2012 m. gruodžio 1 d. Leidinio, skirto Aukštakalnio progimnazijos jubiliejui, pristatymas
Sugrįžti„Saulės ir knygos paskirtis vienoda – šviesti ir šildyti". (Dž. Sviftas)

 Sugrįžimas ten, kur negrįžtama

Mokyklos trisdešimtmečio proga Aukštakalnio progimnazijos bibliotekininkė Lina Mikulėnienė surinko ir išleido buvusių ir esamų mokytojų ir mokinių kūrybos knygą, kurią pavadino „Sugrįžti". Bėgo metai, daug kas keitėsi: mokykla, veidai, kūryba... Nesikeitė tik vertybės. Buvusiųjų, esančių veidai, keliai ir likimai skirtingi, tačiau visus juos sieja ši mokykla, noras išsakyti jausmus. Poezijos posmuose, novelėse, laiškuose, miniatiūrose ir rašiniuose grįžta dienos, akimirkos, veidai ir žodžiai... Nors laikas jau kitas, žmonės taip pat kiti, tačiau praskleidus metų uždangą užplūsta šilti prisiminimai.
„Tik sugrįždamas – kartu su saule, mėnesiais, savaitėmis, dienomis, akimirkomis – pasijunti reikalingas ne tik sau, bet ir kitiems: akmenims, medžiams, žmonėms, saulei, debesims ir net žvaigždėms. Sugrįžimo akimirkose įsižiebia pati intensyviausioji prasmė, be kurios Tavo gyvenimas būtų tik tuštumą malantis malūnas". (A. Šliogeris)

 

Nuoširdus ačiū šią knygą parengusiai bibliotekininkei Linai Mikulėnienei bei rėmėjams – be jų pagalbos knyga „Sugrįžti" nebūtų gimusi. Bendruomenei ši knyga bus pristatyta mokyklos jubiliejiniame renginyje „Sugrįžimai" 2012 m. gruodžio 1 dieną.

Utenos Aukštakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Zaukevičiūtė