Muzikos mokytojos ekspertės Elenos Kiškienės darbo patirties sklaida

Elena KiškienėVioleta Develienė
Utenos vaikų lopšelio - darželio „Želmenėlis" direktorė Sigita Balčiūnienė pasveikinusi susirinkusius į mokymus muzikos pedagogus pristatė projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" naujoves, ikimokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų žingsnių aprašą ir metodines rekomendacijas. Po diskusijų apie kompetencijų ugdymą, direktorė pakvietė pedagogus atkreipti dėmesį į visapusišką vaiko ugdymą, ypač atkreipiant dėmesį į veiklos planavimą.
Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis" muzikos mokytoja ekspertė Elena Kiškienė pakvietė Utenos ikimokyklinio ugdymo muzikos pedagogus į praktinius mokymus „Muzikinės veiklos planavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse". Pradėdama mokymus E.Kiškienė įvardijo, kad tokių planų paskirtis - užtikrinti vaiko ugdymo sklandumą, kokybę ir svarbiausia - muzikinės veiklos planavimas turi būti orientuotas į vaiko ugdymą. Planavimo procedūros ir dokumentai turi būti kuo paprastesni ir naudingesni pedagogui. Planai gali būti ilgalaikiai ar trumpalaikiai;jų formos įvairios; planai kuriami individualūs ir grupinės veiklos.

 Muzikos mokytoja ekspertė Elena Kiškienė atkreipė dėmesį į penkis svarbius planavimo etapus: analizės (kur mes esame dabar?), prognozės (kur galime būti?), uždavinių (kur turime būti?), planų (kaip mums tą pasiekti?) ir kontrolės (kaip sužinosime, ką pasiekėme?). Muzikinė veikla ugdymo įstaigoje planuojama atsižvelgiant į muzikinės veiklos rūšis: muzikos klausymas, dainavimas, grojimas, ritmika, muzikos kūryba ir improvizavimas; metų laikus: ruduo, žiema, pavasaris, vasara; kalendorines, darbo šventes, papročius ir apeigas. Sumani pedagogė pasidalino ir nerašyta taisykle – kartais verta nesilaikyti jokių planų ir muzikinę veiklą paversti vaikų iniciatyvos proveržio, kūrybinių sumanymų, saviraiškos ar atsipalaidavimo valandėlėmis, nes taip ugdomas vaiko smalsumas, domėjimasis nauja informacija, veikla, entuziastingas naujų veiklos ar raiškos būdų ieškojimas ir noras išmokti.