LIONS QUEST projektas „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“ Užpalių gimnazijoje

Užpalių LIONS klubo prezidentas R.Maniušis LIONS QUEST programos sukurtos Jungtinėse Amerikos valstijoje ir šiuo metu su jomis dirba daugiau nei 400000 pedagogų 71 pasaulio šalyje. Pasaulyje mokosi arba jau yra mokęsi pagal šią programą daugiau kaip 12 mln. vaikų. Nuo 1985 metų LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių programa „Paauglystės kryžkelės" pripažinta populiariausia pozityviosios prevencijos programa pasaulyje ir yra išversta į 32 kalbas.
LIONS QUEST programas remia tarptautinės LIONS klubų asociacijos Centrinės paramos organizacija. Lietuvoje LIONS QUEST programą nuo 2005 metų įgyvendina Lietuvos LIONS klubų asociacija. Pagal šią metodiką Lietuvoje dirba jau 100 mokyklų ir 2013 metais įsijungė Užpalių gimnazija. Mes didžiuojamės prisijungę prie programos, nes gimnazijos kūno kultūros mokytojas R. Maniušis yra Užpalių LIONS klubo prezidentas.

Šiuo metu programa yra finansuojama ir iš ES lėšų ir Elektrėnų švietimo paslaugų centras laimėjo ES finansuojamą projektą ir, kadangi mūsų gimnazija jau ne pirmi metai bandė įsijungti į panašius projektus, tai labai džiaugiamės tapę partneriais.
Projekto „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu" (trukmė – 2 metai) tikslas – mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo skatinimas. Gimnazijoje bus įgyvendinama projekto Socialinių įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės", kurios tikslas - ugdyti rūpestingą ir atsakingą jaunimą. Programa skirta 5 – 12 klasių mokiniams, tačiau rekomenduojama programą pradėti diegti penktose klasėse.
Mes programos įgyvendinimą pradėjome nuo 3 dienų mokymų mokytojams, kuriems labai patiko užsiėmimai, programoje įgyvendinamos nuostatos ir siūlomos ugdyti kompetencijos. Nuo antro pusmečio prasidėjo programos užsiėmimai 5 – 8 klasių mokiniams. Labai tikimės, kad mokiniai noriai įsijungs į mokymus ir sulauksime tų teigiamų rezultatų, kurie numatyti programoje.

Laima Janaudienė,
Užpalių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Fotografijos bibliotekininkės Renos Šliogerienės.