Aukštakalnio progimnazijos mokiniai tyrė Vyžuonėlės upelio vandenis

PamokojeVieną lietingą rudens penktadienį 8c klasės mokiniai, lydimi biologijos mokytojos V. Bikutės ir chemijos mokytojos S. Miškinytės, iškeliavo prie Vyžuonėlės upelio, kur vyko netradicinė pamoka. Šios integruotos biologijos – chemijos pamokos tikslas – ištirti Vyžuonėlės upelio paviršinio vandens kokybę, apibendrinti tyrimo rezultatus, parengti pristatymą bendramoksliams ir mokytojams. Dirbdami grupėmis ir individualiai, aštuntokai prietaiso loto pagalba nustatė upelio vandens skaidrumo laipsnį, išmatavo plotį, gylį, tėkmės greitį, pratekėjusio vandens debitą. Surinktų vandens augalų pagalba bei naudodamiesi vandens telkinių augalų atlasu, jaunieji tyrėjai įvertino vandens užterštumą. Nešiojamos cheminės laboratorijos pagalba buvo atlikta trijų skirtingų upelio atkarpų vandens cheminiai tyrimai – nustatytas pH, nitrato ir nitrito, amonio ir fosfato jonų kiekiai, kurie palyginti su didžiausiu leistinu šių jonų kiekiu.

Atlikus cheminius Vyžuonėlės upelio vandens tyrimus paaiškėjo, kad jis yra švarus, o tyrimo rezultatai rodo tik menkus nuokrypius nuo didžiausios leistinos normos.
Suformuluotas išvadas bei biologinius – cheminius vandens tyrimo rezultatus mokiniai kartu su mokytojomis išsiuntė į Aplinkos apsaugos agentūrą, kuri ir organizavo šį konkursą, įgyvendindama projektą „Visuomenės informavimas apie vandens telkinių apsaugą ir galimybes prisidėti gerinant vandens telkinių būklę". Šio konkurso tikslas paskatinti jaunimą aktyviau rūpintis aplinkos apsauga, o ypač vandens telkinių taršos mažinimu.

Filmukas apie šį projektą >>>