Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyrius dalyvauja Mokyklų mainų strateginės programos projekte Esasmus+ KA 2

erasmus logotipasUtenos r. Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyrius nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio dalyvauja Mokyklų mainų strateginės programos projekte Esasmus+ KA 2. Šiais projektais siekiama remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, suteikti galimybę plėtoti mokymo metodus ir jais dalintis.
Šio tarptautinio projekto pavadinimas „Kodėl mes bendradarbiaujame'' nurodo svarbiausią tikslą – bendradarbiaujant dalintis gerąja patirtimi, skleisti žinią apie savo mokyklą, o svarbiausia - sudaryti sąlygas kaimo mokyklų mokiniams aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose, kūrybinėse veiklose, plėsti akiratį - išvykti į užsienio šalis, „Visi turi vienodas galimybes mokytis: ir kaimo, ir didmiesčio mokiniai''. –tokia yra vykdomo projekto tema.
Projekto koordinatorius - Ispanijos mokykla (Ademuz), partneriai - Bulgarijos mokykla (Kresna) ir Lietuvos mokykla: Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyrius. Projekto trukmė - 12 mėnesių, taigi mokykla veiklas vykdys visus 2018 / 2019 mokslo metus. Projektą Lietuvoje koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui R. Morozovienė ir anglų kalbos mokytoja I. Šinkūnienė. Projekto dalyviai 13-17 metų mokiniai. Vyks trys projekto dalyvių susitikimai: Ispanijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje. Palinkėkime vieni kitiems kūrybiškumo, žingeidumo ir gerų įspūdžių