„Eglutėje“ svečiavosi „Eglutės“

„Eglutėje“ svečiavosi „Eglutės“2018 m. spalio 30 d. Utenos mokykloje-vaikų darželyje „Eglutė“ vyko Lietuvos ugdymo įstaigų, turinčių pavadinimą „Eglutė“, konferencija „XXI amžiaus iššūkiai darželiams ar genialumas paprastume?“. Šio renginio tikslas: aptariant naujus ir modernius bei pasiteisinusius įprastus ugdymo metodus keistis praktine ir metodine patirtimi auginant šiandieninį vaiką.
Į Utenos mokyklą-vaikų darželį „Eglutė“ atvyko komandos iš Vilkaviškio, Telšių, Šiaulių rajono Kuršėnų miestelio, Radviliškio, Pasvalio, Anykščių, Ukmergės ir Vilniaus „Eglučių“. Konferencijos metu pasidalinome profesine patirtimi, aptarėme reikalavimus, keliamus šiuolaikinio vaiko mokytojui, aplinkai. Kalbėjomės labai įvairiais klausimais: apie edukacinių erdvių panaudojimą vaiko ugdyme, darželio ir tėvų bendradarbiavimą, smulkiosios motorikos lavinimą, įvairių priemonių panaudojimo galimybes kalbos ugdymui, kūrybiškumo ugdymo galimybes.


Labai naudinga patirtimi ir galimybėmis apie dalyvavimo naudą tarptautiniuose projektuose atvežė kolegės iš Ukmergės ir Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelių-vaikų darželių „Eglutė“. Todėl viena iš konferencijos idėjų – dalyvavimas tarptautiniame projekte tapo mūsų „Eglutės“ siekiamybe – išbandyti savo jėgas, įsijungiant į tarptautinį projektą.
Dirbant darželyje atrodo, kad visos auklėtojos tampa kūrybingais mažais vaikais, tačiau atvykusios kolegės sužavėjo savo kūrybingo ugdymo galimybių pristatymu, vaikų išradingumo ugdymo patirtimi. Jų pademonstruoti metodai, patarimai leis ir mūsų įstaigoje organizuoti panašias veiklas, paįvairinti vaikų užimtumą ir ugdymo procesą.
Šioje konferencijoje pranešimus skaitė mūsų įstaigos atstovės - logopedė Vilma Kranauskienė, mokytojos: Rita Katinienė, Nijolė Matulionienė, Audronė Nikštuvienė, Violeta Pečentauskienė, Inga Bitautienė. Savo profesinę atvirą veiklą pristatė mokytojos Rasa Bakšienė ir Aušra Paškevičienė. Vaikų koncertinę programą ruošė mokytojos Daiva Anavičienė, Aušrinė Jancevičienė, Audronė Valevičienė ir Inga Ivanauskienė.
Pagrindinė konferencijos idėja – vaiko ugdymosi poreikių tenkinimas. Į šią sritį buvo pažvelgta, vadovaujantis naujais metodais ir įvertinta, kiek galima duoti vaikui išnaudojant auklėtojų gamintas priemones, palyginta kiek naudos duoda modernumas ir technologijos bei senosios įprastos, auklėtojų gamintos priemonės. Kaip parodė veiklų aptarimas, šiuolaikiniam vaikui svarbu yra technologijų pritaikymas, tačiau šilumą ir aiškų supratimą apie aplinką, jie gauna iš nuoširdžiai juos mylinčių ir atsakingai dirbančių savo darbą auklėtojų, kurios geba išnaudoti natūralią gamtos aplinką, savo gamintus žaislus, kūrybiškai pažvelgti į kiekvieną mus supantį daiktą.
Labai džiaugiamės sulaukę svečių, kurie pademonstravo savo kūrybinius darbus, pristatė įgyvendintus projektus ir profesinę patirtį. Nuspręsta susitikti kasmet, o už antrojo „Eglučių“ susitikimo organizavimą atsakinga Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ komanda. Mums lieka kaupti gerus darbus, patirtį ir toliau ja dalintis su kolegėmis.

 

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ direktorė Lina Kaziukaitienė