2015 m. kovo 20 d. Spalvingas Utenos mokyklos darželio „Varpelis" projektas

Spalvingas Utenos mokyklos darželio „Varpelis" projektas 2015 m. kovo 20 dieną Utenos mokyklos darželio „Varpelis" bendruomenė rinkosi į Utenos kultūros centrą, kuriame vyko pusę metų vykdyto projekto apie spalvas baigiamasis koncertas. Pasidžiaugti koncertu ir pasveikinti Utenos mokyklos darželio „Varpelis" bendruomenės atvyko Utenos rajono mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas dek. teol. lic. Henrikas Kalpokas, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaras, kun. Tomas Paliukėnas. Mažieji padovanojo puikų, žaismingą ir spalvingą reginį, o žiūrovai negailėjo aplodismentų atlikėjams ir meninio ugdymo vadovėms.

Informacija ir nuotraukos Violetos Develienės