Utenos Vyturių progimnazijoje startuoja du tarptautiniai ERASMUS+ KA2 mokyklinių strateginių partnerysčių projektai: „Challenge-Engage, Investigate, Act“ ir „After-school clubs to increase motivation and prevent dropout“

2018 10 vyturiu 1Utenos Vyturių progimnazijos mokytojos Ramunė Sabaliauskienė ir Rima Paukštienė tęsia ilgametę tarptautinių projektų rašymo ir įgyvendinimo tradicija. 2018 metais, atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės poreikius, veiklos plano ir strateginio plano tikslus ir uždavinius, buvo parengti projektai, pateiktos paraiškos ir gautas finansavimas (bendra projektų vertė yra 46.000 Eur) net dviems naujiems tarptautiniams ERASMUS+ projektams:

1.„Iššūkis“ („Challenge-Engage, Investigate, Act“, 2018-1-ES01-KA229-050407_5). Projekto trukmė – 2 metai (2018-2020m.)

Projekte dalyvaujančios šalys: Ispanija (koordinatorė), Lenkija, Bulgarija, Rumunija, Turkija ir Lietuva. Projektas orientuotas į 6-12 metų mokinių bei mokytojų skaitmeninės kompetencijos, komunikavimo užsienio kalba, mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo įgūdžių ugdymą. Didžiausias dėmesys skiriamas tarpdalykiniam integruotam (STEM, CLIL) mokymui(si), robotikai, patyriminiam mokymuisi bei projektinėms veikloms.

2.„Būrelių karuselė“ („After-school clubs to increase motivation and prevent dropout“, 2018-1-PL01-KA229-050748_4. Projekto trukmė – 2 metai. (2018-2020).

2018 10 vyturiu 2Projekte dalyvaujančios šalys: Lenkija (koordinatorė), Graikija, Bulgarija, Turkija ir Lietuva. Projekte dalyvaus 13-14 metų mokiniai bei mokytojai. Pagrindiniai projekto tikslai – kelti mokinių motyvaciją, savivertę ir ugdyti bendrąsias kompetencijas, komunikavimo užsienio kalba, kūrybiškumo, bendradarbiavimo, technologijų naudojimo gebėjimus pasiūlant kuo įvairesnių popamokinių veiklų (informatikos, robotikos, fotografijos, gamtos mylėtojų, dramos būreliai).

Priešakyje laukia dveji metai, pilni įvairių, įdomių, naudingų mokiniams ir mokytojams veiklų projektų temomis.

2018 spalio 04-11 dienomis į Rumuniją, Nasaud mieste Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu mokykloje vyksta primasis projekto „Challenge-Engage, Investigate, Act“ susitikimas, į kurį yra išvykę trys 5a klasės mokiniai - Skirmantas Žukas, Saulė Morozaitė ir Emilija Petrulionytė bei 2 mokytojai – anglų kalbą dėstanti mokytoja Rima Paukštienė ir muzikos mokytojas Linas Vaitiekėnas. Projektinės veiklos vyks pagal kruopščiai parengtą dienotvarkę. Dalyviai dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse, stebės, dalyvaus ir ves pamokas PBL, CLIL, STEAM, ICT, GAMIFICATION temomis (žr. straipsnio apačioje esančią susitikimo dienotvarkę), o grįžę dalinsis įgytomis žiniomis su savo bendraamžiais (mokiniai) ir kolegomis (mokytojai). Susitikime dalyvauja atstovai iš Ispanijos, Bulgarijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Turkijos.

 

Anglų kalbos mokytoja, projektų koordinatorė Ramunė Sabaliauskienė