Vaikų dienos stovykla Sudeikiuose

Stovykla Sudeikiuose :)Sudeikių daugiafunkciame centre vykdoma vaikų dienos priežiūra praėjusiais mokslo metais peraugo į vaikų dienos stovyklas, kurios pradėtos organizuoti mokinių atostogų metu. Taip buvo bandyta padėti pradinių klasių tėvams spęsti prieš kiekvienas mokinių atostogas iškylančią problemą – kur dėti vaikus, kad jie neliktų be priežiūros?
Į pirmą planuotą 20 vietų stovyklą buvo pateikta beveik trigubai daugiau prašymų. Tai paskatino ieškoti naujų veiklos būdų, kad į stovyklą galėtų patekti visi norintys. 

2016 m. šioje įstaigoje vėl organizuojamos dienos stovyklos, į pagalbą pakviesti gimnazistai. Į rudens atostogų stovyklą Sudeikiuose atvyko 37 pradinukai iš Utenos, Vilniaus bei Kauno ugdymo įstaigų. Vaikai čia prižiūrimi nuo 8.00 iki 18.00 val. Jiems organizuojamos kūrybinės, socialinių įgūdžių ugdymo, pažintinės, sportinės ir kt. veiklos. Dienos stovyklos – tai puiki erdvė ir galimybė socialinei-pilietinei veiklai vykdyti. Tai įrodė Utenos Adolfo Šapokos ir Dauniškio gimnazijų antrokai, savo atostogas nusprendę skirti savanoriškai veiklai ir tapę stovyklos vadovų pagalbininkais. Norą išbandyti veiklą stovykloje parodė net 9 minėtų gimnazijų mokiniai. Gimnazistai ir pradinukai, veikdami kartu, mokosi iniciatyvumo, atsakingumo, rūpestingumo, užuojautos, ugdo bendravimo įgūdžius. Į stovyklų veiklas įsijungusi jauna, iniciatyvi gimnazistų karta, kurią labai džiugiai priėmė mažieji stovyklautojai, – ne tik didžiulė pagalba stovyklos vadovams, bet ir nenutrūkstanti edukacija atostogų metu.
Tokios dienos stovyklos Sudeikių daugiafunkciame centre organizuojamos kiekvienų mokiniams skiriamų atostogų metu.