuoliai ne tik susipažins su Lietuvos ir Rumunijos gamta, klimato skirtumais, kultūriniu paveldu, papročiais, tradicijomis, sportais bei šių šalių kalbomis, bet ir savo veiklomis sieks prisidėti prie žaliosios planetos ekologinės pusiausvyros išsaugojimo.
Tikslai:
-Padidinti mokinių ir mokytojų motyvaciją studijuoti užsienio kalbas;
-Pristatyti dvi mažiau paplitusias ir vartojamas ES kalbas – lietuvių bei rumunų, vartojant anglų kalbą kaip pagrindinį bendravimo įrankį;
Video pamoka 3 -rumunų pasaka-Vystyti tarpkultūrinį lavinimą, kultūrinį suvokimą, europinių dimensijų integravimą į ugdymo programą;
Skatinti toleranciją kitoms kultūroms bei kalbų įvairovei;
-Ugdyti jaunimo priklausymo bendruomenei vietiniame, nacionaliniame ir europiniame lygmenyje suvokimą;
-Skatinti komandinį darbą (mokymasis ir mokymas, bei mokymas mokytis) ugdymo procese;
-Integruoti kalbų mokymą į kitus dėstomus dalykus: istoriją, gamtos mokslus, dailę, technologijas, muziką ir kūno kultūrą;
-Skatinti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą propaguojant ICT ugdymo procese.
Planuojamos veiklos:
2013-2014 metai. Veiklos, susiję su abiejų šalių istoriniu, geografiniu ir kultūriniu paveldu. Rumunų kalbos pagrindai.
2014-2015 metai. Veiklos, susiję su gamtos pažinimu ir jos apsauga (geografiniai šalių ypatumai, augalai, gyvūnai, medžiai, ekologija). Lietuvių kalbos pagrindai.
Galutiniai produktai:
Projekto tinklalapis, kuriame atsispindės visa partnerystės veikla;
Filmas ir skaidrių pristatymas apie per dvejus partnerystės metus nuveiktas veiklas.
Foto albumai „Draugystės alėja", „Mūsų kelionės ir nuveikti darbai"

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Ramunė Sabaliauskienė