Lions Quest programa Utenos Dauniškio gimnazijoje

Lions Quest Raktai i sekmeUtenos Dauniškio gimnazijoje pradėta vykdyti Lions Quest programa Raktai į sėkmę. Šia programa siekiama ugdyti mokinių vertybes, kurios yra svarbios jų sėkmingam gyvenimui: savimonė (savo dabartinių jausmų suvokimas, realus savo galimybių įvertinimas); savitvarda (sugebėjimas valdyti savo emocijas, lankstumas); pagarba sau ir kitiems; palankus bendravimas, atsakingas sprendimų priėmimas, sveikas gyvenimo būdas (rūpinimasis savo sveikata, sugebėjimas atsispirti bet kokia žalingai veiklai); gerumas, dorumas, pagarba šeimai; pagalba kitiems, pilietinės pareigos atlikimas (dalyvavimas padedant mokyklai ir bendruomenei patenkinti svarbius savo poreikius).
Programa bus įgyvendinama organizuojant užsiėmimus klasėse, tiriant bendruomenės poreikius bei teikiant jai konkrečią pagalbą. Ši socialinio emocinio ugdymo programa yra gerai parengta: naudojami kiekvieno užsiėmimo eigą detaliai aprašantys vadovėliai, yra dalomoji medžiaga. Programa jau realizuojama daugelyje Lietuvos gimnazijų, todėl mokytojai tikisi jose dirbančių kolegų pagalbos planuojant veiklas, integruojant kai kurių įgūdžių ugdymą į mokomuosius dalykus ir pan.

Žinoma, mokykloje jau vyksta mokytojų rengimasis įgyvendinti programą Raktai į sėkmę. 2017 m. rugsėjo 11–12 dienomis Dauniškio gimnazijoje klasių vadovai bei administracija dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė viena iš šios programos koordinatorių dr. D. Šukytė. Mokytojai susipažino su teoriniais programos pagrindais, išmėgino aktyviuosius mokymo metodus, rekomenduojamus naudoti programoje. Pirmąją mokymų popietę mokytojai dalyvavo mokymosi tarnaujant veiklose institucijose, su kuriomis dėl to buvo susitarta iš anksto. Kad apie programos vykdymą geriau suprastų tie, kas nedalyvavo mokymuose, juose dalyvavusieji pasakoja kolegoms, jiems veda moksleivių įgūdžių ugdymą iliustruojančius užsiėmimus.
Šios programos taikymas mokykloje liudija, kad Dauniškio gimnazijoje svarbus ne tik mokinių mokymasis, tačiau ir jų socialinis emocinis ugdymasis – rengimasis būti visaverčiu visuomenės nariu.

Utenos Dauniškio gimnazijos informacija