Gerosios patirties sklaidos renginys „Muzikinio ritmo ir judesio lavinimas, panaudojant pagalbines priemones, integruotose choreografijos ir muzikos pamokose" mokykloje-vaikų darželyje ,,Varpelis"

Gerosios patirties sklaidos renginys „Muzikinio ritmo ir judesio lavinimas, panaudojant pagalbines priemones, integruotose choreografijos ir muzikos pamokose" mokykloje-vaikų darželyje ,,Varpelis"Šokis, muzikavimas ir dainavimas tampriai tarpusavyje susiję dalykai, todėl mokinių ugdymo veikloje mokykloje-vaikų darželyje ,,Varpelis" nuspręsta visa tai apjungti. Mokiniams tapo žymiai įdomiau dirbti, atsirado daugiau gerų emocijų. Nusprendus pasigaminti taip vadinamus ,,lietaus šauklius" (pagal seminaro ,,Rankų darbo muzikos instrumentų kūrimas bei panaudojimas netradiciniu būdu") turėjome gerą kolektyvo draugiškumo, darnumo ir gražaus tarpusavio bendravimo patirtį. Mūsų klasėse, turbūt, kaip ir visur kitur, yra vaikų, kurie ritmą jaučia tiksliai, kai kuriems tai pavyksta sunkiau.

Tokios veiklos dėka atsirado galimybė, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, juos tobulinti. Vaikams  ugdoma pagarba tautiniam kostiumui, jie pratinami prie sceninės tvarkos, gerėja tarpusavio emocinis ryšys, atsiranda pareigos jausmas.

Gerąja patirtimi dalinosi choreografijos mokytoja Roberta Macelienė ir muzikos mokytoja Regina Nikitinienė.