2019 m. lapkričio 6 d. Viešoji konsultacija „Sėkmingam ugdymo proceso įgyvendinimui“ Utenos „Saulės“ gimnazijoje

2019 m. lapkričio 6 dieną Utenos „Saulės“ gimnazijoje vyko LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuota viešoji konsultacija „Sėkmingam ugdymo proceso įgyvendinimui“. Renginio tikslas – aptarti ugdymo organizavimo iššūkius, kylančius įgyvendinant bendruosius ugdymo planus. Susirinkusius Utenos rajono ir aplinkinių savivaldybių švietimo padalinių specialistus, mokyklų administracijos atstovus pasveikino Jolanta Urbanovič, švietimo, mokslo ir sporto viceministrė. Konsultacijoje pranešimus skaitė Nacionalinės Švietimo agentūros Pasiekimų patikrinimo ir užduočių rengimo skyriaus vedėja Asta Ranonytė, ŠMSM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Valavičiūtė, ŠMSM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Audronė Šuminienė, NŠA Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkė Monika Bilotienė.

2488
2489
img_8899
img_8900
img_8902
1/5 
start stop bwd fwd

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Alvyda Ambraškienė trumpai pristatė egzaminų organizavimą Utenos rajono savivaldybėje. Utenos „Saulės“ gimnazijos direktorė Nijolė Zabukienė pasidalijo gimnazijos patirtimi rengiant ugdymo planą užsienio pilietybę turinčiai mokinei, kuri atvykusi į Lietuvą visai nekalbėjo lietuviškai, po dviejų metų kruopštaus darbo ir suteiktos mokytojų pagalbos sėkmingai baigė gimnaziją bei išlaikė brandos egzaminus, tame tarpe – ir valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Apie iš užsienio atvykusių mokinių ugdymą ir integravimą kalbėjo ir Aukštakalnio pradinės mokyklos direktorė Asta Garunkšnienė.
Renata Gavėnienė, Utenos r. Užpalių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pristatė gerąsias patirtis organizuojant ugdymo procesą birželio mėnesį. Savo sėkmėmis ir darbo planavimo ypatumais dalijosi ir Visagino bei Anykščių savivaldybių atstovai.