Tarptautinis projektas „Nordplus” – istorija, eiga, gerosios patirtys ir sklaida

Utenos Aukštakalnio progimnazija toliau sėkmingai dalyvauja tarptautiniame projekte „Nordplus”, į kurį aktyviai įsitraukę trijų šalių, Latvijos, Suomijos bei Lietuvos, pedagogai. Šis projektas skirtas dalintis gerosiomis patirtimis apie sėkmingiausius mokymos(si) metodus ir veiklas lauko klasėse. 2016m. rudenį tarptautinis projektas įgavo pagreitį, jo dalyviams didesnį dėmesį ėmus skirti pradiniam ugdymui. Projektui tapus “Nordplus Junior”, į jį įsitraukė Aukštakalnio progimnazijos skyrius, atstovaujamas R. Zarankienės ir E. Kazokienės. 2016 m. spalio mėnesį pedagogės keliavo į Preili (Latviją), kur pristatė sėkmingiausiai “Žiburio” skyriaus lauko klasėje naudojamus mokymos(si) metodus, padedančius mokiniams įsisavinti pagrindinius faktus apie miškus, medžius. 2017 m. balandžio mėn. uteniškiai patys sulaukė svečių iš Latvijos bei Suomijos ir dalijosi sėkminga mokymo(si) patirtimi, lauko klasėse tyrinėjant vandenį ir jo savybes.

20171024_141654
20171024_152746
20171024_153532
20171025_091317
20171026_100354
20171026_100623
20171026_104851
1/7 
start stop bwd fwd

2017 m. spalio mėnesį Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio” skyriaus mokytojos R. Zarankienė bei E. Kazokienė lankėsi Jyvaskylos mieste, Suomijoje. Tarptautinio projekto „Norplus Junior” dėmesio centre šįkart buvo svarbesnio, aktyvesnio tėvų vaidmens ugdymo procese skatinimas. „Žiburio” skyriaus pedagogės pristatė naujas ir jau tradiciniais tapusius metodus bei veiklas, kurie padeda tėvams labiau įsitraukti į ugdymo procesus ir aktyviau dalyvauti mokyklos gyvenime. Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio” skyrių atstovaujančios mokytojos pačios turėjo galimybę susipažinti su latvių ir suomių patirtimi, siekiant tų pačių tikslų. Kelias dienas pedagogės stebėjo Liikuuva pradinėje ir pagrindinėje mokyklose vykstančias pamokas bei lauko klasėse organizuojamas veiklas. Grįžusios savo gerąja patirtimi mokytojos dalijosi mokytojų metodiniame pasitarime.
2017 m. gruodžio mėn. Preili, Latvijoje, vyks užbaigiamasis projekto „Nordplus” etapas. Jo metu bus pristatyta nauja metodinė priemonė apie sėkmingiausiai Latvijos, Suomijos bei Lietuvos mokyklų lauko klasėse naudojamus mokymo(si) metodus bei veiklas.