Uteniškiai tarptautiniame Erasmus+ suaugusiųjų partnerystės projekte „Transnational Adult School Prototype“ (“T.A.S.P.“)

TASP logoStrateginiai partnerystės projektai - tai daugiašaliai projektai, kurie skatina aktyvų švietimo ir mokslo institucijų, įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios institucijų bendradarbiavimą įvairiose ekonominiuose sektoriuose, siekiant kurti naujas aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje.

Utenos švietimo centras dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ suaugusiųjų partnerystės projekte ,,Tarptautinės suaugusiųjų mokyklos prototipas“ (T.A.S.P.), kuris truks trejus metus. Projekte dalyvauja aštuonių įstaigų darbuotojai iš septynių šalių: Ispanijos (projekto koordinatoriai), Italijos(2 įstaigos), Turkijos, Slovėnijos, Rumunijos, Bulgarijos, Čekijos ir Lietuvos. Projekto tikslas: sukurti virtualią, tarptautinę, funkcionalią suaugusiųjų mokyklą, kuri veiktų ir kurioje suaugę studentai tobulintų savo kompetencijas.

2015 m. lapkričio 22-29 dienomis IES La Puebla mokykloje Vicar mieste Ispanijoje, įvyko pirmasis dalyvių susitikimas. Į susitikimą vyko ir trys Utenos švietimo centro darbuotojos: direktorė Vitalija Bujanauskienė, metodininkės Rita Diominienė ir Ramunė Sabaliauskienė.

Susitikimo metu dalyviai aptarė T.A.S.P. mokyklos struktūrą. Ją sudarys 8 skyriai: dailės ir dizaino, anglų kalbos pagrindų, literatūros, lyginamosios gramatikos, istorijos, gamtos mokslų ir technologijų, Europos pilietybės, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo bei karjeros ir verslumo ugdymo. Šių skirtingų skyrių parengtos mokomosios programos padės tobulinti informaciniųProjekto dalyvių  susitikimas Ispanijoje technologijų, užsienio kalbų, verslumo įgūdžius, plėtos dalyvių socialines bei kultūrines kompetencijas. Sukurtą intelektualinį produktą bus galima lengvai integruoti į suaugusiųjų mokymo programas. Susitikimo Ispanijoje metu buvo tariamasi apie kiekvieno partnerio vaidmenį projekto vykdymo metu (2015-2018), kaip bus siekiama galutinio tikslo: sukurti virtualios lanksčiai funkcionuojančios tarptautinės mokyklos prototipą.

2015 metų spalio mėnesį buvo sukurta projekto svetainė http://tasp.ieslapuebla.com, kurioje veikia virtuali mokymo aplinka (VMA) Moodle. Joje nuo 2016 metų rudens mūsų rajono mokyklų mokytojai bus kviečiami registruotis ir naudotis sukurtais produktais. Pedagogai turės galimybę lavinti kalbos įgūdžius, atlikti informacinių technologijų, verslumo užduotis, o užmegzti tarptautiniai ryšiai bus naudingi tolimesnei jų veiklai. Šioje VMA prisiregistravusiems mokytojams bus sukurtas diskusijų forumas ,,Šiuolaikinės mokyklos iššūkiai“.

Utenos švietimo centro komanda atsakinga už mokytojų kvalifikacijos tobulinimo departamento veiklas. Projekto lėšomis Utenos rajono suaugusiesiems organizuojami seminarai, metodines išvykos, praktiniai - kūrybiniai užsiėmimai, popietės - diskusijos, profesinio orientavimo, rengimo karjerai bei verslumo skatinimui užsiėmimai.

ERASMUS+programa Lietuvoje yra administruojama Švietimo mainų paramos fondo. Projekto finansavimą remia Europos Komisija. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už jame pateiktos informacijos naudojimą.