2012 m. spalio 12-13 d. Utenos Aukštakalnio progimnazijos ir Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių ir mokytojų išvyka „Lietuvių pėdsakais Lenkijoje“
Utenos Aukštakalnio progimnazijos ir Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių ir mokytojų išvyka „Lietuvių pėdsakais Lenkijoje“Šių metų spalio 12-13 dienomis didelis būrys Utenos Aukštakalnio progimnazijos ir Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių, lydimi mokytojų vyko į šiaurrytinę Lenkiją. Edukacinės išvykos metu mokiniai susipažino su gamtine geografine kaimynės šalies aplinka, pagilino žinias apie Lenkijos ir Lietuvos istorinius įvykius. Važiuodami per etnines Lietuvos žemes, aplankė XX a. pradžioje statytus Stančikų tiltus, kurie savo išvaizda primena senovės Romos akvedukus. Swiata Lipkoje gėrėjosi nuostabia baroko stiliaus bažnyčia, garsėjančia šokančiais vargonais. Gdansko senamiestyje apžiūrėjo Rotušės aikštėje esantį Neptūno fontaną, Šv. Mergelės katedrą, pasivaikščiojo krantine.

Nepamirštamą įspūdį vaikams paliko Štuthofo koncentracijos stovykla, kurios slogi dvasia buvo juntama vos įžengus pro stovyklos vartus. Šiame mirties fabrike kalėjo Balys Sruoga, vėliau parašęs „Dievų mišką". Nepamiršta liko Pamario vaivadijoje stūksanti 1274 m. kryžiuočių ordino įkurta Marienburgo tvirtovė − viena didžiausių ir geriausiai išlikusių Viduramžių gynybinės architektūros pavyzdžių Vidurio ir Rytų Europoje. Vaikai susižavėję klausė gidės pasakojimo apie tai, kad pilyje kalėjęs Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis buvo vienintelis, kuriam pavyko iš jos pabėgti. Griunvalde keliauninkai aplankė Žalgirio mūšio vietą. Kelionės metu mokiniai pabuvojo gidų kailyje – bendrakeleiviams pristatė surinktą medžiagą apie Lenkijos geografinę padėtį, gyventojus, lankytus objektus, jų istoriją. Vyko istorinė – geografinė viktorina. Mokinius konsultavo ir daug naujos informacijos pateikė Aukštakalnio progimnazijos istorijos vyr. mokytojas Valentinas Eismantas ir A. Šapokos gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas Jonas Jarmalavičius. Bendra dviejų ugdymo įstaigų organizuota edukacinė išvyka – tai tik viena iš mokyklų tarpusavio bendradarbiavimo formų.

Utenos Aukštakalnio progimnazijos geografijos vyr. mokytoja Inga Šulcienė