2018 m. balandžio 3–6 d. kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės"

duzges2018 m. balandžio 3–6 dienomis penktą kartą Lietuvoje vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės". Savaitės tikslas – skatinti mokytojus mokytis visą gyvenimą, plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves kaip mokinių mokymosi motyvaciją ir kūrybingumą stiprinančią aplinką. Edukacinių renginių kalendorius skelbiamas Ugdymo sode. Vertindami Jūsų patirtį ir dalykišką bendradarbiavimą, prašome viešinti informaciją ir paskatinti mokytojus dalyvauti savaitės renginiuose.

Vienas svarbesnių savaitės „Menų dūzgės" renginių vaizdo konferencija „Menų dūzgės" – kuriančio žmogaus link" kuri vyks 2018 m. balandžio 6 d. nuo 10 iki 12 val. Prašome į balandžio mėn. veiklų planus įtraukti šią konferenciją ir sudaryti sąlygas administratoriams (miestų / rajonų švietimo skyrių, švietimo centrų, mokytojų metodinių būrelių atstovams, mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui), formaliojo / neformaliojo ugdymo įstaigų bendruomenėms joje dalyvauti, pateikti aktualius klausimus, išsiaiškinti problemas.

Konferencijoje nagrinėjamų problemų laukas: humanitarinio kultūrinio ugdymo svarba žmogaus ūgčiai, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklės vertinimas ir rekomendacijos dėl jos gerinimo, kultūros paso koncepcija, jos kūrimo ir išbandymo ypatumai.

2018 m. balandžio 6 d. nuo 9.55 val. galima bus prisijungti (adresu http://193.219.133.45/videos/livestreams/page1/) ir iš bet kurio kompiuterio bei pranešėjams pateikti klausimus raštu.

Renginio dalyviams, prisiregistravusiems per informacinę sistemą „Ugdymo sodas", bus išduodama Ugdymo plėtotės centro pažyma.

 - vaizdo konferencijos „Menų dūzgės" – kuriančio žmogaus link" partneriai (6 regionuose),

 - preliminari konferencijos programa ir anotacija.