Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje

Sausio 13-oji Adolfo Šapokos gimnazijojeUtenos Adolfo Šapokos gimnazijoje Laisvės gynėjų dienos renginiai prasidėjo tradicine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokinių tarybos iniciatyva 8.00 val. gimnazijos langai nušvito žvakių šviesa. Pirmos pamokos metu buvo prisiminti sausio mėnesio įvykiai, diskutuota apie jų įtaką lietuvių tautai.
Minit šią svarbią Lietuvai datą, istorijos mokytojos gimnazijos aktų salėje organizavo ir pravedė pilietiškumo pamoką „Tauta gyva, kol gyva atmintis“. Kruvinųjų įvykių sūkuryje prieš 25-erius metus atsidūrė ir uteniškiai mokytojai, todėl pilietiškumo pamokoje dalyvavo, ir savo įspūdžiais dalinosi svečias, Aukštakalnio progimnazijos istorijos mokytojas, Valentinas Eismantas ir

Adolfo Šapokos gimnazijos geografijos mokytojas Jonas Jarmalavičius. Pilietiškumo pamokoje dalyvavo Aukštakalnio progimnazijos ir Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai. Šventinį renginį paįvairino mūsų gimnazistų atlikti muzikiniai kūriniai. Pamokos pabaigoje gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas, pavaduotoja Nijolė Šulgienė, renginio svečiai, gimnazistai trispalvėmis juostelėmis papuošė Laisvės medį.


Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos informacija