Pasirinkimo galimybė – mokytis Adolfo Šapokos gimnazijoje

Adolfo Šapokos gimnazijaGalimas saugiausios, asmeninius bei ugdymosi lūkesčius atitinkančios gimnazijos pasirinkimas dažnai jaunam žmogui tampa iššūkiu, nes jaunuoliui trūksta patirties, informacijos, dažnas patiria nemažą spaudimą iš tėvų, mokytojų, draugų. Tėvų, mokytojų ar draugų patarimai tikrai svarbūs ir vertingi, tačiau neretai vyresnieji vadovaujasi stereotipais, visuomenėje vyraujančiu nepagrįstu įvaizdžiu, todėl vienareikšmiškai galima teigti, jog aštuntos klasės mokinys, rinkdamasis gimnaziją, kurioje turėtų galimybę sėkmingai derinti mokymąsi su menine, sportine saviraiška bei laisvalaikiu, sprendimą turėtų priimti pats. Kiekvienam sprendimui priimti svarbu turėti kelias alternatyvas, tad, būsimas gimnaziste, šiame straipsnyje tau siūlome dvi pagalbas, galinčias padėti apsispręsti, ar norėtum jau nuo kitų mokslo metų įsilieti į Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomenę.

Pirmas žingsnis link tinkamo pasirinkimo – apsilankyti gimnazijos tinklapyje www.asg.utena.lm.lt, kuriame gali rasti daug tave dominančios informacijos. Taip pat kviečiame ateiti ir į mokyklą, jei rūpima informacija neprieinama viešai. Apsilankęs gimnazijoje gali pabendrauti su joje dirbančiais žmonėmis, apžiūrėti patraukliai įrengtas mokymosi ir poilsio erdves, susipažinti su gimnazijos ugdymo prioritetais, pasiekimais, po pamokų vykstančiomis veiklomis, dalykų modulių ir pasirenkamų dalykų pasiūla, „langų“ tarp pamokų organizavimo tvarka, išlyginamųjų modulių pasiūla bei adaptacijos galimybėmis pirmosiose klasėse ir pan. Tik susipažinęs su gimnazijos vykdomomis veiklomis galėsi suprasti, ar tokioje aplinkoje norėtum mokytis ir ramiai ruoštis kitiems savo gyvenimo iššūkiams.

Renkantis mokyklą, svarbu pasirinkti tokius kriterijus, kurie atitiktų tavo vertybes bei lūkesčius. Būtent kriterijų sąrašas yra dar vienas būdas, padėsiantis neabejoti savo priimtu sprendimu. Tad rekomenduojame atidžiai perskaityti, ką siūlo Adolfo Šapokos gimnazija. Jei kriterijus Tau pasirodė svarbus, jį pasižymėk.

Man svarbu, jog: ...

 • mokinių ir tėvų nuomone, mokykla yra saugi ir dėl išsikeltų tikslų bei puoselėjamų vertybių savaip patraukli;
 • gimnazistai kuria savo vertybių sistemą ne tik stebėdami bendruomenės narius, tačiau ir patys aktyviai dalyvaudami mokyklos gyvenime: sudaromos sąlygos aktyviai dalyvauti jaunimo nevyriausybinėse organizacijose, įvairiose akcijose, pilietinėse iniciatyvose, organizuoti įvairius renginius, įgyti praktinių verslumo pagrindų;
 • gimnazija teikia kokybišką mokymą, Valstybinių brandos egzaminų (VBE), Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrų (PUPP), olimpiadų bei konkursų rezultatai rodo, kad gimnazijoje užtikrinamas mokymo(si) lygis, orientuotas į aukštus rezultatus;
 • viešai skelbiamuose reitinguose gimnazija visada yra tarp geriausių šalies mokyklų, o mokiniai savo pasiekimais gimnaziją garsina ne tik Lietuvoje;
 • gimnazijoje organizuojama daug edukacinių išvykų (per 2016-2017 m. m. 109 kartai), todėl realizuojama galimybė ne tik išgirsti ar įgyti žinių ir praktiškai jas pritaikyti, tačiau ir tobulinti komunikavimo įgūdžius bei susipažinti su įdomiais žmonėmis;
 • mokiniams, besimokantiems VGTU ir gamtos klasėse (mobiliosiose grupėse), sudaromos sąlygos tiriamuosius darbus atlikti universitetų laboratorijose, klausytis paskaitų;
 • mokytojai ne tik išmano savo dalyką, padeda siekti puikių rezultatų, bet ir diskutuoja mokiniams aktualiais klausimais;
 • gimnazijoje veikia mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, kuri padeda stebėti, apmąstyti savo mokymąsi, suprasti savo stipriąsias ir tobulintinas puses;
 • dalis užduočių, mokomosios medžiagos skelbiama skaitmeninėje erdvėje;
 • iš pasirenkamųjų mokomųjų dalykų galėsiu rinktis: ekonomiką ir verslumą, filosofiją, teisės pagrindus, etninę kultūrą ir psichologiją;
 • iš kalbų galėsiu rinktis: italų, prancūzų, lotynų, anglų, vokiečių, rusų;
 • gimnazija siūlo lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos ir kt. dalykų programas papildančius pasirenkamus modulius;
 • leidžia mokyklos darbo ir ne pamokų metu naudotis bibliotekos, skaityklos fondais, kompiuteriais, bevieliu internetu, pagal galimybes – sporto, treniruoklių, aktų, choreografijos salėmis ir kitomis gimnazijos erdvėmis, orkestrine;
 • gimnazija siūlo platų pasirinkimą neformaliojo ugdymo užsiėmimų mano saviraiškai ugdyti;
 • ...

Kriterijų sąrašą tikrai galime tęsti, o tau, būsimasis gimnaziste, belieka tik pasirinkti ir apsispręsti, ar šioje gimnazijoje derindamas akademines veiklas su asmenybę ugdančiomis meninėmis, sportinėmis veiklomis galėsi save realizuoti, tobulėti ir siekti tikslų.

                             Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas