Su programa „ eTwinning” - Ateities mokyklos link

golab Beprotišku tempu tobulėjant technologijoms, kyla klausimas: kokia bus mūsų ateitis? Kokių gebėjimų ir įgūdžių mums prireiks gyvenime? Kitos valstybės jau planuoja tobulinti švietimo sistemą ir į mokinių ugdymo programas įtraukti daugiau užsiėmimų, susijusių su technologijų pažinimu. Didžiausios Kinijos internetinės komercijos grupės „Alibaba“ įkūrėjas Džekas Ma yra pasakęs: „tik pakeitus švietimo sistemą mūsų vaikai galės konkuruoti su robotais.” Iki 2030 m. robotai pakeis 800 mln. darbo vietų, todėl dabar švietimas yra didžiausias iššūkis. O dar lapkritį vykusioje LITEXPO parodoje „Mokykla 2018“ buvo taip pat kalbama apie Ateities mokyklą ir kaip tapti tokios mokyklos kūrėjais.
Gegužės mėn. teko dalyvauti Baltijos šalių mokytojų, programos „Twinning” ambasadorių, mokymuose Helsinkyje, Suomijoje. Mokymuose dalyvavo 36 dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos. Otto Tähkäpää, vienas iš ,,Ateities mokyklos” Suomijoje įkūrėjų (suom. Tulevaisuuskoulu), kalbėjo apie ateities numatymo svarbą. Pristatė savo mokyklą, kurioje siekiama suteikti mokiniams galimybę susidurti su sparčiai kintančia ateitimi ir dalyvauti jos statyboje (https://tulevaisuuskoulu.fi/).

>Kaip mokysime? Tai esminis Ateities mokyklos klausimas, į kurį Antti Piiroinen, mokytojas, programos „eTwinning“ ambasadorius Suomijoje, bandė mums atsakyti praktiškai, supažindindamas su savo ir kolegų Mankkaan koulu pagrindinės mokyklos Espoo mieste veiklomis (https://www.espoo.fi/mankkaankoulu). Didelis dėmesys mokykloje yra skiriamas dalykų integracijai. Dvi valandas per savaitę mokytojai su kolegomis ir mokyklos vadovais planuoja integruotas ugdymo veiklas, mokymo procese daug dėmesio skiriama projektams, kurie įgyvendinami pačių mokinių stebėjimų pagrindu, mokytojai skatindami dalyvauti tarptautinėse veiklose. Viena iš tokių veiklų, kurioje mokytojas Antti Piiroinen ir kolegos sėkmingai dalyvauja - programa „eTwinning”. Programa „eTwinning”, inicijuota dar 2005 metais kaip pagrindinė EK „eLearning” dalis, 2014 metais tapo ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+” dalimi. Programa „eTwinning” - tai aktyvių Europos ir kitų kaimyninių šalių mokytojų ir kitų švietimo institucijų darbuotojų virtuali bendruomenė, vienijanti daugiau nei 693277 mokytojų, 192148 mokyklų. Šiuo metu vykdoma per 90759 projektų! Tie skaičiai yra dideli ir sparčiai kintantys.

