Padėka Adolfo Šapokos gimnazijai už pilietiškai ir visuomeniškai aktyvaus jaunimo ugdymą

asgSavo įžvalgas norėčiau pradėti nuo puikios žinios, jog mūsų gimnazijos išgrynintos ir daug metų puoselėjamos vertybinės nuostatos, kaip bendruomeniškumas, kūrybiškumas, pozityvūs ir pagarbūs tarpusavio santykiai, buvo pastebėtos ir įvertintos šalyje. Besibaigiant metams Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomenė gavo padėką, kurią pasirašė LR krašto apsaugos ministras A. Anušauskas, LR švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė bei Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė R. Kačkutė. Padėka gimnazijai skirta už pilietiškai ir visuomeniškai aktyvaus jaunimo ugdymą, istorijos, kultūros ir Lietuvos kariuomenės pažinimo skatinimą ir stiprios mokyklos bendruomenės kūrimą. Man, kaip gimnazijos vadovui, belieka džiaugtis gimnazijos komandos iniciatyvomis, mokinių ir mokytojų indėliu į pilietinės visuomenės kūrimą, gimnazijos vardo garsinimą šalyje.

Pirmiausia norėčiau paminėti, jog veiklų ir iniciatyvų sąrašas, susijęs su bendruomenės pilietiškumo ugdymu, per pastaruosius trejus metus yra pavyzdinis: gimnazijos bendruomenė dalyvavo Lietuvos kultūros fondo finansuojamame projekte „Susitikime U stotyje“, žygyje „Vytauto apygardos partizanų takais“, renginyje „Partizaniškas pavakarys“, įsijungė į pilietinę akciją „Lietuvos vėliavos žygis per Uteną“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui. Mokiniai kartu su mokytojais nuolat dalyvauja LGGRTC organizuojamose pilietinėse iniciatyvose, kuriose mini Lietuvos žydų genocido dieną, vedamos pilietiškumo pamokos Rašės žydų masinio sušaudymo vietoje, organizuojamos įvairios akcijos minint Tarptautinę tolerancijos dieną, Tarptautinę holokausto dieną, Laisvės gynėjų dieną, Gedulo ir vilties dieną. Gimnazistai yra ir projekto „Šauliai kviečia Lietuvą sportuoti“ aktyvūs dalyviai. Gimnazijos bendruomenės iniciatyva organizuota konferencija „Šimtas metų Lietuvos Nepriklausomybės aktui“, surengtos plakato ir fotografijų parodos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Prie pilietiškumo ugdymo aktyviai prisideda ir gimnazijoje veikiantis Debatų klubas, kuris savo veikla skatina jaunimą diskutuoti įvairiais klausimais, pavyzdžiui, tema „Šešiolikmečiams turime suteikti balsavimo teisę“. Negalima pamiršti ir dviračių žygių, kurie skirti kiekvienais metais minimai Tarptautinei dienai be automobilio. Tai tik keletas dalyvavimo bei visuomeninių pilietinių iniciatyvų gimnazijoje ir už jos ribų organizavimo pavyzdžių.

Pristatydamas dalyvavimą bei narystę jaunimo organizacijų veikloje, būtinai turiu pasidžiaugti gausiu būriu mūsų gimnazistų, kurie ne tik vadovauja Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritas stalas“, Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos skyriui, bet ir aktyviai dalyvauja jų veiklose, taip pat yra aktyvūs Utenos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariai. Tarp gimnazistų daug Šaulių sąjungos narių. Turiu paminėti ir kitas labai svarbias gimnazijos iniciatyvas: istoriko Adolfo Šapokos atminimo puoselėjimas, t.y. vedamos pamokos gimnazijoje įkurtame Adolfo Šapokos atminimo kambaryje, inicijuojami susitikimai su žymiais žmonėmis, menančiais istoriką ir jo veiklą, organizuojamos edukacinės išvykos į Grybelius, Kauną, Panevėžį, Stokholmą – vietas, menančias istoriko veiklą, organizuojamos konferencijos mokiniams ir mokytojams, tyrinėjantiems A. Šapokos darbus; vedamos edukacinės pamokos, skirtos Utenos miesto istorijai; organizuotas renginys – koncertas, skirtas Lietuvos kariuomenės šimtmečiui, kuriame dalyvavo gimnazijos pučiamųjų orkestras „Cinkas“ ir skudučių ansamblis „Kadijo“. Ir dar daug kitų veiklų, kurios prisideda prie pilietiškai aktyvaus jaunimo ugdymo.

Dar vienas, sakyčiau, iš svarbesnių gimnazijos veiklos išskirtinumo aspektų – tikslingai organizuojama ir mokinių atliekama socialinė praktika šiose institucijose: Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre gimnazistai padeda centro ugdytiniams ruošti pamokų namų darbus, organizuoja protmūšius, įsimintinų datų minėjimo renginius, tematines popietes; Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centre organizuoja rankdarbių dirbtuves, sportines varžybas, muzikos vakarus; Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centre taip pat padeda ruošti pamokų namų darbus, prisideda prie protmūšių, įsimintinų datų paminėjimo bei tematinių prevencinių popiečių organizavimo; Sudeikių daugiafunkciniame centre gimnazistai dirba vaikų stovyklų jaunaisiais vadovais; Maltos ordino organizacijoje įsijungia į maisto banko akcijas; Utenos krašto žmonių su negalia sąjungoje kuria sveikinimus, veda vakarones; Utenos vaikų lopšeliuose-darželiuose „Voveraitė“, „Saulutė“, „Varpelis“ veda prevencinius užsiėmimus. Negalima pamiršti ir savanoriškos veiklos, kada Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomenė aukoja maistą bei kitas gyvūnų priežiūrai reikalingas priemones Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijai. Tad gimnazijos, kaip organizacijos, patrauklumą kartais atskleidžia ir ne visada pamatuojamas, bet reikšmingas aspektas – tai jauno žmogaus socialinio ir pilietinio sąmoningumo ugdymas.

Apibendrindamas galiu drąsiai teigti, kad socialinio aktyvumo bei pilietiškumo ugdymas gimnazijoje turi kryptį ir įgyvendinamas dviem aspektais – tai didžiavimosi savo tapatybe skatinimas bei paprasti kasdieniai darbai, kaip antai: įsitraukimas į organizuojamas visuotines pilietines iniciatyvas, visuotinių pilietinių iniciatyvų organizavimas, dalyvavimas vaikų ir jaunimo organizacijose, istorinių, kultūrinių, tautinių tradicijų puoselėjimas.

                                                      Gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas