Utenos Adolfo Šapokos gimnazija – nacionalinio projekto „Olimpinė karta“ dalyvė (temų ciklas apie Adolfo Šapokos gimnazijos veiklų kryptingumą)

ASGolimpine karta

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija jau nuo 2008 metų dalyvauja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto inicijuotame projekte „Olimpinė karta“. Į klausimus, kaip gimnazijos bendruomenei jau 10 metų pavyksta sėkmingai įgyvendinti projekto veiklas, atsakė projekto koordinatorė, kūno kultūros mokytoja Aldona Leipuvienė.

Trumpai apžvelkite šio projekto 2018 m. veiklas? 2018 m. įgyvendindama tęstinį projektą gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo sportiniuose renginiuose: „Olimpinė diena“, protmūšis „Olimpinio judėjimo pažinimas šimtmečio keliu“, Judrumo savaitė, kalėdinio krepšinio turnyras, žygis su baidarėmis ir kt. Sėkmingas projekto veiklų įgyvendinimas ne tik formavo teigiamą jaunimo požiūrį į judrumą bei fizinį aktyvumą, bet ir skatino pilietinę iniciatyvą, nes projekto veiklos buvo skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, taip pat projekto veiklos skleidė ekologinio ugdymo idėjas, o olimpinės idėjos buvo integruojamos į kitus mokomuosius dalykus.
Kaip projektas skatina fizinį aktyvumą? Kadangi projektas tęsiasi ne vienerius metus, gimnazijoje sėkmingai formuojama aktyvaus laisvalaikio kultūra, t.y. jaunimą sportuoti motyvuoja sportui palanki infrastruktūra, teigiamas bendruomenės požiūris. Jauno žmogaus aktyvumui didelę įtaką daro rodomas pavyzdys, nes mokytojo aktyvumas, iniciatyvumas bei fizinio aktyvumo patirtis rodo vertybines nuostatas, kurios ir veikia fizinę, emocinę ir psichologinę gimnazistų savijautą, sukuria sveiko gyvenimo pagrindus bei supažindina su aktyviomis laisvalaikio formomis.

Ar galima teigti, kad šis projektas originalus? Kodėl? Gimnazija įgyvendindama šio projekto veiklas turi puikią galimybę parodyti jaunam žmogui naujų, aktyvių, originalių ir patrauklių laisvalaikio praleidimo būdų, taip pat išmokyti pasitikėti savimi (komandinės estafetės), nebijoti prisiimti atsakomybės (protmūšis, komandinės estafetės, krepšinio turnyrai), atrasti emocinį bei socialinį ryšį su bendraamžiais (žygis, komandinės estafetės, krepšinio turnyrai), dalyvaujant intelektiniuose, su sportu susijusiuose renginiuose atskleisti savo kūrybiškumą, vidinę kultūrą, žinias (protmūšis, kūrybiškos užduotys, integruotos pamokos) ir pan.
Kokios projekto tikslinės grupės? Gimnazijos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, tėvai, buvę gimnazistai, taip pat miesto progimnazijų bendruomenės nariai.
Ar yra akcentuojamos Olimpinės vertybės? Jeigu „taip“, kokios vertybės akcentuojamos ir kaip? Akcentuojamas solidarumo jausmas, kuris susijęs su sąžiningu žaidimu; remiantis sportiniais pasiekimais, laimėjimais, idealais skatinamas meistriškumas ir garbingumas; taip pat projekto veiklos kuria sveiko, sportiško, stilingo žmogaus įvaizdį. Domėjimasis olimpinio sporto istorija padeda kurti savitą gyvenimo filosofiją ir taip prisideda prie tautinio charakterio formavimo. Skleidžiant gerąją patirtį, rodant asmeninį pavyzdį, nuoširdžiai bendraujant ir bendradarbiaujant, propaguojant sveiką gyvenseną bei kilnų sportinį elgesį ugdoma tvirta asmenybė.
Kokie projekto rezultatai ir įtaka įstaigos bendruomenei? Įvertinus projekto daromą įtaką galima daryti tokią išvadą – gimnazija tęs projektą toliau stiprindama bendruomenės narių fizinio aktyvumo vidinę motyvaciją, nes renginiai tapo tradiciniai, sulaukia aktyvaus susidomėjimo, palaikymo, auga dalyvių skaičius.
Dėkoju už pokalbį.


Adolfo Šapokos gimnazijos informacija
Projekto koordinatorę kalbino G. Tūzienė

{bekbutton}