Kas vyksta už mokyklos durų? „Saulės“ gimnazijos bendruomenės gyvenimas

Integruota pamokaPasiteiravus žmonių, nesimokančių ar nedirbančių mokyklose, nuomonės, matome, kad daugelis mano, kad mokykloje vyksta tik pamokos, gal dar kokie vienas-du renginiai per mėnesį. Utenos „Saulės“ gimnazijoje vyksta intensyvus gyvenimas, renginys veja renginį ir visiems – mokytojams, mokiniams, netgi besidomintiems tėvams – yra kur atskleisti savo sugebėjimus ir išlieti energiją. Apžvelgsime vienos 2015 m. lapkričio mėn. savaitės laikptarpio įvykius Utenos „Saulės“ gimnazijoje.

Pirmasis renginys, pareikalavęs nemažų jo organizatorių pastangų, buvo tradicinė gimnazijos gimtadienio šventė, kurios tema šiais metais buvo „Pasaulis po „Saule“. Kiekviena klasė prieš keletą savaičių iki renginio išsitraukė šalies, kurios kultūrą turėjo pristatyti, pavadinimą. Ir užvirė darbas: repetavo šokius, rinkosi sceninius drabužius, kūrė dekoracijas. Šventei neliko abejingos ir mokytojos, kurios niekuo nenusileido jaunajai kartai ir parengė savo muzikinį numerį. Prie šventės scenarijaus kūrimo daug prisidėjo ketvirtokas Domantas Rastenis, kuris ir vedė renginį. Domanto pasiūlytas scenarijus rėmėsi biblijine istorija. Dievas kreipėsi į Nojų: „Pasaulį tuoj užklups tvanas, todėl tu turi pastatyti laivą, surinkti į jį įvairių tautų protingus, darbščius žmones ir plaukti ieškoti žemės“. Nojus taip ir padarė: pastatė laivą, skyrė žmonėms užduotis ir tas tautas, kurios jas atliko, pasiėmė į savo laivą. Laivas išplaukė ieškoti ramaus žemės lopinėlio. Kai audra nurimo, keleiviai priplaukė šviesų žemės kampelį. Pasirodė, jog jame stovi Saulės šventykla, o Nojų su keliautojais čia pasitiko šalies valdovė. Visos tautos, kurios norėjo patekti į Saulės šalį, turėjo prisistatyti ir parodyti, kuo jos išsiskiria iš kitų.

 

Advento laikotarpį mokyklos kolektyvas pradėjo jaukiu vakaru, į kurį buvo pakviesti ir mokytojai senjorai, ir mokinių tėvai, tiksliau, mamos. Vakaro metu matematikos mokytoja Irena Eitminavičienė mokė gaminti šiaudinius žaisliukus, kuriais bus puošiama gimnazijos eglutė. O mokiniai, vadovaujami mokytojos Daivos Jasaitienės, visą savaitę gamino papuošimus – sidabrines gėles ir spalvotus burbulus, skirtus „Saulės“ gimnazijos eglutei Utenio aikštėje. Šis darbas iš visų pareikalavo daug kūrybingumo ir kruopštumo, bet rezultatas tikrai džiugino visų širdis.


Be kūrybinės veiklos, buvo skiriamas dėmesys ir ugdymui, ypač netradiciniam. Gimnazijoje vyko integruotos informacinių technologijų, anglų kalbos ir muzikos pamokos, kurias vedė mokytojai Jolita Pakalnytė, Jolita Šuminienė ir Aurelijus Janaudis. Šią pamoką jau išbandė Vyturių ir Rapolo Šaltenio progimnazijų aštuntokai, o kitų dviejų Utenos progimnazijų - Aukštakalnio ir Krašonos mokiniai lankysis kitą savaitę. Pamokos metu mokiniai „atrakindami“ teksto dalis, turėjo sudėlioti kalėdinį eilėraštį anglų kalba ir jam sukurti muzikinį garso takelį. Gimnazijos svečiai noriai atliko visas užduotis, o atsiliepimai apie pamoką buvo tik teigiami. Rapolo Šaltenio progimnazijos mokiniai po pamokos užsuko į salę ir turėjo galimybę pabūti tuo metu vykusio žaidimo „Aš tikrai myliu Lietuvą“ žiūrovais.


Mokyklos interneto svetainėje www.saule.utena.lm.lt jau kurį laiką akį traukė skelbimas apie planuojamą žaidimą „Aš tikrai myliu Lietuvą“ ir renkamas „geltonųjų“ bei „žaliųjų“ komandas, kurių kapitonais siūlėsi būti mokytojai Valdas Tumėnas ir Vytautas Ribokas. Žaidimo dieną žiūrovai pasidalijo į dvi grupes: vieni sirgo už „geltonuosius“, kiti už „žaliuosius“. Pilnutėlėje salėje tvyrojo neįtikėtina nuotaika, kurią kūrė originalūs geografiniai, kultūriniai ir muzikiniai klausimai bei energingi sirgaliai, linksmi muzikiniai renginio intarpai. Itin įtempta situacija buvo atliekant užduotį, kurios metu komandų dalyviams reikėjo labai greitai atsakyti į klausimus, kol nesprogo per rankas siunčiama paslaptinga dėžė, iš kurios rūko dūmai. Daugiausia taškų surinko „žaliųjų“ komanda. Visų renginyje dalyvavusių nuotaika rodė, kad „mes tikrai mylime Lietuvą“. Šį žaidimą, kuris tikrai nepaliko nė vieno abejingo, organizavo istorijos mokytoja Audronė Mikalaičiūnienė kartu su debatų klubu.

 
 
Penki renginiai per savaitę – daug ar mažai? Daug, nes kiekvieną veiklą reikia gerai suplanuoti ir organizuoti ją taip, kad būtų įdomu visiems, kad būtų puoselėjamos tradicijos, kad mokiniai pajustų bendruomeniškumą. Gimnazijos žurnalistai, darydami mokyklos sienlaikraštį, suskaičiavo, kad 2015 m. lapkričio mėnesį mūsų gimnazijoje įvyko (arba mūsų mokiniai už gimnazijos ribų dalyvavo) net 22 renginiai. Ši veikla rodo, kad mokyklos administracija ir visas kolektyvas rūpinasi mokinių užimtumu ir stengiasi lavinti jaunąją kartą visomis kryptimis, o veikos sričių įvairovė leidžia kiekvienam susirasti įdomią veiklą ir išreikšti save. „Saulės“ gimnazijoje tikrai yra ką veikti!

Utenos „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja J.Pakalnytė