Utenos Vyturių progimnazija tarptautinių ERASMUS+ projektų sūkuryje

2019 02 1 vyturiuUtenos Vyturių progimnazijoje tęsiamos ilgametės tarptautinių projektų rašymo ir įgyvendinimo tradicijos. 2018 metais, atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės poreikius, veiklos plano ir strateginio plano tikslus ir uždavinius, buvo parengti nauji projektai, pateiktos paraiškos ir gautas finansavimas (bendra projektų vertė yra 46.000 Eur) dviems naujiems tarptautiniams ERASMUS+ projektams:
1. Projektas „Iššūkis“ („Challenge-Engage, Investigate, Act“, 2018-1-ES01-KA229-050407_5). Projekto trukmė – 2 metai (2018-2020 m.).
Projekte dalyvaujančios šalys: Ispanija (koordinatorė), Lenkija, Bulgarija, Rumunija, Turkija ir Lietuva. Projektas orientuotas į 6-12 metų mokinių bei mokytojų skaitmeninės kompetencijos, komunikavimo užsienio kalba, mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo įgūdžių ugdymą. Didžiausias dėmesys skiriamas tarpdalykiniam integruotam (STEM, CLIL) mokymui(si), robotikai, patyriminiam mokymuisi, projektinėms veikloms bei informacinių technologijų naudojimui, jas tikslingai ir saikingai integruojant į ugdymo turinį. Mokinių ugdymui naudojamos programos Classdojo, Quizlet, Quizizz, Socrative, Kahoot, Pic Collage, Auto Collage , Padlet, Symbaloo, eduka.KLASĖ, Story jumper, Prezi, PowerPoint, Ecilpse Crossword, Jeapardy, MS Photo Story, leidžiančios mokymą daryti patrauklesnį, aiškesnį ir įtaigesnį.

2. Projektas „Būrelių karuselė“ („After-school clubs to increase motivation and prevent dropout“, 2018-1-PL01-KA229-050748_4. Projekto trukmė – 2 metai. (2018-2020 m.).
2019 02 vyturiuProjekte dalyvaujančios šalys: Lenkija (koordinatorė), Graikija, Bulgarija, Turkija ir Lietuva. Projekte dalyvaus 7-14 metų mokiniai bei mokytojai. Pagrindiniai projekto tikslai – kelti mokinių motyvaciją, savivertę ir ugdyti bendrąsias kompetencijas, komunikavimo užsienio kalba, kūrybiškumo, bendradarbiavimo, technologijų naudojimo gebėjimus pasiūlant kuo įvairesnių užklasinių veiklų. Progimnazijoje veikia informatikos, robotikos, fotografijos, gamtos mylėtojų, mažųjų tyrinėtojų, dramos , kūrybiškumo, dailės, keramikos, šokių, sporto, socialinių įgūdžių ugdymo, fotomotyvo bei užsienio kalbų būreliai. Projekto lėšomis būreliai aprūpinami reikiamomis priemonėmis. Sporto būrelį lankantys mokinukai pasipuošė naujomis sportinėmis aprangomis, robotikos būrelis pasipildė naujomis priemonėmis, kūrybiškumo būreliams nupirkti dažų, popierių, spalvų rinkiniai bei kitos priemonės, įsigyta siuvimo mašina, bus perkamos interaktyvios programos užsienio kalbų mokymui bei priemonės tyrinėtojų būreliui ir kt..

2018-2020 metai Utenos Vyturių progimnazijos bendruomenei bus pilni įvairių, įdomių, naudingų mokiniams ir mokytojams veiklų projektų temomis, išvykų į projekto partnerių šalis bei svečių sutikimo Utenos Vyturių progimnazijoje.

2018 spalio 4 -11 dienomis į Rumuniją, Nasaud mieste Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu mokykloje vyko primasis projekto „Challenge-Engage, Investigate, Act“ susitikimas, į kurį išvyko trys 5a klasės mokiniai – S. Žukas, S. Morozaitė ir E. Petrulionytė bei 2 mokytojai – anglų kalbą dėstanti mokytoja Rima Paukštienė ir muzikos mokytojas Linas Vaitiekėnas. Projektinės veiklos vyko pagal kruopščiai parengtą dienotvarkę. Dalyviai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, stebėjo, dalyvavo ir vedė pamokas PBL, CLIL, STEAM, ICT, GAMIFICATION temomis, o grįžę dalinosi įgytomis žiniomis su savo bendraamžiais (mokiniai) ir kolegomis (mokytojai).

2018 gruodžio 4-9 dienomis Pacanow miestelyje esančioje Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego mokykloje vyko primasis projekto „After school Clubs to increase motivation and prevent school dropout“ dalyvių susitikimas. Jame dalyvavo penkios 8 kl. mokinės – R. Navikaitė, A. Venckutė, L. Grušeckaitė, G. Tumelionytė ir K. Šimonėlytė bei mokytojai bei 2 mokytojai – anglų kalbos mokytoja R. Sabaliauskienė ir kūno kultūros mokytojas A. Savickas. Susitikimo dienotvarkė buvo intensyvi: vyko susitikimas su žymiu fotografu, fotografijos kūrybinės dirbtuvės, kartu su lenkų moksleiviais atvykusieji mokiniai kūrė projektinius darbus, kepė ir dekoravo kalėdinius sausainius, dalyvavo psichologijos užsiėmimuose, kuriuos vedė iš Krokuvos atvykusi psichologė, lankėsi naujai įrengtame Pasakų centre, kur stebėjo įvairius eksperimentus bei dalyvavo edukacinėse programose; mokytojai pristatė savo patirtis mokinių motyvacijos skatinimo, pažangumo stebėjimo ir fiksavimo temomis, aptarė iškritimo iš mokyklos tendencijas partnerių šalyse. Dalyviai suispažino su Pacanow, Stopnice, Zalipe miestelių ir Krokuvos miesto istorija.

Anglų kalbos mokytojos, projektų koordinatorės

Ramunė Sabaliauskienė ir Rima Paukštienė