2014 m. kovo 13 d. Kaip „Gandrelio" paukšteliai parskrendančių draugų laukia

Kaip „Gandrelio" paukšteliai parskrendančių draugų laukiaVisos Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis" vaikų grupės pavadintos paukščių vardais ir renginiai su paukštelių gyvenimu susiję. 2014 m. kovo 10 žaidimais ir dainomis paminėjome 40-ties paukščių parskridimo dieną. „Žvirbliukų" grupės vaikai parodė kaip žaisti linksmą žaidimą „Žvirbli, žvirbli". Ypatingai mylimos „Ančiukų" grupės vaikučiai nuoširdžiai pakvietė pašokti „Ančiukų šokį". Kiti paukštelių giesmininkų balsais padainavo daineles: „Šarkos švarkas", „Zylės sapnas" ir „Pelėdžiukų dainelė". Lauke dairėmės parskrendančių paukščių. Sakoma, kas tą dieną pamatys iš Dausų parlekiančių paukščių pulką, tą lydės laimė ir pasisekimas visame kame.

Kovo 13 dieną „Širvynės" sodyboje, esančioje Užpalių seniūnijoje, Šeimyniškių kaime, dviejų grupių vaikai stebėjo atbundančią gamtą, vandens paukščius. Mus šiltai priėmė sodybos šeimininkas Dainius Širvys, papasakojo apie Lietuvoje ir gretimose apylinkėse gyvenančius paukščius ir jiems reikalingus namelius. Vaikai patys pasidarė inkilą: rinko lentas, matavo, pjovė, kalė vinis. Vaikų pagaminti inkilėliai bus tinkamomis spalvomis nudažyti ir įkelti į medžius didelėje mūsų darželio teritorijoje. Labai laukiame atskrendančių mūsų mažųjų draugų!