2014 m. kovo 4 d. Užgavėnės vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėlis"

Užgavėnės vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėlis" Violeta Develienė
Užgavėnės - žiemos virsmo į pavasarį šventė, žiemos palydos ir pavasario žadinimas, linksma ir triukšminga šventė. Ja prasideda priešvelykinio susitelkimo metas - Gavėnia. Užgavėnės visada būna antradienį ir nuo tada prasideda tikrasis pavasaris. Pavasariu džiaugėsi ir Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" bendruomenė: linksminosi darželio kieme su persirengėliais, sudegino visus blogas mintis ir darbus, pasivaišino blynais.