Utenos mokykloje-vaikų darželyje „Eglutė“ pedagoginės sklaidos edukacinė diena „VERTINTI. ĮSIVERTINTI. NEVERTINTI?“

12019 m. vasario 19 d. į „Eglutę“ nuo pat ryto rinkosi viešnios – kitų rajonų: Ukmergės, Kėdainių, Radviliškio ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogės, pakviestos susipažinti su šios įstaigos mokytojų darbu, aplinka ir siekiais. Edukacinė diena organizuota kviečiant į įstaigą koleges iš ugdymo įstaigų, kuriose „Eglutės“ pedagogės lankėsi pernai metodinės dienos metu. Šis šalies mokyklų pedagogių vizitas buvo kaip padėka už puikiai praleistą metodinę dieną praėjusiais metais, kuomet mūsų mokytojos domėjosi ir susipažino su kituose rajonuose įgyvendinamais projektais, įkurtomis edukacinėmis erdvėmis ir taikomais aktyvaus mokymosi metodais. Tačiau šį kartą koleges iš kitų mokyklų ir darželių mokė ir džiugino savo patirtimi mūsų įstaigos mokytojos.

  Edukacinė diena pradėta ekskursija po įstaigą, jos pradžią papuošė ir mūsų ugdytinių, kuriuos ruošė mokytojos Daiva Anavičienė, Audronė Valevičienė ir Inga Ivanauskienė, koncertas. Pedagogės išklausė efektyvią ir linksmą psichologo Juozo Kairio paskaitą „Vertinimas ir savivertė“. Po pietų pertraukos 54 atvykusios viešnios išsiskyrė į dvi: pradinio ugdymo ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo darbo grupes.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbo grupėje savo filmuotas veiklas pristatė auklėtojos Violeta Pečentauskienė, Rasa Bakšienė, Audronė Nikštuvienė, Aušra Paškevičienė, Rita Katinienė, Grita Kalytienė ir Renata Urbanavičienė. Šių pristatymų metu mokytojos aptarė vaikų ugdymą taikant eksperimentus ir bandymus, vaikų vaizduotės lavinimą žaidžiant spalvomis, pačių mokytojų gamintomis priemonėmis, netradicinėmis priemonėmis, kurios tarsi „netyčia“ atsiranda vaikų veikloje ir yra stebima, kaip vaikai jas pritaiko kurdami ir žaisdami. Viešnioms labai patiko mokytojos Rasos Bakšienės užsiėmimas mokykloje įkurtame ekologiniame takelyje, kuriame vaikai, susitikę su voveryte, sprendė įvairias užduotis. Tai puikus įrodymas, kad vaikų veiklos organizavimui labai padeda auklėtojos padėjėjos. Labai palankiai įvertintas ir mokytojos Aušros Paškevičienės darbas, organizuojant 1 – 2 metų veiklas. Viešnių pastebėta, kad mokytojų pademonstruoti vaikų atliekami eksperimentai ir bandymai buvo pamatyti pirmą kartą ir šią patirtį kolegės pasiruošė taikyti savo darbe. Kiekviena demonstruota veikla buvo aptariama akcentuojant vertinimą ir įsivertinimą, kas priešmokykliniame ir ikimokykliniame ugdyme yra labai svarbu ir sukelia daug prieštaringų diskusijų, tačiau pristatyti mūsų mokyklos mokytojų darbai parodė, kad įsivertinti gali ir patys mažiausi - lopšelio vaikai.

Organizavusi ir vadovavusi antros darbo grupės – pradinių klasių mokytojų veiklai, „Eglutės“ pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Dalė Bagdonienė teigia, kad pasirinkta tema apie vertinimą, įsivertinimą ir mokinio pažangos fiksavimą yra aktuali, ieškoma naujų formų ar tobulinama esama mokinių vertinimo sistema. Edukacinės dienos dalyvės pritarė nuomonei, kad kiekviena mokykla turi labai skirtingas vertinimo ir pažangos fiksavimo formas, nes tai nenutrūkstantis ir nuolat atsinaujinantis procesas. Mūsų įstaigos mokytojos dalinosi gerąja patirtimi. Supažindino su mūsų įstaigos vertinimo ir įsivertinimo fiksavimo lentelėmis, kurios nuolat tobulinamos, ieškoma patogios, aiškios ir naudingos formos tiek mokytojoms, tiek vaikams ir jų tėveliams. Šypsnių pliūpsnį sukėlė mokytojos perskaityti mokinių įsivertinimai. Mokytoja Jolita Ruzgienė pateikė vertinimo ir įsivertinimo galimybes naudojant IKT. Supažindino su interneto puslapiais, padedančiais mokinius suskirstyti grupėmis, įvertinti mokinio darbą per visą mėnesį, pačiam mokiniui įsivertinti atliktą patikrinamąjį darbą Tikrai negirdėtas dalykas – lempa, kurios pasirinkta spalva pateikia žinių, kaip sekėsi mokiniui pamokoje. Žaidimas „Lėktuvėlis“ vertė pajudėti ir pagalvoti, kaip mūsų viešnios vertina mokinių pasiekimus ir pasidalyti savo idėjomis. Mūsų viešnios tuo labai domėjosi, turėjo ko paklausti.

     Mokytoja Valda Venclovienė organizavo dailės pamoką, kurios metu mokiniais tapusios viešnios pasigamino arkliuką. Ruošiantis šiai pamokai mokytojai Valdai teko nemažai paplušėti, paruošti medžiagas, padaryti trafaretus. Buvo gražu stebėti suaugusius žmones taip nuoširdžiai, su nuotaika dirbančius. O pasigaminti arkliukai buvo labai nuotaikingi, kiekvienas vis kitoks. Atsipalaidavimui ir edukacinės dienos pabaigai mokytoja Daiva Anavičienė organizavo muzikos pamoką.

Mokytoja Dalė Bagdonienė, reziumuodama edukacinę dieną teigė, kad viešnios nuoširdžiai dėkojo ir tikrai visų nuotaika buvo puiki: viskas paprasta, natūralu, nuoširdu. Visos sėdime tam pačiam vežime, bet kartais nors viena nauja idėja padeda lengviau keliauti. Esame dėkingos už tai, kad atvykusios Ukmergės „Šilelio“, „Eglutės“ lopšelių-darželių, Ukmergės senamiesčio pagrindinės mokyklos, Kėdainių rajono Vilainių mokyklos-vaikų darželio „Obelėlė“, Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio kolegės refleksijos metu gražiai įvertino mūsų pastangas, pasirengimą. Gražiai ir naudingas pernai pradėtas bendravimas ir bendradarbiavimas su kitų šalies rajonų kolegėmis šia edukacine diena nesibaigs. Ateities susitikimams bus ieškoma naujų darbo formų ir temų. Labai džiaugiuosi ir esu dėkinga mokytojoms nuoširdžiai, puikiai pasirengusioms dalintis tuo, kas yra svarbu ir naudinga pačiam didžiausiam mūsų turtui – vaikams.

Direktorė Lina Kaziukaitienė