Sportininkų, trenerių ir LSOK aktyvo pagerbimas

2014 12 16 LSOK2014 m. gruodžio 16 d. Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės buvo pagerbti Lietuvos specialiosios olimpiados ir jų treneriai puikiai pasirodę Europos SO vasaros žaidynėse Antverpene (Belgija) ir iškovoję daug visų spalvų medalių.
Už gausius sporto laimėjimus, pavyzdinį požiūrį į darbą, sportą ir svarų indėlį garsinant Lietuvos vardą visame pasaulyje jiems buvo įteikti Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėkos raštai. Juos gavo ir Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro direktorius, treneris ekspertas Zenonas Misiūnas ir keturi centro sportininkai: Rūta Tuskenytė, Aušra Burbulytė, Aurimas Jasiulionis ir Erikas Garbul.
Lietuvos specialiosios olimpiados 25 metų jubiliejaus proga grupei Lietuvos SO aktyvistų už pagalbą, paramą ir aktyvų dalyvavimą LSOK veikloje buvo įteikti LSOK padėkos raštai ir specialiai jubiliejaus progai pagaminti atminimo ženkleliai. Jais apdovanoti buvo Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro darbuotojai: direktoriaus pavaduotoja socialinei priežiūrai ir globai Vilgelmina Rastenienė, vyr. socialinė darbuotoja Inga Šarkauskienė ir personalo specialistė Vita Isakė.

LSOK prezidentas Zenonas Misiūnas