Utenos Adolfo Šapokos gimnazija palaiko tarpkultūrinio dialogo idėją

ASGGimnazijos veiklos efektyvumas priklauso ne tik nuo vadovų vadybinės kompetencijos, gebėjimo motyvuoti, tačiau ir nuo Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomenės noro įsitraukti į ugdymo procesus. Visada 2018 11 asgpalaikydamas kiekvieną iniciatyvą, remiančią tarpkultūrinį dialogą, kaip vadovas galiu teigti, jog šios gimnazijos bendruomenė, sėkmingai įsitraukdama į tarptautinius projektus, yra atvira, šiuolaikiška bendruomenė, nes dalyvaudama projektinėse veiklose generuoja savo idėjas, dalijasi savo patirtimi, skatina tolerantišką mąstymą. Šį kartą plačiau galima kalbėti apie šios gimnazijos dalyvavimą ES lėšomis finansuojamuose projektuose, t.y. programos Erasmus+ tęstinį projektą „Inception 2.0“, su partneriais iš Turkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Lenkijos, ir Erasmus+ KA2 projektą „Efektyvus mokymas – geresnė ateitis“ su partneriais iš Kipro, Latvijos, Lenkijos ir Slovakijos.

Kartais girdime nuomonę, kad mokytojai, ypač ne iš didmiesčio mokyklų, tarsi jaučiasi užribyje, nes yra įsprausti į kultūrinius rėmus, besidominantys tik tuo, kas vyksta juos supančioje aplinkoje, tačiau mūsų bendruomenės narių patirtis ir naujos iniciatyvos laužo tokį stereotipinį mąstymą. 2018 metų rugsėjo 16-23 dienomis trys Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojos dalyvavo Erasmus+ projekto „Twinception“ mokymuose Slovėnijoje. Mokymai buvo skirti mokytojams ir asmenims, dirbantiems su jaunimu neformaliojo švietimo srityje. Švietimo atstovai net iš 8 šalių: Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Turkijos, Vokietijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Kroatijos. Projekto tikslas – pasidalinti patirtimi, kaip motyvuoti jaunimą, rasti naujų sprendimų, kaip neformaliojo švietimo metodus integruoti į formalųjį švietimą. Būtent profesinis skirtingų šalių bendrumas ir buvo svarbiausia jungiamoji grandis, o temų ir veiklų įvairovė paskatino supažindinti su mūsų gimnazijoje taikomais metodais, kurie savo kūrybiškumu bei praktiškumu niekuo nenusileido kitų šalių patirtims. Vadinasi, tarpkultūrinis bendradarbiavimo etapas svarbus tuo, jog skirtingų šalių pedagogų atstovai kurdami kažką nauja kartu inicijuoja pokyčius, o dalindamiesi patirtimis skatina tobulėti ir džiaugtis savo darbo rezultatais.


Galbūt skeptikai teigs, jog tarptautiniai projektai yra skirtingų kultūrų metodų mišinys, todėl kai kurie mokymo būdai, visiškai netinkami mūsų šalies švietimo sistemai, tarsi primetami, tačiau mes įsitikinę, jog šalių skirtybės bei dialogai ne tik skatina skleisti lietuvių mokytojų idėjas, orientuotas į pažintinę, socialinę ir kultūrinę veiklas, tačiau svetur išmoktas patirtis pavyksta sėkmingai pritaikyti mokykloje ir taip kurti unikalų mokinių tobulėjimo procesą. Būtent nuo 2017 metų gimnazijos bendruomenė dalyvaudama Erasmus+ KA2 projekto „Efektyvus mokymas – geresnė ateitis“ veiklose sudaro sąlygas gimnazistams pažinti daugiakultūrę aplinką, komunikuoti, kurti partnerystę su užsienio šalių mokyklomis. 2018 m. pavasarį išvyka į Daugpilį buvo pirmoji kelionė, kurios metu projekto dalyviai mokėsi latvių kalbos, dalyvavo diskusijoje apie valstybių ekonomiką, kūrė verslo planus, tobulino įgūdžius žaisdami simuliacinius – ekonominius žaidimus. O šiais mokslo metais, t.y. spalio 5-12 dienomis, šapokiečiai lankėsi Kipre. Projekto programa buvo intensyvi: veiklos buvo orientuotos į verslumo ugdymą bei užsienio kalbų tobulinimą, verslo planų kūrimą, projekto dalyviai išklausė paskaitas apie verslo plėtotę internete. Taip pat atsakingai atstovavo mūsų šaliai: pristatė savo šalies simbolius, kultūrą bei tradicijas – bendraamžius iš Kipro, Latvijos, Lenkijos bei Slovakijos mokė dainuoti lietuviškai. Smagu, jog Adolfo Šapokos gimnazijos mokinės Rugilės Visakavičiūtės sukurtas logotipas nugalėjo tarp šalių – partnerių siūlomų variantų ir buvo patvirtintas oficialiu šio projekto logotipu. Taigi, dalyvaudama projektinėje veikloje gimnazija prisideda prie atviros, laisvos, kuriančios asmenybės ugdymo.
Man, kaip vadovui, belieka džiaugtis, sakyčiau, europietiškais mūsų gimnazijos mokiniais bei mokytojais ir linkėti, kad toliau taip sėkmingai imtųsi iniciatyvos atstovaudami gimnazijai būsimose tęstinėse projektų veiklose Slovakijoje, Lenkijoje, kur įgaus naujos patirties, gilins kalbų bei ekonomikos žinias.

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas