Neformaliojo vaikų švietimo programa „Meno terapija“ PDF Spausdinti El. paštas

05Neformaliojo ugdymo programos „Meno terapija“ užsiėmimus jau trečią mėnesį lanko visas pulkas 5-8 klasių mokinių, norinčių atverti „langą“ į savo vidinį pasaulį, pasirinktomis meno formomis įkūnyti savo jausmus bei mintis, laisvai interpretuoti. Užsiėmimus Utenos Krašuonos progimnazijoje veda dailės mokytoja ekspertė Dalia Puodžiukienė.
„Meno terapijos“ užsiėmimų metu mokiniai išbando įvairias meninės raiškos priemones bei technikas, nagrinėja primityviojo, modernaus bei abstraktaus meno ypatumus, dailės ir muzikos dermę, mokosi stebėti ir vertinti. Tyrinėjimo sritys ir kūrybinės užduotys skatina drąsiai kurti, interpretuoti, kelti naujas idėjas, išsakyti savo nuomonę, savarankiškai daryti sprendimus ir priimti iššūkius.

Programa skirta gilesniam savęs pažinimui, spontaniškai kūrybai, vaiko vidinių galių stiprinimui, kūrybinio proceso džiugesiui, prasmingam laiko praleidimui, todėl visi vaikų sukurti kūriniai yra vienodai gerai vertinami. Čia nėra nei blogų, nei gerų darbų - kiekviena meninė išraiška savaime yra vertinga. Čia svarbiausia pats kūrybinis procesas, jo aptarimas, pokalbis apie pojūčius, nuotaikas ir meninį vyksmą, refleksija ir kūrėjo vidinė būsena. Mokiniai skatinami kalbėti apie savo darbus, pasidžiaugti jais, kuriamas darnus programos dalyvių tarpusavio ryšys. Palanki kūrybai ir bendravimui atmosfera motyvuoja vaikus aktyviai įsitraukti į kūrybinį procesą ir siekti pažangos.

  • Image folder specified does not exist!
  •