golab 1Norint neatsilikti nuo kitų pasaulio valstybių, kurios į technologijų diegimą mokyklose žiūri kaip į privalomą procesą, ši programa skatina Europos mokyklų ir kaimyninių šalių mokytojus bei mokinius per bendravimą ir bendradarbiavimą naudotis informacinių - komunikacinių ir medijų technologijomis, bendradarbiauti su kitomis ES programomis, integruoti projektus į ugdymo turinį, užtikrinti, kad mokytojai ir mokiniai gautų kuo daugiau naudos dalyvaudami šioje programoje. O „eTwinning“ platforma yra puiki terpė įgyvendinti šios programos keliamus tikslus. Tarkime, jei mano tikslas, kad mokiniai labiau pamėgtų gamtos mokslus, lavintų loginį mąstymą, būtų suteikiama daugiau praktinių žinių, tuomet organizuoju programos „eTwinning” projektinę veiklą „eTwinning“ platformoje. Mano projektas „Matematika aplink mus“ buvo vykdomas per matematikos ir kitų dalykų, tokių kaip gamtos mokslai, geografija, archeologija, aplinkosauga, muzika, IT ir astronomija integraciją, o projektą „GM-Go-Lab” siejo fizikos, chemijos bei biologijos integruotų pamokų kūrimas. Šiuose projektuose vyravo tiek formalusis, tiek neformalusis, tiek ir savaiminis mokymas. O Ateities mokyklos koncepcijoje kalbama apie formaliojo, neformaliojo bei savaiminio mokymo susiliejimą, kuris padėtų asmenybei augti.
Gal būt programa „eTwinning” ir galėtų būti (viena iš daugelio) jungiamoji terpė, kurioje vyktų tokia mokymo/si darna?
golab 2Kokius gebėjimus lavinsime? Gyvenant XXI a., inovacijų amžiuje, mokiniui pažinti technologijas ir jų svarbą yra būtina, todėl IKMT (Informacinių- komunikacinių ir medijų technologijų) gebėjimų lavinimas yra būtinas. Iš savo praktinio pavyzdžio galiu teigti, kad mano vykdytas integruotas gamtos mokslų programos „eTwinning” projektas „GM-Go-Lab” suteikė visas galimybes mokiniams pažinti ir įvaldyti IKMT: „eTwinning Live“ erdvėje mokiniai išmoko pravesti video konferencijas „eTwinning Live Tiesiogiai”, Twinspace erdvėje išmoko vykdyti įrankių (puslapio, nuotraukų, failų tvarkymo) administravimą, išmoko dirbti su nauju IKT pamokų kūrimo įrankiu „Graasp” ir susipažino su „Go – Lab“ t.y. simuliaciniu pamokoms skirtu IKT įrankiu, kuris gamtos mokslų, geografijos, aplinkosaugos pamokų mokymui leidžia virtualioje aplinkoje atlikti įvairius eksperimentus (pvz. optikos, klasikinės mechanikos ar pakartoti Šveicarijos CERN laboratorijos atradimus).
Projektas „GM-Go-Lab” suteikė galimybę lavinti ir bendravimo bei bendradarbiavimo gebėjimus. Viena aplinka, kurioje tokių projekto pamokų mokymas vyko virtualioje aplinkoje bendraujant ir bendradarbiaujant su kitomis respublikos mokyklomis, panaudojant video konferencijų „eTwinning Live Tiesiogiai” įrankį, kita aplinka - tokių pamokų mokymasis vyko bendraujant mokiniui su savo mokytoju, panaudojant „Graasp” virtualią erdvę. Tuo pačiu vyko ir mokymosi vieniems iš kitų lavinimas.
Gal būt tokiu mokymu mes atsakome į klausimą apie gebėjimų lavinimą ir artėjame Ateities mokyklos link?
Kaip atrodys ateitis? Ateities mokyklos bus su programos „eTwinning“ parengtais mokytojais. Dar 2012 m. programa „eTwinning“ pradėjo TTI (Teachers Training Institutes) projektą, į kurį įsitraukė kelių Europos šalių mokytojų rengimo institutai. Ši iniciatyva palaipsniui išsiplėtė ir nuo 2019 m. visos 44 programoje dalyvaujančios šalys turėtų įsitraukti į šį projektą, kurio tikslas yra apjungti mokytojų rengimo institucijas ir įtraukti programą „eTwinning” į būsimų mokytojų rengimo programas. Šiandien Lietuvoje jau vyksta Mokytojų rengimo institucijų projektas, kuriame dalyvauja 6 aukštosios mokyklos: KTU, VU, VDU, ŠU, Klaipėdos Universitetas bei Marijampolės kolegija.
Į Ateities mokyklos viziją beldžiasi net 44 programoje „eTwinning“ dalyvaujančios šalys, siekiančios tobulinti švietimo sistemą ir į mokinių ugdymo programas įtraukianti daugiau integruotos veiklos, technologijų pažinimo, IKMT gebėjimų lavinimo ir kt.
Gal būt taip atrodys ateitis?

Loreta Tarvydienė, programos „eTwinning” ambasadorė