Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos 10 - metis
PPT kolektyvas2012 metų gegužės 21-24 dienomis Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įvairiais renginiais paminėjo savo veiklos 10- metį.

Gegužės 21 dieną Tarnybos specialistai paskelbė Atvirų durų diena ir konsultavo apsilankiusius tėvus vaikų mokymosi bei netinkamo elgesio klausimais.

Gegužės 22 dieną Tarnyboje vyko Utenos rajono specialiųjų pedagogų gerosios patirties sklaida „Ištiesk pagalbos ranką" (mokymo priemonių pristatymas). Savo patirtimi su mokytojomis dalinosi spec. pedagogės: A. Vasiliauskienė, J. Pečiūrienė, R. Šakalienė, N. Ladygienė, V.Eidžiulienė, D. Niaurienė, V. Kranauskienė.

Gegužės 23 d. Tarnybos darbuotojos Krašuonos progimnazijos mokinius pakvietė į Anykščių Neįgaliųjų vaikų ir jaunuolių centro Teatro grupės „Šviesa" spektaklį „Laimės žiburys".

Gegužės 24 d. Tarnyboje vyko konferencija „10 metų - vaikų, tėvų ir mokytojų gerovei", kurioje dalyvavo rajono ugdymo įstaigų administracijos atstovai, išorės partneriai, Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas V. Valinčius bei Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Z. Sabelkienė, Specialiosios psichologijos ir pedagogikos centro direktorės pavaduotoja R. Kišonienė. Pranešimus skaitė, patirtimi bei išgyvenimais pasidalino mokytojai, specialistai ir tėvai. Ypatingai didelio dėmesio sulaukė R. Šaltenio pagrindinės mokyklos komandos (tiflopedagogės R. Bakšienės, mokytojos S. Černiauskienės, mamos - mokytojos padėjėjos A. Kirkienės) pranešimas „Geroji komandinio darbo patirtis su regos negalią turinčia mokine" bei PPT psichologės S. Kučinskienės pranešimas „Pozityvios tėvystės mokymai", kurį papildė mamų pasidalinimas įgytų sėkmingos tėvystės įgūdžių nauda bei prasmingumu. Konferencijos dalyviai džiaugėsi gauta atminimo dovanėle - knyga „Aš norėčiau....", kurioje apibendrintos Utenos rajono ugdymo įstaigų vaikų ir jų tėvų mintys - mini monologai - apie tarpusavio santykius.