2012 m. gruodžio 4 d. Susiburkime ir kurkime kartu

2012 m. gruodžio 4 d. Susiburkime ir kurkime kartu2012 m. gruodžio 4 dieną Užpalių gimnazijos iniciatyvinė grupė pristatė projekto „ Kuriame respubliką" pagrindines idėjas ir vertybes, kurios primena, kad visi mes esame Lietuvos piliečiai, pasiruošę nukreipti savo pilietinį kūrybinį potencialą Lietuvos respublikai kurti ir stiprinti. Ši veikla turi prasidėti nuo savos mokyklos. Pirmame užsiėmime dalyvavo mokiniai, kuriems rūpi Užpalių gimnazijos problemos, kurie nori dalyvauti jaunimui aktualių problemų sprendime. Debatų klubo nariai, parlamento nariai, atsakingi pedagogai remdamiesi mokinių, mokytojų , gimnazijos savivaldos institucijų SSGG (stiprybės, silpnybės, grėmės, galimybės) tyrimų rezultatais, sėkmingai išanalizavo iškeltas problemas ir nusprendė pabandyti spręsti mokinių aktyvinimo problemą, apsvarstė galimas veiklas. Projekto pristatyme ir projektuko idėjos generavime dalyvavo gimnazijos direktorė V. Stukienė, kuri atsakė į mokiniams kilusius klausimus. Projektukas „Susiburkime ir kurkime kartu „ prasidėjo.

Projekto koordinatorė mokytoja N. Braukylienė

Detalesnė informacija apie projektą adresu: http://www.kuriamerespublika.lt