Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos projekto pristatymas Utenos vaikų lopšeliyje-darželyje „Voveraitė"

2013 01 10 2013 m. sausio 10 dieną Utenos vaikų lopšelyje-darželyje vyko projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" (IPUP) 2-ojo etapo Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos projekto pristatymas.

Pristatyme dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Psichologijos skyriaus vadovė Sigita Kemerienė, Lietuvos edukologijos universiteto, Sporto ir sveikatos fakulteto, Sveikatos ir fizinio ugdymo katedros doc. Dr. Stasė Ustikaitė, Ugdymo Plėtotės centro, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė Ida Juraitienė, projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" turinio vadovė Edita Maščinskaitė, ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jankauskienė, kaimyninių savivaldybių švietimo centrų ir skyrių vyresnieji specialistai, ikimokyklinių įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, specialieji pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

2013 01 10