Baigėsi projektas „Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą"
Užpalių gimnazijai konferencijoje atstovavo direktorė Virginija Stukienė (antra iš kairės) , bibliotekininkė Rena Šliogerienė, mokytojos Nijolė Braukylienė, Jūratė Kirdeikienė ir Auksė Žilinskienė2010 m. lapkričio mėnesį pradėtas vykdyti VŠĮ Debatų centro inicijuotas projektas „Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą", finansuojamas 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto koordinatorė nacionalinio Debatų centro vadovė Virginija Pakšienė. Projekto partneriai: 18 mokyklų, 12 švietimo centrų ir dvi jaunimo NVO. Projektas buvo vykdomas nacionaliniu mastu. Bent po vieną renginį įvyko kiekvienoje iš 60-ties savivaldybių. Renginiai buvo įvairaus pobūdžio: viešieji bei forumo debatai patyčių prevencijos bei tolerancijos tema, seminarai dalykų mokytojams ir klasių vadovams, pamokos su integruota debatų metodika ir kūrybinės mokytojų dirbtuvės. Projekto tikslas: pristatyti Lietuvos mokykloms inovatyvią debatų metodiką ir jos panaudojimo galimybes pamokose ir užklasinėje veikloje.
2012 m. lapkričio 9 dieną Vilniuje įvyko baigiamoji projekto konferencija „Inovatyvių ugdymo metodų sklaida", kurioje buvo pristatytas galutinis projekto veiklų produktas –„ Metodinis rinkinys klasės vadovui", knyga ir DVD medžiaga. Tai praktinė priemonė, kurios tikslas padėti klasių vadovams dirbti su mokiniais produktyviai ir kūrybiškai. Ši knyga yra efektyvi priemonė ugdyti sąmoningus, tolerantiškus, analizuojančius ir bandančius suprasti savo aplinką, pilietiškumo svarbą jaunus žmones. DVD, esantis knygoje, sudarytas iš 10 filmuotų įvairių dalykų pamokų ar jų epizodų su debatų metodų panaudojimu ir 10 klasių valandėlių. Vienas svarbiausių rinkinio privalumų yra tas, kad pastarajame medžiaga sukaupta iš skirtingų Lietuvos mokyklų, tad tinkama plačiai auditorijai. Džiugu, kad šiais moderniais laikais taikydami naujausius mokymo metodus Lietuvos mokytojai geba ugdyti pozityvius, pilietiškai aktyvius, supratingus ir sąmoningus jaunuolius. Senieji filosofai tikėjo, jog ginčuose gimsta tiesa. Debatai – vertybinis ginčas, argumentuotas kalbėjimas, išmokantis žmogų girdėti, suprasti kito poziciją ir priimti pilietiškai bei morališkai teisingiausius sprendimus, išlaikyti vertybines pozicijas.
Užpalių gimnazija dalyvavo projekto „Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą" veiklose: Debatų klubo vadovės Nijolė Braukylienė ir Jūratė Kirdeikienė gimnazijoje vedė istorijos, pilietiškumo pagrindų bei anglų kalbos pamokas, kuriose buvo integruota debatų metodika. Visagino, Molėtų, Anykščių , Rokiškio ir Ignalinos savivaldybių mokyklose su Debatų klubo nariais rodė viešuosius debatus patyčių prevencijos tema. Mokytoja Nijolė Braukylienė su forumo debatais supažindino Utenos rajono Saldutiškio ir Leliūnų mokyklas. Užpalių gimnazijos klasių vadovai vyko į klasių vadovų seminarą Druskininkuose. Praktiškai naudingas, kūrybiškas seminaras paskatino klasių vadoves Birutę Masonienę, Iną Gutaravičienę ir Ramintą Trukšnytę vesti klasės valandėles panaudojant debatų metodiką ir tokiu būdu patvirtinti, kad metodika yra praktiškai naudinga, skatinanti mokinių aktyvumą. Klasės vadovė Auksė Žilinskienė nufilmavo savo klasės valandėlę. Mokytoja Nijolė Braukylienė tapo „ Metodinio rinkinio klasės vadovui" bendraautore. Jos pilietinio ugdymo pamokos fragmentai „Grėsmės demokratinei valstybei ir nacionaliniam saugumui" pristatomi rinkinyje.

Į baigiamąją projekto konferenciją Vilniuje buvo pakviesti ne tik projekte dalyvavę mokytojai, bet ir mokyklų vadovai, kiti bendruomenės atstovai. Užpalių gimnazijai konferencijoje atstovavo direktorė Virginija Stukienė, bibliotekininkė Rena Šliogerienė, mokytojos Nijolė Braukylienė, Jūratė Kirdeikienė ir Auksė Žilinskienė.
Užpalių gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo viešuosiuose ir forumo debatuose, mokėsi taikydami debatų metodiką pamokų metu. Debatai mums, kaimo gimnazijai, suteikia galimybę mokinius mokyti ir ugdyti pagal moderniausius ir efektyviausius metodus, mokiniai auga kritiškai mąstančiais, aktyviais demokratinės visuomenės nariais. Džiaugiamės, kad jaunus žmones kaimo gimnazijoje auginame kaip gebančius save realizuoti darbo rinkoje, siekti karjeros ir būti lyderiais įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse.

Debatų klubo vadovės, mokytojos metodininkės Jūratė Kirdeikienė ir Nijolė Braukylienė