Tarptautinio projektinio susitikimo metu Italijoje projekto dalyviai susipažino su matematikos ir dailės sąsajomis

2016 01 29 Utenos Dauniškio gimnazijos mokiniai ir mokytojai 2016 m. pradėjo vykdyti „ERASMUS+” programos 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą gimnazijos klasės mokiniai „Matematika aplink mus”, kurio tikslas yra tobulinti mokinių matematinius gebėjimus ir kompetencijas, plėsti mokytojų profesinį akiratį, skatinti mokytojus kurti inovatyvią mokymo/si medžiagą, naujus mokymo metodus tokius kaip mišrų mokymą, integruotą dalyko ir kalbos mokymą, tobulinti užsienio kalbos ir IKT gebėjimus, skatinti pilietiškumą ir pagarbą kitoms kultūroms.

Erasmus +Projekto koordinatorė - Rumunija, o partneriai – Lietuva, Graikija, Italija, Lenkija, Vengrija, Portugalija ir Danija. Aštuonios projekte dalyvaujančios šalys, tad ir numatytas toks pats skaičius veiklų t.y. matematika gamtos moksluose, matematika dailėje, matematika muzikoje, matematika aplinkosaugoje, matematika IT, matematika archeologijoje, matematika geografijoje ir matematika astronomijoje.

2016 m. sausio 24-30 dienomis, įvyko antrasis šio projekto tarptautinis susitikimas Liceo Scientifico Statale „B.Rosetti“ mokykloje, San Benedetto del Tronte, Italijoje. Į susitikimą vyko Utenos Dauniškio gimnazijos projekto koordinatorė Loreta Tarvydienė, dailės mokytoja Ramunė Tarvydienė, I gimnazijos klasės mokiniai Silvija Žukaitė, Deinaras Stundžia ir III gimnazijos klasės mokinys Robertas Šeršniovas. Penkias dienas vyko intensyvus darbas mokykloje ir kitose mokymosi aplinkose. Šio susitikimo tema buvo matematika dailėje.
Pirmąją projektinio susitikimo dieną mokiniai pristatė savo namų darbus tema „Matematika gamtos mokslų pamokose“ PowerPoint, Prezi, Mover Maker pateiktyse, lenkėsi San Benedetto del Tronto miesto rotušėje. Kitas dienas dalyvavo dailės ir matematikos pamokose, kur supažino, kaip buvo kuriamos skulptūros ir tikslios žmogaus kūno proporcijos pasitelkiant matematinius skaičiavimus, susipažino su „auksiniu skaičiumi” architektūroje, susipažino su meno naujovėmis renesanso epochoje. Dirbdami komandose, mokėsi tiksliai ir proporcingai išdidinti paveikslus bei nupiešti 3D figūras. Kol intensyvus darbas vyko tarptautinėse mokinių grupėse, mokytojai aptarė naujas projekto veiklas, susitikimų datas, peržiūrėjo savo projekto TwinSpace erdvę, dalyvavo dailės pamokose, klausėsi paskaitos apie matematikos ir dailės sąsajas, taip pat kaip yra mokoma specialiųjų poreikių turinčių mokinių matematikos bei dirbo grupėse.
Puikiai buvo organizuotas šis tarptautinis susitikimas. Po teorinių paskaitų, turėjome galimybę apsilankyti, pamatyti ir visa tai įvertinti: Perudžos Universitete matematikos fakultete eksponuojamą parodą, Asyžiaus Šv. Pranciškaus bazilikoje - Giotto freskas, Ascoli Pičeno mieste menus nuo viduramžių iki renesanso, Urbine - UNESCO pasaulio paveldo pilį Palazzo Ducale, Dailės mokyklą, menų ir architektūros dirbtuves.
Pasisemta labai daug žinių, informacijos ir idėjų. Grįžę į savo mokyklas vėl keletą mėnesių dirbsime su mokiniais tema matematika dailėje.

Silvija Žukaitė: „viešnagės metu aplankėme miestus, tiksliausiai pavaizdavusius Renesanso ir Viduramžių epochos meną. Vienas iš jų - Urbinas. Jame turėjome progą aplankyti Urbino pilį. Ši pilis yra viena iš labiausiai pripažinta menininkų. Joje matėme Piero dela Frančesko ir Rafaelio. darbus, atspindinčius Renesansą ir perspektyvos mene pradžią. Taip pat apsilankėme Asyžiuje bei jo garsiojoje Šv. Pranciškaus bazilikoje bei nepraleidome progos pamatyti kitus garsiausius miesto paminklus. Nepamiršome apsilankyti ir Askoli Pičente, Perudžoje. Visi šie miestai puikiai atspindėjo mūsų pagrindinį kelionės tikslą – kaip matematika yra pritaikoma mene. Šis projektas man buvo visapusiškai naudingas: padėjo suprasti matematikos svarbą mene, išugdyti žinias apie perspektyvą, tobulas proporcijas bei tapti jaunais menininkais.”

Robertas Šeršniovas: „kelionė į Italiją tikrai buvo labai turininga: sužinojau kaip galima matematiką susieti su menu, ko anksčiau niekada nebuvau susimąstęs, taip pat pramokau itališkų žodžių, pamačiau nuostabų šalies gamtovaizdį.”

Projekto koordinatorė Loreta Tarvydienė

 


Veikla yra finansuota iš „ERASMUS+“ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis pranešimas atspindi tik autorių, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, todėl Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos naudojimą.