Utenos specialiąjai mokyklai-daugiafunkciam centrui suteiktos licencijos socialinei globai ir priežiūrai teikti

Utenos specialiąjai mokyklai-daugiafunkciam centrui suteiktos licencijos socialinei globai ir priežiūrai teikti2014 m. spalio 21 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro Socialinės globos ir Dienos socialinės priežiūros ir globos skyriams suteiktos licencijos socialinei globai ir priežiūrai teikti. Licencijos įteikiamos, kai įstaiga atitinka visus Europos sąjungos socialinei globai ir priežiūrai keliamus reikalavimus.
Į departamentą šių svarbių centrui dokumentų atsiimti nuvyko direktorius Zenonas Misiūnas ir direktoriaus pavaduotoja socialinei priežiūrai ir globai Vilgelmina Rastenienė. Tai didžiulis tiek centro vadovų, tiek abiejų skyrių specialistų bei visų darbuotojų darbo įvertinimas.