2016 m. balandžio 15 d. popietė „Gerumu už gerumą“ Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje

Popietė„Didumas to, kas mumyse iš meilės auga ir gerumo“
(Just. Marcinkevičius)

2016 m. balandžio 15 dieną Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje vyko popietė seneliams „Gerumu už gerumą“, į kurią mokiniai pasikvietė tėvelius, senelius ir prosenelius.
Svečius sveikino skaitovai: pirmokė Saulė Užkurėlytė, trečiokė Vytautė Meškuotytė, ketvirtokas Aironas Sakalauskas ir šeštokas Auktumas Maračinskas. Muzikinius kūrinius atliko Vakarė Kučinskaitė, sesutės Evelina ir Miglė Mikuckaitės, Karolina ir Silvija Lubytės.

Aidėjo smagios kapelos melodijos, džiugino ritmiški grupės „Erdvė“ šokiai. Jautriai skambėjo mokytojos Elinos Barzdienės daina „Ačiū, kad esi šalia“. Po vaikų pasirodymo nuotaikingas vaikystės pasakas vaidino tėveliai. Renginį vedė Kornelija Fedaravičiūtė ir Kazimieras Kaušyla. Direktorė Milda Survilienė dėkojo atlikėjams ir gausiai susirinkusiems trijų kartų žiūrovams.